O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 859 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOKOMOJO BATALIONO FONDĄ NR. 859

2008-06-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokomasis batalionas (1920-10-01–1922-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-15 įsakymu kariuomenei Nr. 453 nuo 1920-10-01 pradėtas formuoti Mokomasis batalionas.[1]

Mokomojo bataliono vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

1922-03-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 Mokomasis batalionas nuo 1922-04-01 išformuojamas. Mokomojo bataliono vado 1922-05-10 įsakymu Nr. 125 Mokomasis batalionas nuo 1922-05-10 likviduotas.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokomasis batalionas rengė instruktorius puskarininkius.

Bataliono pulko teismas nagrinėjo kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Mokomojo bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-13 į fondo Nr. 859 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 53 bylos.

Iš viso fonde Nr. 859 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono vado įsakymai, mokymo programos, naujokų apmokymo batalione patikrinimo aktas,

susirašinėjimo švietimo komisijos sudarymo, naujokų apmokymo, politinių pažiūrų, demobilizacijos, karininkių atestacijos, drausmės, dezertyrų, ūkio klausimais dokumentai,

žinios apie asmens sudėtį, sargybos vietas, atleidimo iš kariuomenės, ligos liudijimai, raportai apie kareivių drausmės pažeidimus, kareivių sąrašai, kareivių baudžiamosios bylos, susirgusių, komandiruotų, atostogaujančių, pabėgusių, suimtų kareivių registracijos žurnalai, baudžiamųjų bylų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, baudžiamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 288; F. 859, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15 l. 78, 89; F. 859, ap. 1, b. 29, l. 211.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:21