O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1499 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1499

2009-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių srities apsaugos viršininkas (1919-01-01–1919-03-16)

Šiaulių miesto ir apskrities komendantūra (1919-03-17–1923-12-31)

Šiaulių mobilizacijos rajonas (1924-01-01–1925-12-31)

Šiaulių karo sritis (1926-01-01–1927-05-06)

Šiaulių apskrities komendantūra (1927-05-07–1940-06-27)

Šiaulių apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-02 Nr. 11 nuo 1919-01-01 paskirtas Šiaulių srities apsaugos viršininkas.[1] Srities apsaugos viršininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Krašto apsaugos ministro 1919-03-18 įsakymu Nr. 52 nuo 1919-03-17 paskirtas Šiaulių miesto ir apskrities komendantas.[2] Šiaulių miesto ir apskrities komendantūra dar buvo vadinama Šiaulių miesto ir apskrities karo komendantūra.[3] Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Šiaulių miesto ir apskrities komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Šiaulių mobilizacijos rajoną.[4] Šiaulių mobilizacijos rajono veiklos teritorija buvo Šiaulių ir Kėdainių apskritys. Mobilizacijos rajono viršininkas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-01-06 įsakymu Nr. 2 nuo 1926-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai. II karo apygardos viršininko 1926-01-22 įsakymu Nr. 3 Šiaulių mobilizacijos rajonas pavadintas Šiaulių karo sritimi.[5] Šiaulių karo srities veiklos teritorija buvo Šiaulių ir Kėdainių, nuo 1926-08-12 – Šiaulių ir Mažeikių apskritys. Karo srities viršininkas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui, nuo 1926-08-12 – Vyriausiojo štabo Mobilizacijos skyriaus viršininkui.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65, Šiaulių karo sritis įsakymuose nuo 1927-05-07 vadinama Šiaulių apskrities komendantūra.[6] Komendantūra buvo pavaldi III karo apygardos viršininkui, nuo1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Šiaulių apskrities komendantas pavadintas Šiaulių apskrities kariniu viršininku.[7] Tiksli data, kada Šiaulių apskrities komendantūra pavadinta Šiaulių apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 Šiaulių apskrities karinė įstaiga nuo 1940-10-26 likviduota.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių miesto ir apskrities komendantūra, Šiaulių mobilizacijos rajonas, Šiaulių karo sritis, Šiaulių apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Šiaulių komendantas buvo Šiaulių apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Šiaulių apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1952 m. buvo sudarytas Šiaulių apskrities komendantūros fondo Nr. 271 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 52 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1958-02-12 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Šiaulių apskrities komendantūros fondą Nr. 271, kuriame buvo 52 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1. LCVA fondui duotas Nr. 776, vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1499.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filiale 1952 m. buvo sudarytas Šiaulių apskrities karo komendanto fondo Nr. 6 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 11 bylų.

LCVA 1967-10-11 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Šiaulių apskrities komendantūros fondą Nr. 6, kuriame buvo 11 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. LCVA apyrašas buvo peršifruotas į fondo Nr. 1499 apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1499 yra 2 apyrašai, 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1929 m., 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Šiaulių apskrities viršininko, Šiaulių apskrities valsčiaus savivaldybės, Mažeikių policijos nuovados viršininko, Šiaulių įgulos veiklos bylų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto, karo srities viršininko įsakymai, susirašinėjimo atsargos karių registracijos klausimais dokumentai, komendantūros bylų sąrašai, ūkio dienoraščio ištraukos, Šiaulių apskrities karinio viršininko asmens byla, Šaulių sąjungos narių, skolingų sąjungos taupomajai kasai, skolų išieškojimo bylos.

Yra Šiaulių įgulos veiklos bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skolų išieškojimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m., 1927–1928 m., 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai karinės prievolės atlikimo klausimais.

Yra Šiaulių apskrities viršininko, Šiaulių apskrities valsčiaus savivaldybės, Mažeikių policijos nuovados viršininko veiklos bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1929 m., 1935 m., 1937 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 11; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 52.
[3] LCVA. F. 1499, ap. 1, b. 52, 55.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6; F. 510, ap. 1, b. 92, l. 3.
[6] LCVA. F. 1499, ap. 1, b. 57; F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 200.
[8] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:12