O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 930 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTAIGŲ IR KARINIŲ DALINIŲ ASMENS SUDĖTIES DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 930

2009-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Karinio štabo rikiuotės skyriaus 13988 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–9.

Lietuvos TSR centriniame valstybės archyve Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus fondas buvo pertvarkytas. Fondo pertvarkymo pradžios data nenustatyta.

1963-08-24 fonde buvo 4 apyrašai, 14249 apskaitos vienetai.

1963 m. sudaryti apyrašai Nr. 5 – 8. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

1964-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR istorijos-revoliucijos muziejaus perėmė 8 neaprašytas Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo bylas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1968-05-23 fonde buvo 8 apyrašai, 30050 apskaitos vienetų: apyraše Nr. 1 – 488, apyraše Nr. 2 – 4074, apyraše Nr. 3 – 4979, apyraše Nr. 4 – 5135, apyraše Nr. 5 – 3300, apyraše Nr. 6 – 2405, apyraše Nr. 7 – 8663, apyraše Nr. 8 – 1006 apskaitos vienetai.

1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 5 įrašyti 3, į apyrašą Nr. 6 – 22 apskaitos vienetai.

1968-09-01 pakeistas Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus fondo Nr. 930 pavadinimas. Fondas pavadintas Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių dokumentų apie asmens sudėtį kolekcija. 1984 m. kolekcijos pavadinimas patikslintas – Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcija.

1973–2004 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2, į apyrašą Nr. 2 – 8, į apyrašą  Nr. 3 – 2, į apyrašą Nr. 4 – 4, į apyrašą Nr. 5 – 6, į apyrašą Nr. 6 – 1, į apyrašą Nr. 7 – 8, į apyrašą Nr. 8- 3 apskaitos vienetai.

1974–1976 m., 1998 m., 2004 m. iš apskaitos išbrauktas 61 apskaitos vienetas.

1998 m. Savanorių katalogo papildymui sukataloguotos apyrašų Nr. 3, 4 ir 7 102 bylos.

Iš viso fonde Nr. 930 yra 8 apyrašai, 30048 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m.

Fonde apyraše Nr. 4 yra Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos valdybos ir Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Marijampolės skyriaus veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Žvalgybos skyriaus tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Generalio štabo Žvalgybos skyriaus tarnautojų asmens bylos, Žvalgybos skyriaus tarnautojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos, karininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4072 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos kariuomenės savanorių asmens bylų ir Mažosios Lietuvos savanorių asmens žinių lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Kūrėjo savanorio medalio gavimo bylos, Mažosios Lietuvos savanorių žinių lapai, Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Telšių skyriaus narių knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4954 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1928 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos kariuomenės savanorių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Lietuvos kariuomenės Kūrėjo savanorio medalio komisijos protokolų knygos, Kūrėjo savanorio medalio gavimo bylos, Kūrėjo savanorio liudijimų registracijos knyga, savanorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 5115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karininkų, karo valdininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos karininkų, karo valdininkų, civilių tarnautojų asmens bylos, dokumentai apie mokslą karininkų kursuose, atsargos karininkų registracijos lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 3309 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kareivių tarnybos lapų ir asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos kareivių asmens bylos, tarnybos, apdovanojimo lapai, pažymėjimai apie tinkamumą būti karo vairuotojais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, tarnybos lapai pagal Krašto apsaugos ministerijos įstaigas ir kariuomenės dalinius.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Krašto apsaugos ministerijos susirašinėjimo su įstaigomis ir kariniais daliniais asmens sudėties, pensijų skyrimo kariams bei jų šeimoms klausimais dokumentai,

savanorių, tarnautojų, darbininkų ištikimybės pasižadėjimai, žinios apie kareivius, jų sveikatą,

pažymos apie tarnybą, medicinos seserų, karininkų kursų baigimo pažymėjimai, tarnybos, asmens, atostogų, kelionių, ligos, sveikatos, paleidimo į atsargą liudijimai, asmens dokumentai, tarnybos pažymėjimų nuorašai, naujokų paleidimo į rezervą pažymėjimai,

prašymai leisti stoti į kariuomenę savanoriais, gauti tarnybą, darbo sutartys su užsienio valstybių karininkais, laisvai samdomais gydytojais, tarnautojais, darbininkais,

karininkų, karo valdininkų, puskarininkių, kareivių, civilių tarnautojų, medicinos ir veterinarijos personalo, savanorių, partizanų, Vyriausiojo Lietuvos gynimo komiteto pafrontės, apskričių instruktorių sąrašai, karininkų, karo valdininkų, kareivių, tarnautojų, civilių tarnautojų registracijos knygos, atlyginimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal Krašto apsaugos ministerijos įstaigas ir kariuomenės dalinius.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 8671 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karininkų, karo valdininkų ir civilių tarnautojų tarnybos, atestacijos ir apdovanojimo lapų bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti karių tarnybos, atestacijos, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, apdovanojimo, biografinių žinių lapai, atsargos karininkų registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir Krašto apsaugos ministerijos įstaigas ir kariuomenės dalinius.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 1009 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė    Elena Vydrina

