O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1182 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS III KORPUSO APYGARDOS KARO PRIEVOLĖS RAJONŲ KOMENDANTŪRŲ FONDĄ NR. 1182

2007-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Gardino karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Grodno) ([1922 m.]–1938-08-31)

Gardino karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Grodno) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

2. Lydos karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Lida) ([1922 m.]–1938-08-31)

Lydos karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Lida) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

3. Pastovių karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Postawy) (1927-10-01–1938-08-31)

Pastovių karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Postawy) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

4. Suvalkų karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Suwałki) ([1922 m.]–1938-08-31)

Suvalkų karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Suwałki) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

5. Švenčionių karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Święciany) ([1922 m.]–1938-08-31)

Švenčionių karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Święciany) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

6. Valkavisko karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Wołkowysk) (1927-10-01–1938-08-31)

Valkavisko karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Wołkowysk) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

7. Maladečinos karo prievolės apskrities komendantūra Vileikoje (Powiatowa Komenda Uzupełnień Mołodeczno w Wilejce) ([1922 m.]–1927-09-30)

Vileikos karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Wilejka) (1927-10-01–1938-08-31)

Vileikos karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Wilejka) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

8. Vilniaus miesto karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Wilno-miasto) (1927-01-01–1938-08-31)

Vilniaus miesto karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Wilno-miasto) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

9. Vilniaus karo prievolės apskrities komendantūra (Powiatowa Komenda Uzupełnień Wilno powiat) ([1922 m.]–1938-08-31)

Vilniaus karo prievolės rajono komendantūra (Komenda Rejonu Uzupełnień Wilno powiat) (1938-09-01–1939 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Gardino, Lydos, Suvalkų, Švenčionių, Vilniaus karo prievolės apskričių komendantūros ir Maladečinos karo prievolės apskrities komendantūra Vileikoje įsteigtos vadovaujantis 1918-10-27 „Laikinuoju įstatymu dėl visuotinės karo prievolės“[1]. Komendantūrų įsteigimo datos nenustatytos. 1922 m. šios komendantūros jau veikė.

Karo reikalų ministro 1927-01-21 įsakymu Nr. 2 nuo 1927-01-01 įsteigta Vilniaus miesto karo prievolės apskrities komendantūra.

Karo reikalų ministro 1927-10-14 įsakymu Nr. 28 nuo 1927-10-01 įsteigtosValkavisko ir Pastovių karo prievolės apskričių komendantūros, o Maladečinos karo prievolės apskrities komendantūra Vileikoje pavadinta Vileikos karo prievolės apskrities komendantūra. [2]

Vadovaujantis 1938-04-09 įstatymu „Dėl visuotines karines prievolės“,[3] karo prievolės apskričių komendantūros nuo 1938-09-01 pavadintos karo prievolės rajonų komendantūromis.

Komendantūros buvo pavaldžios Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos vadui.

Vienos karo prievolės apskrities komendantūros, vėliau – karo prievolės rajono komendantūros veikla galėjo apimti arba vieną administracinį vienetą – apskritį ar miestą, arba kelis administracinius vienetus.

1925 m. karo prievolės apskričių komendantūrų veiklos teritorija buvo: Gardino –Gardino ir Valkavisko apskritys, Lydos – Lydos ir Valažino apskritys, Suvalkų – Suvalkų apskritis, Švenčionių – Švenčionių ir Dysnos apskritys, Maladečinos karo prievolės apskrities komendantūros Vileikoje – Vileikos, Dunilovo, Stolpcų apskritys,Vilniaus – Vilniaus miestas, Vilniaus-Trakų ir Ašmenos apskritys.[4]

1930 m. karo prievolės apskričių komendantūrų veiklos teritorija buvo: Gardino – Gardino ir Sokulkos apskritys; Lydos – Lydos, Valažino, Ščiutino apskritys; Pastovių– Pastovių ir Dysnos apskritys; Suvalkų – Suvalkų ir Augustavo apskritys; Švenčionių– Švenčionių ir Breslaujos apskritys; Valkavisko – Valkavisko apskritis; Vileikos – Vileikos ir Maladečinos apskritys; Vilniaus miesto – Vilniaus miestas; Vilniaus – Vilniaus-Trakų ir Ašmenos apskritys.[5] 1938 m. pasikeitus komendantūrų pavadinimams, jų veiklos teritorijos nepasikeitė.[6]

