O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1484 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1484

2009-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės komendantūra (1919-01-06–1919-02-11)

Tauragės miesto ir apskrities komendantūra (1919-03-22–1922-12-31)

Tauragės karo srities įstaiga (1927-02-01–1927-05-30)

Tauragės apskrities komendantūra (1927-05-31–1940-06-27)

Tauragės apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-08 įsakymu Nr. 13 nuo 1919-01-06 paskirtas Tauragės srities apsaugos viršininkas. Srities apsaugos viršininkas ministro nurodymu įsteigė Tauragės komendantūrą.[1] Srities apsaugos viršininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Krašto apsaugos ministro 1919-02-16 įsakymu Nr. 31 Tauragės komendantūra nuo 1919-02-11 išformuota.[2]

Krašto apsaugos ministro 1919-04-01 įsakymu Nr. 58 nuo 1919-03-22 paskirtas Tauragės miesto ir apskrities komendantas. Pirmas Tauragės miesto ir apskrities komendanto įsakymas išėjo 1919-04-22.[3] Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui. Komendantūra dar buvo vadinama Tauragės apskrities komendantūra.

1922-12-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Tauragės miesto ir apskrities komendantūrą nuo 1922-12-31 prijungta prie Raseinių miesto ir apskrities komendantūros.[4]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Tauragės karo sritis. Tauragės karo srities viršininkas pradėjo eiti pareigas 1927-03-16.[5] Karo srities viršininkas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo Mobilizacijos skyriaus viršininkui, nuo 1927-06-15 – III karo apygardos viršininkui.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65, Tauragės srities karo įstaiga įsakymuose nuo 1927-05-31 vadinama Tauragės apskrities komendantūra.[6]Komendantūra buvo pavaldi III karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Tauragės apskrities komendantas pavadintas Tauragės apskrities kariniu viršininku.[7] Tiksli data, kada Tauragės apskrities komendantūra pavadinta Tauragės apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 Tauragės apskrities karinė įstaiga nuo 1940-10-26 likviduota.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tauragės komendantūra, Tauragės miesto ir apskrities komendantūra, Tauragės karo sritis, Tauragės apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Tauragės apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Tauragės komendantas buvo Tauragės apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Tauragės apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1956-11-02 iš Tauragės rajono archyvo perėmė Tauragės apskrities komendantūros fondą Nr. 12, kuriame buvo 73 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. Fondui duotas Nr. 338.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-11-02 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Tauragės apskrities komendantūros fondą Nr. 338, kuriame buvo 72 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondui duotas Nr. 762, vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1484.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 11 bylų, atkeltų iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384.

1976 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1484 yra 1 apyrašas, 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1929 m., 1931 m., 1937–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto, karo srities viršininko įsakymai, susirašinėjimo nubaustų asmenų klausimais dokumentai, už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1929 m., 1931 m., 1937–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 13; ap. 3, b. 12, l. 107; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 384,ap. 1, b. 3, l. 31.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 58 a. p.; F. 1484, ap. 1, b. 73, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 100; F. 10 ap. 1, b. 129, l. 121, 131.
[5] LCVA. F. 1484, ap. 1, b. 80; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.
[6] LCVA. F. 1484, ap. 1, b. 80; F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 200; F. 511, ap. 1, b. 594, l. 59, 60.
[8] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:13