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTAIGŲ IR KARINIŲ DALINIŲ

ASMENS SUDĖTIES DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS FONDO NR. 930 APYRAŠO NR. 2 PERTVARKYMĄ

2014-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcijos fondą Nr. 930 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-06-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA - 219.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2014 m. apyrašas Nr. 2 pertvarkytas, nes kiekvienoje raidėje įrašytos asmenų bylos buvo sušifruotos nuo Nr. 1. Buvo patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyrašuose. Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Sudaryti 26 nauji raidiniai apyrašai, kuriuose įrašyti 4067 apskaitos vienetai:

apyraše Nr. 2A – 154 b., apyraše Nr. 2B – 408 b., apyraše Nr. 2C – 21 b., apyraše Nr. 2Ch – 13 b., apyraše Nr. 2Č – 58 b., apyraše Nr. 2D – 94 b., apyraše Nr. 2E – 21 b., apyraše Nr. 2F – 24 b., apyraše Nr. 2G – 298 b., apyraše Nr. 2H – 21 b., apyraše Nr. 2I – 52 b., apyraše Nr. 2J – 191 b., apyraše Nr. 2K – 448 b., apyraše Nr. 2L – 232 b., apyraše Nr. 2M – 234 b., apyraše Nr. 2N – 87 b., apyraše Nr. 2O – 15 b., apyraše Nr. 2P – 197 b., apyraše Nr. 2R – 121 b., apyraše Nr. 2S – 459 b., apyraše Nr. 2Š – 266 b., apyraše Nr. 2T – 97 b., apyraše Nr. 2U – 68 b., apyraše Nr. 2V – 294 b., apyraše Nr. 2Z – 57 b., apyraše Nr. 2Ž - 137.

Senas apyrašas Nr.2 įrašytas į apyrašą Nr. 2A, byla Nr. 155.

Iš viso fonde Nr. 930 yra 33 apyrašai, 30049 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1899–1941 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2A

 

Į apyrašą Nr. 2A papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 155 (senas apyrašas Nr.2).

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2A įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1906–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2B

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2B įrašyti 408 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1899–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2C

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2C įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2Ch

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2Ch įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2Č

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2Č įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2D

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2D įrašyti 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2E

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2E įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2F

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2F įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2G

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2G įrašyti 298 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1910–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2H

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2H įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2I

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2I įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2J

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2J įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2K

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, tarnavusių Lietuvos kariuomenėje karo kapelionų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2K įrašyti 448 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2L

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2L įrašyti 232 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2M

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2M įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2N

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2N įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2O

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2O įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2P

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2P įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2R

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2R įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2S

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2S įrašytas 459 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2Š

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2Š įrašyti 266 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2T

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos, Kariuomenės teismo nuolatinių narių tarnybos lapų byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2T įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2U

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2U įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2V

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2V įrašyti 294 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2Z

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2Z įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karininkų ir civilių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2Ž

 

Apyraše įrašytos Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių karininkų ir civilių tarnautojų, dirbančių karininkų etatuose, asmens bylos, karininkų sąrašai, Karo sanitarijos valdybos civilių tarnautojų abėcėlinė knyga, apskričių komendantų pranešimo lapelių apie karininkų gyvenamųjų vietų pasikeitimą byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2Ž įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Alicija Cybulskienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 

 

PAŽYMA APIE

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTAIGŲ IR KARINIŲ DALINIŲ

ASMENS SUDĖTIES DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS NR. 930 APYRAŠO NR. 4 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

 

2021-03-25 Nr. SA-13

Vilnius

 

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2017–2018 m. į vardinę Asmenų duomenų bazę suvedant Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcijos Nr. 930 apyrašo Nr. 4 bylų duomenis, buvo rasti 3 sąlyginiai vienetai netvarkytų dokumentų.

2021 m. patikslintas apyrašo Nr. 4 bylų skaičius, sutvarkyti ir aprašyti rasti netvarkyti dokumentai, vardinės Asmenų duomenų bazės aprašų pagrindu pertvarkytas (atnaujintas ir papildytas) apyrašas.

Į pertvarkytą apyrašą Nr. 4 įrašytos 8 bylos – Nr. 5119–5121 ir Nr. 5122–5126 (senas fondo Nr. 930 apyrašas Nr. 4 (t. 1–5)).

Iš viso kolekcijoje Nr. 930 yra 33 apyrašai, 30058 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, jidiš, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Lietuvos kariuomenės savanorių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą įrašytos Lietuvos kariuomenės Kūrėjo savanorio medalio komisijos protokolų knygos, Kūrėjo savanorio liudijimų registracijos knyga, Kūrėjo savanorio medalio gavimo bylos, savanorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 4 įrašyti 5124 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos: 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, jidiš ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Gražina Grudzinskienė

                                                                     

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-03-25 12:04