O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 981 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOBILIZUOTŲ-DEMOBOLIZUOTŲ KARINIŲ DALIŲ FONDĄ NR. 981

2009-01-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kariuomenės būstinės komendantūra (1939-09-19–1939-10-06)

2. 15-asis pėstininkų pulkas (1939-09-18–1939-10-03)

3. 16-asis pėstininkų pulkas (1939-09-18–1939-11-14)

4. 17-asis pėstininkų pulkas (1939-09-18–1939-09-30)

5. Atsargos artilerijos pulkas (1939-09-18–1939-11-11)

6. 6-asis artilerijos pulkas (1939-09-17–1939-11-07)

7. I pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas (1939-09-17–1939 m. spalio mėn.)

8. III pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas (1939-09-18–1939-10-01)

9. IV Inžinerijos batalionas (1939-09-18–1939-10-21)

10. I pėstininkų divizijos Ryšių batalionas (1939-09-18–1939-12-01)

11. II pėstininkų divizijos Ryšių batalionas (1939-09-18–1939 m. spalio mėn.)

12. Darbininkų batalionas (1939-09-18–1939-11-15)

13. 1-asis atsargos eskadronas (1939-09-17–1939-10-12)

14. 2-asis atsargos eskadronas (1939-09-17–1939-10-10)

15. 3-iasis atsargos eskadronas (1939-09-18–1939-10-12)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1939-09-22 kariuomenės štabui įsakymu Nr. 52 nuo 1939-09-18 įsigaliojo Kariuomenės būstinės karo meto etatai. Prie Kariuomenės būstinės 1939-09-19 buvo suformuota Kariuomenės būstinės komendantūra. Komendantas buvo pavaldus Kariuomenės štabo viršininkui.

Kariuomenės būstinės komendantūra išformuota 1939-10-06.[1]

2. III pėstininkų divizijos vado 1939-09-18 slaptu įsakymu Nr. 1 mob. 15-asis pėstininkų pulkas mobilizuotas 1939-09-18. Pulko vadas buvo pavaldus 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko ir III pėstininkų divizijos vadams.

Nuo 1939-09-25 pradėta 15-ojo pėstininkų pulko demobilizacija.[2]

III pėstininkų divizijos vado 1939-10-10 slaptu įsakymu Nr. 2 mob. 15-asis pėstininkų pulkas demobilizuotas 1939-10-03.[3]

3. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti 16-asis pėstininkų pulkas. Pulko vadas pareigas pradėjo eiti 1939-09-18 ir buvo pavaldus II pėstininkų divizijos vadui.[4]

16-ojo pėstininkų pulko vado 1939-11-14 įsakymu Nr. 26 pulkas 1939-11-14  likviduotas.[5]

4. III pėstininkų divizijos vado 1939-09-18 slaptu įsakymu Nr. 1 mob. 17-asis pėstininkų pulkas mobilizuotas 1939-09-18. Pulko vadas pradėjo eiti pareigas 1939-09-19 ir buvo pavaldus III  pėstininkų divizijos vadui.

Nuo 1939-09-25 pradėta 17-ojo pėstininkų pulko demobilizacija.[6]

17-ojo pėstininkų pulko vado 1939-09-30 įsakymu Nr. 3 mob. pulko vadas nuo 1939-09-30 nustojo eiti pareigas.[7]

5. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti Atsargos artilerijos pulkas. Pulko vadas pradėjo eiti pareigas 1939-09-18 ir buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.[8]

Nuo 1939-09-25 pradėta Atsargos artilerijos pulko demobilizacija.[9]

Atsargos artilerijos pulko vado 1939-11-11 įsakymu Nr. 29 pulkas 1939-11-11 demobilizuotas.[10]

6. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti 6-asis artilerijos pulkas. Pulko vadas pareigas pradėjo eiti 1939-09-17 ir buvo pavaldus II pėstininkų divizijos vadui.[11]

Nuo 1939-09-25 pradėta 6-ojo artilerijos pulko demobilizacija. Paskutinis pulko įsakymas išleistas 1939-11-07.[12]

7. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti I pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.[13]

Vadovaujantis I pėstininkų divizijos dalims ir įstaigoms demobilizuoti 1939-09-29 įsakymu Nr. 159, nuo 1939-09-30 pradėta I pėstininkų divizijos Inžinerijos bataliono demobilizacija.[14] Batalionas demobilizuotas 1939 m. spalio mėn. Tiksli demobilizavimo data nenustatyta.

