O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1375 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS NAUJOKŲ ĖMIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 1375

2010-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji naujokų ėmimo komisija (1922-11-07–1936-06-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1922-06-03 Karinės prievolės įstatymu ir jo 1922-10-09 papildymu, Vyriausioji naujokų ėmimo komisija 1922-11-07 pradėjo veiklą.[1] Vyriausiąją naujokų ėmimo komisiją sudarė pirmininkas – vidaus reikalų viceministras, nariai – vietinės kariuomenės brigados vadas ir Vyriausiojo tribunolo valstybės gynėjo padėjėjas, nuo 1925-06-26 – pirmininkas – Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento direktorius, nariai – Vyriausiojo štabo Mobilizacijos skyriaus viršininkas ir Vyriausiojo tribunolo valstybės gynėjo padėjėjas, nuo 1933-12-01 – pirmininkas – Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento direktorius, nariai –Vyriausiojo štabo I skyriaus viršininkas ir Apeliacinių rūmų prokuroras. Komisijos pirmininkas buvo pavaldus vidaus reikalų ministrui.

Remiantis nuo 1936-06-30 įsigaliojusiu Karinės prievolės įstatymu Vyriausioji naujokų ėmimo komisija baigė veikla.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji naujokų ėmimo komisija kontroliavo naujokų šaukimą, nagrinėjo skundus, prižiūrėjo apskričių naujokų ėmimo komisijų veiklą, sudarė naujokų ėmimo tvarkaraštį. Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos sprendimai buvo neginčijami.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-12-30 į fondo Nr. 1375 apyrašą Nr. 1 įrašytos 135 bylos.

1968 m. į apyrašą papildomai įrašyta 17 bylų.

Iš viso fonde Nr. 1375 yra 1 apyrašas, 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1936 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vadovaujančių įstaigų, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos tvarkomieji dokumentai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos, apskričių naujokų ėmimo komisijų posėdžių protokolai,

veiklos taisyklės ir instrukcijos, apskričių naujokų ėmimo komisijų veiklos tikrinimo dokumentai,

apskričių naujokų ėmimo komisijų skelbimai ir naujokų ėmimo tvarkaraščiai, šaukimo apyskaitos, kariuomenės atsargos, naujokų rezervo ir apsaugos ataskaitos,

susirašinėjimo Karinės prievolės įstatymo projekto svarstymo, sąrašų sudarymo, naujokų šaukimo, sveikatos tikrinimo, skyrimo į rezervą, priėmimo į karo tarnybą, tarnybos atidėjimo, paleidimo iš kariuomenės, vengiančių karinės tarnybos, karinės prievolės lengvatų suteikimo studentams, išvykusių į užsienį naujokų, liudijimų, pažymėjimų ir užsienio pasų išdavimo klausimais dokumentai,

apskričių naujokų ėmimo komisijų statistinės žinios apie sąrašuose įrašytis naujokus, paimtuosius į kariuomenę, priimtus savanoriais, atleistus nuo karo tarnybos, paskirtus į rezervą  ir karines dalis,

pranešimai apie paleistus iš kariuomenės  kareivius ir naujokus, skundai apie karinės tarnybos vengiančius naujokus,

piliečių prašymai atleisti nuo karo tarnybos, priimti į kariuomenę savanoriais, atidėti stojimą į karo tarnybą, išleisti mokytis į užsienį,

naujokų priėmimo formuliarai, tarnybos lapai, apskričių naujokų ėmimo komisijų dokumentų pavyzdžiai,

naujokų, naujokų ėmimo nuovadų sąrašai, asmenų paleidimo iš kariuomenės nagrinėjimo bylos,

biudžeto ir išlaidų sąmatos, komisijos tarnautojų algų lapai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos bylų sąrašai ir bylų perdavimo vidaus reikalų ministerijai aktai.

Yra pašauktų į kariuomenę Kauno miesto ir apskrities gyventojų 1939–1940 m. registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1936 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė    Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1375, ap. 1, b. 1, l. 2
[2] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 538-3734.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:14