O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-170 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

616-OJO ARTILERIJOS PULKO DONDĄ NR. R-170

2010-07-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

184-osios šaulių divizijos Artilerijos pulkas (1940-09-06–1940-10-07)

616-asis artilerijos pulkas (1940-10-08–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

184-osios šaulių divizijos Artilerijos pulko vado 1940-09-06 įsakyme Nr. 1 nurodyta, kad 184-osios šaulių divizijos Artilerijos pulkas formuojamas iš 2-ojo artilerijos pulko dalinių.[1] Pulkas buvo pavaldus 184-osios šaulių divizijos vadui.

Vadovaujantis 616-ojo artilerijos pulko vado 1940-10-08 įsakymu Nr. 23 184-osios šaulių divizijos Artilerijos pulkas nuo 1940-10-08 vadinamas 616-uoju artilerijos pulku.[2] Dokumentuose pulkas dar vadinamas 616-uoju lengvosios artilerijos pulku.

616-ojo artilerijos pulko išformavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

616-ojo artilerijos pulko uždavinys buvo vykdyti Lietuvos sausumos teritorijos karinę apsaugą, prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui – dalyvauti karo veiksmuose Lietuvos teritorijoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1960 m. sudarytas 616-ojo artilerijos pulko fondo Nr. R-170 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 89 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-170 yra 1 apyrašas, 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fondui priklausančių bylų yra fonde Nr. R-222.

Fonde yra Trakų apskrities komendantūros fondui Nr. 500 priklausančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko vado įsakymai, komunistų partijos narių susirinkimų protokolai, partinės organizacijos veiklos planai,

susirašinėjimo pulko komplektavimo, ryšių, apmokėjimo už tarnybą ir atskaitymų, aprūpinimo, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

karininkų asmens bylos, žinios apie karininkus, statistinės žinios apie pulko asmens sudėtį, etatų sąrašai ir lentelės, kelionės liudijimai, prašymai priimti į kariuomenę savanoriais,

finansų revizijų, turto patikrinimo aktai,

pinigų pareikalavimai artilerijos, ryšių, inžinerinio turto įgijimui ir remontui, degalams ir tepalams, veterinarijos tarnybos ir ūkio išlaikymui, fiziniam rengimui, finansinės atsiskaitomybės dokumentai, algų lapai, kasos knyga ir kiti finansų dokumentai, turto sąrašai,

partinės organizacijos narių nario mokesčio žiniaraščiai, norinčių įstoti į komjaunimo organizaciją asmenų prašymų, partinės organizacijos narių, susirinkimų lankomumo, narių mokesčio surinkimo apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-170, ap. 1, b. 16, l. 120.
[2] LCVA. F. R-222, ap. 2, b. 85, l. 82, b. 9, l. 52.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:09