8. III pėstininkų divizijos vado 1939-09-18 slaptu įsakymu Nr. 1 mob. III pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas mobilizuotas 1939-09-18. Bataliono vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui.[15]

III pėstininkų divizijos vado 1939-10-10 slaptu įsakymu Nr. 2 mob. III pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas demobilizuotas 1939-10-01.[16]

9. 3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko vado 1939-09-19 slaptu įsakymu Nr. 10 nuo 1939-09-18  suformuotas IV inžinerijos batalionas. Dokumentuose batalionas dar vadinamas IV pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionu. Bataliono vadas buvo 3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko vadui.

IV inžinerijos bataliono vado 1939-10-21 įsakymu Nr. 34a  batalionas nuo 1939-10-21 demobilizuotas.[17]

10. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti I pėstininkų divizijos Ryšių batalionas. Bataliono vadas  pradėjo eiti pareigas 1939-09-18 ir buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui. 

Vadovaujantis I pėstininkų divizijos dalims ir įstaigoms demobilizuoti 1939-09-29 įsakymu Nr. 159, nuo 1939-09-30 pradėta I pėstininkų divizijos Ryšių bataliono demobilizacija. Paskutinis bataliono įsakymas išleistas 1939-12-01.[18]

11. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti II pėstininkų divizijos Ryšių batalionas. Batalionas suformuotas 1939-09-18. Bataliono vadas buvo pavaldus II pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis II pėstininkų divizijos štabo 1939-09-29 raštu Nr. 7300, II pėstininkų divizijos Ryšių bataliono demobilizacija pradėta 1939-09-30.[19] Batalionas demobilizuotas 1939 m. spalio mėn. Tiksli demobilizavimo data nenustatyta.

12. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti Darbininkų  batalionas. Bataliono vadas pareigas pradėjo eiti 1939-09-18, buvo pavaldus  II pėstininkų divizijos vadui bei Kauno miesto ir apskrities komendantui.

Darbininkų batalionas pradėtas demobilizuoti nuo 1939-09-25.  Paskutinis įsakymas batalionui išleistas 1939-11-15. [20]

13. Kavalerijos viršininko 1939-09-17 slaptu įsakymu Nr. 6 nuo 1939-09-17 suformuotas 1-asis atsargos eskadronas. Eskadrono vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui ir 1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko vadui.

1-ojo atsargos eskadrono demobilizacija pradėta 1939-09-25.

1-ojo atsargos eskadrono vado 1939-10-12 įsakymu Nr. 23 eskadronas nuo 1939-10-12 išformuotas.[21]

14. Kavalerijos viršininko 1939-09-17 slaptu įsakymu Nr. 6 nuo 1939-09-17 suformuotas 2-asis atsargos eskadronas. Eskadrono vadas pradėjo eiti  pareigas 1939-09-18, buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui ir 2-ojo ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko vadui.

2-ojo atsargos eskadrono demobilizacija pradėta 1939-09-25.

2-ojo atsargos eskadrono vado 1939-10-10 įsakymu Nr. 23 eskadronas nuo 1939-10-10 išformuotas.[22]

15. Kavalerijos viršininko 1939-09-17 slaptu įsakymu Nr. 6 nuo 1939-09-17 suformuotas 3-asis atsargos eskadronas. Eskadrono vadas pareigas pradėjo eiti 1939-09-18, buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui ir 3-iojo dragūnų „Geležinio vilko“ pulko vadui.

3-ojo atsargos eskadrono demobilizacija pradėta1939-09-25.

3-iojo atsargos eskadrono vado 1939-10-13 įsakymu Nr. 16 eskadronas nuo 1939-10-12 demobilizuotas.[23]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Kariuomenės būstinės komendantūra, 15-asis pėstininkų pulkas, 16-asis pėstininkų pulkas, 17-asis pėstininkų pulkas, Atsargos artilerijos pulkas, 6-asis artilerijos pulkas, I pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas, III pėstininkų divizijos Inžinerijos batalionas, IV inžinerijos batalionas, I pėstininkų divizijos Ryšių batalionas, II pėstininkų divizijos Ryšių batalionas, Darbininkų batalionas, 1-asis atsargos eskadronas, 2-asis atsargos eskadronas, 3-iasis atsargos eskadronas buvo sausumos pajėgų daliniai, suformuoti 1939 m. mobilizacijos metu valstybės teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Mobilizuotų-demobilizuotų dalių fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-12-12 į jungtinio Mobilizuotų-demobilizuotų karinių dalių fondo Nr. 981 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 53 bylos.

