O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1503 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EGLAITĖS KARO KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 1503

2010-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Eglaitės karo komendantūra (1919-10-25–1921-12-31)

Etapo komendantūra Nr. 1 (1922-01-01–1922-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-11-17 įsakymu kariuomenei Nr. 184 nuo 1919-10-25 paskirtas Eglaitės (Jalovkos) komendantas ir įsteigta Eglaitės komendantūra. Pirmas įsakymas komendantūrai išėjo 1919-11-25.[1] Dokumentuose komendantūra vadinama Eglaitės karo komendantūra. Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Nuo 1920 m. spalio mėn. komendantūros būstinė perkelta į Antanašę (Rokiškio aps.).[2]

Vietinės kariuomenės brigados vado 1921-12-30 įsakymu Nr. 92 Eglaitės karo komendantūra nuo 1922-01-01 performuota į Etapo komendantūrą Nr. 1.[3]Komendantūra buvo pavaldi vietinės kariuomenės brigados vadui.

1923-02-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 Etapo komendantūra Nr. 1 nuo 1922-12-31 likviduota.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Eglaitės karo komendantūra, Etapo komendantūra Nr. 1 palaikė tvarką jai pavestoje Rokiškio apskrities dalyje Lietuvos ir Latvijos pasienyje, dalyvavo karo veiksmuose su latviais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951-03-20 buvo sudarytas Etapo komendantūros Nr. 1 fondo Nr. 199 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytos 26 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1958-03-20 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Etapo komendantūros Nr. 1 fondą Nr. 199, kuriame buvo 26 bylos įrašytos į apyrašą Nr. 1. LCVA fondas pavadintas Eglaitės karo komendantūra ir jam duotas Nr. 780. Vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1503.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašytos 45 bylos, atkeltos iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384.

Iš viso fonde Nr. 1503 yra 1 apyrašas, 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, komendanto įsakymai, miesto ir apskričių karo komendantų 1921 m. rugsėjo 20–24 d. suvažiavimo posėdžių protokolas, komendantūros veiklos apžvalgos,

pranešimai apie ginkluotus konfliktus su Latvija,

susirašinėjimo karo veiksmų Latvijos pasienyje, karių tarnybos ir elgesio, siunčiamų į dalis naujokų, dezertyrų, ieškomų, sulaikytų, suimtų asmenų, karo belaisvių, demarkacijos liniją neteisėtai perėjusių asmenų, Obelių karantino apsaugos, teismų, bausmės atlikimo, vagonų skyrimo žmonių pervežimui ir krovinių gabenimui, švietimo, kultūros, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie karius, statistinės žinios apie komendantūros asmens sudėtį, ginklus, arklius, turtą, kareivių, civilių tarnautojų sąrašai,

finansų apyskaitų patikrinimo aktai, pinigų reikalavimo, algų mokėjimo lapai, maisto produktų pristatymo sutartys,

suimtų kareivių, iš Maskvos grįžusių asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir bylų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1503, ap. 1, b. 27, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 215 a. p.; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 930, ap. 7, b. 508, l. 175.
[3] LCVA. F. 1503, ap. 1, b. 61, l. l; F. 10 , ap. 1, b. 8; F. 384, ap. 1, b.15, l. 72 a. p.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 99, 105.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:09