O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 896 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NAUGARDUKO APSKRITIES KARO NUOSTOLIŲ VERTINIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 896

2006-02-    Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisija (Komisja Szacunkowa Likwidacji Strat Wojennych na powiat Nowogródzki) (1919-11-04 - 1920 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisija įsteigta remiantis Rytų žemių generalinio komisaro 1919-07-15 potvarkiu Nr. 89 „Dėl karo prievolių ir nuostolių nustatymo“.[1] Komisiją 1919-11-04[2] įsteigė Naugarduko žemės ūkio draugija[3].

Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-02-07 potvarkiu Nr. 181 apie karo nuostolių Rytų žemių teritorijose registravimo finansavimą iš valstybės iždo, Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisija pertvarkyta į valstybės įstaigą.[4] Komisijos darbą kontroliavo Karo nuostolių likvidavimo skyriaus prie Rytų žemių generalinio komisariato atstovybės Varšuvoje Vilniaus apygardos inspektūra bei Vilniaus apygardos viršininko įstaiga.[5]

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920 m. rugsėjo mėn. likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą,[6] buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemėse veikusios įstaigos. Tiksli Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisijos likvidavimo data nenustatyta. Komisijoje nagrinėtos Naugarduko apskrities gyventojų bylos buvo perduotos Vyriausiajai likvidacinei įstaigai Varšuvoje.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisiją sudarė taikos teisėjas, valstybės iždo, žemės savininkų, Naugarduko miesto magistrato bei Naugarduko žemės ūkio draugijos, įsteigusios komisiją, atstovai.[8]

Komisija privalėjo nustatyti ir įvertinti rusų, vokiečių ir bolševikų kariuomenių gyventojams padarytus nuostolius.

Nukentėjusieji teikė komisijai deklaracijas ir prašymus atlyginti nuostolius. Apskrities komisija siuntė dokumentus valsčiaus karo nuostolių vertinimo komisijai. Apskrities komisija, gavusi valsčiaus komisijos nuostolių įvertinimą, tvirtino valsčiaus komisijos nutarimą bei nustatė nuostolių atlyginimo dydį arba galėjo grąžinti dokumentus valsčiaus komisijai pakartotinam nagrinėjimui.[9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Naugarduko apskrities karo nuostolių vertinimo komisijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1967 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 896 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komisijos posėdžių protokolai, veiklos ir finansų ataskaitos, susirašinėjimo steigimo ir veiklos klausimais dokumentai, nukentėjusių asmenų registracijos žurnalas, komisijos nutarimų įteikimo nukentėjusiems pranešimai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 11-89.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 49, ap. 6, b. 24 l. 38; F. 896, ap. 1, b. 2, l. 4.
[3] LCVA. F. 896, ap. 1, b. 2, l. 6-8; b. 3, l. 50.
[4] DU ZCZW, 1920, Nr. 11(54)-181.
[5] DU ZCZW, 1920, Nr. 26(70)-641.
[6] DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630.
[7] LCVA. F. 49, ap. 6, b. 82, l. 9.
[8] DU ZCZW, 1919, Nr. 11-93; LCVA. F. 896, ap. 1, b. 2, l. 4.
[9] DU ZCZW, 1919, Nr. 11-93.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:14