O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-879 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KILNOJAMŲJŲ AVIACIJOS DIRBTUVIŲ NR. 93 FONDĄ NR. R-879

2010-09-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 10 (10-ые передвижные авиaционные мастерские) (nenustatyta–1945 m. balandžio mėn.)

Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 93 (93-ие передвижные авиaционные мастерские) (1945 m. balandžio mėn.–1946 m. balandžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 10 veiklos pradžios data nenustatyta. 1941 m. dirbtuvės veikė Kumako stotyje (Uralo sritis). Dirbtuvių viršininkas buvo pavaldus Pietų Uralo karo apygardos vadui, nuo 1943-03-15 – Tolimojo veikimo aviacijos vadui.[1]

1945 m. Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 10 jau veikė Vilniuje. Tiksli dirbtuvių perkėlimo data nenustatyta.

Nuo 1945 m. balandžio mėn. Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 10 dokumentuose vadinamos Kilnojamosiomis aviacijos dirbtuvėmis Nr. 93.[2]

1946 m. kovo–balandžio mėn. Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 93 buvo išformuotos.[3] Tiksli dirbtuvių veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 10, Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 93 remontavo lėktuvus, jų variklius ir įrenginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1946 m. iš Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 93 perėmė dirbtuvių dokumentus.

1949 m. Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 93 fonde Nr. R-879 buvo 1 apyrašas, 1765 bylos.

1961 m. Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 93 fonde Nr. R-879 buvo 4 apyrašai, 1672 bylos: apyraše Nr. 1 įrašyta 1567, apyraše Nr. 2 – 52, apyraše Nr. 3 – 38, apyraše Nr. 4 – 15 bylų. Fondo pertvarkymo data nenustatyta.

Iš viso fonde Nr. R-879 yra 4 apyrašai, 1672 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 10, Kilnojamųjų aviacijos dirbtuvių Nr. 93 viršininko įsakymai,

suremontuotų lėktuvų priėmimo, cechų perdavimo aktai, lėktuvų, variklių remonto bylos, įrenginių eksploatacijos formuliarai,

susirašinėjimo remonto, vagonų gavimo, krovinių gabenimo, aprūpinimo, metalo laužo surinkimo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

inventoriaus, medžiagų, pinigų pareikalavimai, instrumentų, atsarginių dalių priėmimo dokumentai, užsakymai remonto darbams ir darbų aprašymai,

finansų ataskaitos, turto, degalų priėmimo, degalų ir tepalų sunaudojimo, inventorizacijos, turto įvertinimo nurašymui aktai, turto, inventoriaus, atsarginių dalių, darbo laiko, atliktų darbų apskaitos dokumentai, finansinės atsiskaitomybės ir kiti finansų dokumentai, kelionių, algų lapai, užsakymų registracijos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1567 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1945 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

susirašinėjimo lėktuvų remonto, chemijos laboratorijos organizavimo, karių tarnybos, asmens sudėties ir kitais klausimais dokumentai,

asmens sudėties statistinės žinios, asmenų prašymai priimti į darbą ir jų anketos, instrumentų, ginklų, produktų apskaitos dokumentai,

sargybos postų, armatūros sąrašai, sužeistųjų, ligonių registracijos knyga ir kiti dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių paskyrimo į kitus dalinius, atsarginių dalių, turto, medžiagų panaudojimo apskaitos ir kiti buhalterijos dokumentai, kelionės lapai, turto perdavimo aktai, sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apmokėjimo už tarnybą ir atskaitymų dokumentai, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1946 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] http://www.soldat.ru/doc/gko/text/3190.html
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA.) F. R-879, ap. 2, b.  11.
[3] LCVA. F. R-879, ap. 3, b. 38.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:17