O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 860 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MINOSVAIDŽIŲ BATALIONO FONDĄ NR. 860

2009-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Minosvaidžių batalionas (1923-11-15–1926-01-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nuo 1923-11-15 suformuotas Minosvaidžių batalionas. Pirmas įsakymas batalionui išėjo 1924-01-01.[1] Bataliono vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1924-01-01 – III karo apygardos viršininkui.

1925-10-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 Minosvaidžių batalionas išformuojamas, Likvidacinei komisijai darbą baigti pavesta iki 1926-01-01. Minosvaidžių bataliono vado 1926-01-23 įsakymu Nr. 16 minosvaidžių batalionas nuo 1926-01-23 likviduotas.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Minosvaidžių bataliono uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Minosvaidžių bataliono fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-12 į fondo Nr. 860 apyrašą Nr. 1 įrašytos 22 bylos.

Iš viso fonde Nr. 860 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1923–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono vado įsakymai, karinio apmokymo, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, susirašinėjimo tarnybos, etatų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, etatų lentelės, atliktų darbų, maisto, pašaro priėmimo, pastatų apžiūros ir priėmimo aktai, karininkų, karo valdininkų, kareivių sąrašai, agitacinio sviedinio brėžinys.

Fonde yra Minosvaidžių kuopos vado 1919 m. įsakymų byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1923–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 121; F. 860, ap. 1, b. 8, l. 2; F. 1373, ap. 1, b. 3, l. 23 a. p.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 126; F. 860, ap. 1, b. 15.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:20