O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1501 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1501

2010-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Klaipėdos karo komendantūra (1923-04-10–1923-11-15)

Klaipėdos miesto ir apskrities karo komendantūra (1926-12-17–1927-01-31)

Klaipėdos krašto karo sritis (1927-02-01–1927-05-30)

Klaipėdos krašto komendantūra (1927-05-31–1939-07-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1923-05-11 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 5 nuo 1923-04-10 įsteigta Klaipėdos karo komendantūra. Pirmasis įsakymas Klaipėdos karo komendantūrai išleistas 1923-04-09.[1] Komendantūra buvo pavaldi vietinės kariuomenės brigados vadui. Klaipėdos karo komendantūros veiklos teritorija buvo Klaipėdos kraštas ir Kretingos apskritis. Dokumentuose dar vartojamas Klaipėdos komendantūros pavadinimas.

Vietinės kariuomenės brigados vado 1923-11-15 rašte Nr. 2785 nurodyta, kad Klaipėdos karo komendantūra 1923-11-15 likviduota.[2]

Klaipėdos krašto kariuomenės vadas 1926-12-17 paskelbė apie Klaipėdos miesto ir apskrities karo komendantūros įsteigimą.[3]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Klaipėdos krašto karo sritis. Klaipėdos krašto karo srities viršininkas 1927-03-01 įsakymu Nr. 1 pradėjo eiti ir Klaipėdos krašto karo komendanto pareigas.[4]

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65, Klaipėdos krašto karo sritis nuo 1927-05-31 pavadinta Klaipėdos krašto komendantūra.[5] Komendantūra buvo pavaldi III karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

1939-05-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 Klaipėdos krašto komendantūra nuo 1939-07-01 išformuojama. 1939-06-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 išformavimo terminas pratęstas iki 1939-07-31.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Klaipėdos karo komendantūra, Klaipėdos miesto ir apskrities karo komendantūra, Klaipėdos krašto karo sritis, Klaipėdos krašto komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Klaipėdos krašto komendantas buvo Klaipėdos krašto apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Klaipėdos krašto karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1952 m. buvo sudarytas Klaipėdos krašto komendantūros fondo Nr. 221 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 217 bylų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1958-03-20 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Klaipėdos krašto komendantūros fondą Nr. 221 – 217 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. LCVA fondui duotas Nr. 778, vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1501.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašytos 39 bylos, atkeltos iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384.

LCVA 1973-10-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 Klaipėdos krašto komendantūros bylą, kurį buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1501 yra 1 apyrašas, 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923 m., 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto, krašto karo srities viršininko įsakymai, skelbimai, nutarimai,

pranešimai apie administraciniu būdu nubaustus asmenis, įvykusius susirinkimus, žinios apie draugijų, darbininkų ir amatininkų susivienijimo organizuojamus susirinkimus, karininkų ir civilių tarnautojų gaunamą atlyginimą,

nepriklausomybės karo dalyvių atsiminimai apie dalyvavimą karo veiksmuose,

iš C.S.A. narių, įtariamų Neumano ir Sasso byloje, ginklų konfiskavimo ir gražinimo dokumentai,

susirašinėjimo ginklų laikymo, draudimo įvežti ir nešioti užsienio organizacijų uniformas ir ženkliukus, jachtos įgijimo XX šaulių rinktinei, spaudos, algų išmokėjimo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

karininkų, komendanto nutarimu nubaustų asmenų, ištremtų ir laikomų policijos priežiūroje asmenų, komendantūros turto, konfiskuotų laikraščių sąrašai,

išlaidų apyskaita, turto patikrinimo aktai, ūkio operacijų dienoraštis,

karių šeimų šelpimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių šeimų šelpimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923 m., 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė    Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 108, b. 53, l. 106; F. 1501, ap. 1, b. 217, l. 1.; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 105.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l . 121; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 137.
[3] LCVA. F. 1501, ap. 1, b. 219, l. 4.
[4] LCVA. F. 1501, ap. 1, b. 220, psl. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.
[5] LCVA. F. 1501, ap. 1, b. 220, psl. 32–35; F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 23, 29.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:10