Iš viso fonde Nr. 981 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Kariuomenės būstinės komendantūros pranešimas apie komendantūros suformavimą, susirašinėjimo sveikatos patikrinimo tikrinimo, medicinos pagalbos suteikimo klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, karių sąrašai,

15 pėstininkų pulko vado ir III pėstininkų divizijos vado įsakymai, pranešimai apie mobilizaciją, pulko likvidaciją, karių atvykimą, karių sąrašai,

16 pėstininkų pulko vado įsakymai, II pėstininkų divizijos vado ir štabo tvarkomieji dokumentai, pulko karių mokymo planas, programa, užsiėmimų dienotvarkė, karo veiksmų žurnalas, 16 pėstininkų pulko II bataliono formavimo schema, žinios apie asmens sudėtį, šaukinių lentelės, II pėstininkų divizijos telefono tinklų schemos, karininkų, kareivių, ginklų, arklių, turto sąrašai,

17 pėstininkų pulko vado įsakymai, III pėstininkų divizijos vado ir štabo tvarkomieji dokumentai, pranešimas apie pulko likvidaciją,

Atsargos artilerijos pulko vado, Panevėžio įgulos viršininko įsakymai, pulko karo veiksmų žurnalas, žinios apie asmens sudėtį, puskarininkių, kareivių, arklių sąrašai,

6-ojo artilerijos pulko vado įsakymai, puskarininkių, kareivių, arklių sąrašai,

I pėstininkų divizijos Inžinerijos bataliono raportai apie karininkų atvykimą, apie šeimos sudėtį, susirašinėjimo arklių priežiūros, mobilizuotų susisiekimo priemonių, arklių grąžinimo savininkams, ūkio klausimais dokumentai, šaukinių lentelės, ryšių tinklo schemos, kareivių, piliečių, iš kurių paimti arkliai ir susiekimo priemonės, sąrašai,

III pėstininkų divizijos Inžinerijos bataliono susirašinėjimo karininkų pareigomis paskirstymo, arklių ir susisiekimo priemonių rekvizavimo ir kt. klausimais dokumentai,

IV Inžinerijos bataliono vado įsakymai, bataliono veiksmų aprašymas (dienoraštis), pastabos apie mobilizacijos eigą,  žinios apie bataliono sudėtį,

I pėstininkų divizijos Ryšių bataliono vado įsakymai,

II pėstininkų divizijos Ryšių bataliono pranešimas apie bataliono mobilizavimą, karininkų sąrašas,

Darbininkų bataliono vado įsakymai, pranešimai apie mobilizaciją, šaukinių lentelės, karininkų, kareivių, arklių sąrašai,

1-ojo atsargos eskadrono vado įsakymai,

2-ojo atsargos eskadrono vado įsakymai, atsargos kareivių mokymo planas ir programa, pranešimas apie eskadrono demobilizaciją, raportai apie mobilizacijos eigą, kareivių demobilizaciją, susirašinėjimo mobilizacijos, demobilizacijos, arklių priežiūros, eskadrono aprūpinimo, ūkio ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, arklius, pažymėjimai apie dalyvavimą ypatinguose karo pratimuose, karininkų, kareivių, šaukinių, išmokų už mobilizuotus arklius, vežimus, pakinktus sąrašai, telefono ryšio schemos,

3-iojo atsargos eskadrono vado įsakymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 981, ap. 1, b. 7, l. 71, 80, 93. F. 929, ap.5, b. 558, l. 72.
[2] LCVA. F 981, ap. 1, b. 9, l. 1, b. 12, l. 6; F. 509, ap. 1, b. 466, l. 21.
[3] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 12, l. 19, 20.
[4] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 13, l. 1; F. 929, ap. 5, b. 559, l. 20; F. 510, ap. 1, b. 393, l. 2, 2 a. p.
[5] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 13, l. 132 a. p.
[6] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 23, l. 2, 4; F. 509, ap. 1, b. 466, l. 21.
[7] LCVA. F. 981, ap. 1, b.  23, l. 20.
[8] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 24, l. 1, b. 28.
[9] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 466, l. 21.
[10] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 24, l. 50.
[11] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 29, l. 1; F. 929, ap. 5, b. 559, l. 217; F. 510, ap. 1, b. 393, l. 2, 3
[12] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 466, l. 21; F. 981, ap. 1, b. 29, l. 40.
[13] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 468, l. 153, b. 440, l. 27.
[14] LCVA. F. 929, ap. 3, b. 1122, l. 28.
[15] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 23, l. 2; F. 509, ap. 1, b. 468, l. 140.
[16] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 1080, l. 181.
[17] LCVA. F. 981, ap. 1. b. 36, l. 1 a, 40.
[18] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 440, l. 27; F. 981, ap. 1, b. 39; F. 929, ap. 3, b. 1122, l. 28.
[19] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 40, l. 4, 20; F. 510, ap. 1, b. 393, l. 2, 3.
[20] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 41, l. 1, 4, 28, b. 42, l. 16
[21] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 43, l. 1, 47, b. 49, l. 24, 55.
[22] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 45, b. 49, l. 24, 55.
[23] LCVA. F. 981, ap. 1, b. 51, l. 1, 29, b. 49, l. 24, 55.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 15:59