O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1738 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS VALSTYBĖS KOMISIJOS NUOSTOLIAMS, KARO METU LIETUVAI PADARYTIEMS, APSKAITYTI FONDĄ NR. 1738

2008-05-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Vyriausioji valstybės komisija nuostoliams, karo metu Lietuvai padarytiems, apskaityti (1918-12-07–1919-11-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1918-12-07 įsteigta Vyriausioji valstybės komisija nuostoliams, karo metu Lietuvai padarytiems, apskaityti. Komisija veikė Vilniuje, prie Finansų ministerijos.

Komisijos pirmininkas buvo atskaitingas finansų ministrui.[1]

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko 1919-11-18 įstatymu Apie Vyriausiosios valstybės komisijos nuostoliams karo metu Lietuvai padarytiems apskaityti likvidavimą, nuo 1919-11-01 komisija likviduota.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji valstybės komisija nuostoliams, karo metu Lietuvai padarytiems, apskaityti kontroliavo apskričių, miestų, parapijų bei valsčių komisijų nuostoliams apskaityti darbą, priėmė ir tikrino jų apyskaitas, registravo visus nuostolius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1286  Vyriausiosios valstybės komisijos, nuostoliams karo metu Lietuvai padarytiems, apskaityti bylas, įrašytas 2 apyrašuose.

1997 m. buvo patikslintas bylų skaičius fonde: apyraše Nr. 1 įrašyti 433 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 868 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1738 yra 2 apyrašai, 1301apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Finansų ministerijos įsakymai, Vyriausiosios valstybės komisijos ir apskričių komisijų aplinkraščiai ir nurodymai, orderių sistemos vartojimo instrukcija, bendros revizijų taisyklės, apskričių ir valsčių karo nuostoliams apskaičiuoti komisijų posėdžių, kaimų atstovų suvažiavimų, valsčių tarybų ir valdybų posėdžių protokolai, komisijų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su apskričių komisijomis karo nuostolių statistikos, mokesčių už nuostolių surašymą išieškojimo, valstybiniam turtui padarytų nuostolių ir kitais veiklos klausimais dokumentai, valsčių komisijų likvidacijos ir atsiskaitymo aktai, statistinės žinios apie karo metu padarytus nuostolius, nukentėjusiuosius ir jų turtą, komisijų tarnautojus, nukentėjusiųjų prašymai atleisti nuo mokesčio už nuostolių surašymą, asmenų prašymai priimti į darbą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, apskričių ir valsčių komisijų dokumentų bylos įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 433 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gyventojų pareiškimų apie nuostolius bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos gyventojų pareiškimai apie vokiečių kariuomenės padarytus nuostolius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 868 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau – LŽV), 1918 m., Nr. 1.
[2] LVŽ. 1919 m., Nr. 16.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:09