O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 871 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS ĮGULŲ FONDĄ NR. 871

2009-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

Kariuomenės įgulos (1919 m.–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmosios kariuomenės įgulos buvo sudarytos 1919 m.[1] Įgula veiklą pradėdavo kariuomenės daliniams apsistojus tam tikroje vietovėje. Tikslios įgulų veiklos datos nenustatytos.

Kariuomenės įgulą sudarė vietovėje dislokuoti atskiri kariniai daliniai ir karinės įstaigos. Keičiantis kariuomenės dalinių dislokacijai, keitėsi ir įgulų sudėtis. Įgulai vadovavo viršininkas, kuriuo buvo skiriamas įgulą sudariusių karinių dalinių aukščiausio laipsnio karininkas.

Įgulos viršininkas savo veikloje vadovavosi 1920 m. Laikinuoju įgulos statutu, 1928 m. Vidaus tarnybos statutu bei jo pakeitimais ir papildymais.[2]

Įgulų viršininkai 1920–1923 m. buvo pavaldūs Pėstininkų divizijų vadams, 1923–1930 m. – Karo apygardų viršininkams, 1931–1940 m. – Pėstininkų divizijų vadams.

Įgula savo veiklą nutraukdavo iš vietovės išsikėlus visiems kariuomenės daliniams ir karinėms įstaigoms.

Tikslios kariuomenės įgulų likvidavimo datos nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Įgulos viršininkas buvo atsakingas už drausmę, viešąją tvarką, tarnybos eigą, sargybą pavestoje jam įguloje bei paramą vietovės civilinei valdžiai riaušių ar stichinių nelaimių metu.

Įgulos viršininkas taip pat rūpinosi įgulos priešgaisrine apsauga, sanitarine būkle, kultūros ir švietimo reikalais, sudarė įgulos mobilizacinį planą, rūpinosi suimtųjų karių laikymo sąlygomis, prižiūrėjo įgulos bažnyčią, ligoninę, daboklę ir kitus pastatus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kariuomenės įgulų fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-11-20 į fondo Nr. 871 apyrašą Nr. 1 įrašyta 280 bylų.

Iš viso fonde Nr. 871 yra 1 apyrašas, 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Kariuomenės įgulų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Alytaus, A. Panemunės, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Linkaičių, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Raseinių, Seinų, Seredžiaus, Šančių, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Ukmergės, Utenos, Varnių, Vilkaviškio Vilniaus, Zoknių įgulų viršininkų įsakymai, Panevėžio, Radviliškio, Ukmergės įgulų priešlėktuvinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įgulų pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 871 ap. 1 b. 3, 97, 186.
[2] Laikinasis įgulos statutas, Kaunas, 1920 m.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:19