Karo prievolės apskričių komendantūrų, vėliau – karo prievolės rajonų komendantūrų veiklą reglamentavo: 1918-10-27 „Laikinasis įstatymas dėl visuotinės karo prievolės“; 1924-05-23 įstatymas „Dėl visuotinės karo prievolės“ bei karo reikalų ministro 1925-03-21 ir 1930-03-16 potvarkiai, karo reikalų, vidaus reikalų, teisingumo ministrų 1934-08-28 potvarkiai dėl šio įstatymo vykdymo; 1938-04-09 įstatymas „Dėl visuotinės karo prievolės“ bei karo reikalų, vidaus reikalų, socialinės rūpybos ministrų 1939-02-07 potvarkis dėl įstatymo vykdymo.

Karo prievolės rajonų komendantūros veikė iki 1939 m. rugpjūčio mėn. Tikslios veiklos pabaigos datos ir teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1–9. Karo prievolės apskričių komendantūrų, vėliau – karo prievolės rajonų komendantūrų pagrindinės funkcijos buvo organizuoti Lenkijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų papildymą ir administruoti kariuomenės rezervą.

Komendantūros bendradarbiavo su bendrosios administracijos įstaigomis organizuojant naujokų šaukimą, dalyvavo naujokų karo prievolės ir sveikatos patikrinimo komisijų veikloje, priimdavo asmenų prašymus stoti į kariuomenę savanoriais, skirstė šauktinius į kariuomenės dalinius, tvarkė atvykusiųjų ir neatvykusiųjų į tarnybą daliniuose apskaitą, teikė statistines žinias apie šaukimo į kariuomenę rezultatus; tvarkė atsargos karo prievolininkų apskaitą, organizavo jų kontrolinius susirinkimus, šaukimą į mokymus bei mobilizaciją; iki 1929 m. – registravo karo invalidus ir kariškius, dingusius be žinios karo veiksmų metu, tvarkė karo invalidų apskaitą, rengė dokumentus, reikalingus karo invalidų nedarbingumo laipsniui nustatyti ir pensijai skirti, rūpinosi karo invalidų gydymu ir aprūpinimu protezais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos karo prievolės rajonų komendantūrų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1955-01-15 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyti Vilniaus apygardos karo komendantūros fondo Nr. 1182 apyrašas Nr. 1, 544 apskaitos vienetai.

1966 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. rengiant fondo pažymą, nustatyta, kad fondas yra jungtinis. Patikslintas fondo Nr.1182 pavadinimas. Fondas pavadintas „Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos karo prievolės rajonų komendantūros“.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 545 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Lenkijos kariuomenės I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X korpusų apygardų karo prievolės rajonų pavienių bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Atsargos karių tarnybos knygelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos atsargos karių tarnybos knygelės, asmenų, kuriems atidėtas karo prievolės atlikimas, apskaitos Vilniaus miesto karo prievolės apskrities komendantūroje knyga.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 1182 apyraše Nr. 1 įrašyti 545 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sudarymo būdai – spaudinys, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918, Nr. 13-28.
[2] Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1927m.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1938, Nr. 25-220.
[4] DU RP, 1925, Nr. 37-252.
[5] DU RP, 1930, Nr. 31-270.
[6] DU RP, 1939, Nr. 20-131.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS III KORPUSO APYGARDOS KARO PRIEVOLĖS RAJONŲ KOMENDANTŪRŲ FONDĄ NR. 1182

2014-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos karo prievolės rajonų komendantūras ir fondą Nr.1182 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-04-27 parengtoje fondo pažymoje Nr. SA- 101.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo Nr. 1182 Atsargos karių tarnybos knygelių apyraše Nr. 1 1967-05-05 buvo įrašytos 545 bylos. Apyrašas buvo suminis.

2014 m. buvo atliktas bylų būklės ir kiekio patikrinimas, kurio metu nerasta 190 bylų.

2014 m. patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Buvo patikslintas bylų skaičius fonde.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai: byla Nr. 546 ir Nr. 547 (senas apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 1182 yra 1 apyrašas, 357 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Atsargos karių tarnybos knygelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos atsargos karių tarnybos knygelės, asmenų, kuriems atidėtas karo prievolės atlikimas, registracijos knyga ir duomenų apie šauktinius, gyvenusius Lydos apskrities Kaniavos ir Varėnos valsčiuose, knyga.

Bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 1182 apyraše Nr. 1 įrašyti 357 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sudarymo būdai – spaudinys, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:16