O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1697 pažyms

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES KARINĖS PRIEVOLĖS KOMISIJOS FONDĄ NR. 1697

2010-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities naujokų priėmimo komisija (1919-06-18–1922-10-08)

Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisija (1922-10-09–1936-06-29)

Ukmergės apskrities karinės prievolės komisija (1936-06-30–1940 m. [rugpjūčio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-06-18 įsakymu kariuomenei Nr. 94 paskirtas Ukmergės apskrities naujokų priėmimo komisijos pirmininkas.[1] Komisiją sudarė pirmininkas, kurį skyrė krašto apsaugos ministras, ir  nariai: apskrities komiteto atstovas, apskrities viršininkas, gydytojas ir vienas atstovas nuo šaukiamojo valsčiaus komiteto arba Ukmergės miesto savivaldybės, nuo 1919-10-08 – pirmininkas – apskrities viršininkas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas, apskrities gydytojas, Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas ir atstovas nuo šaukiamojo valsčiaus arba Ukmergės miesto savivaldybės.

Vadovaujantis 1922-10-09 Karinės prievolės įstatymo papildymu Ukmergės apskrities naujokų priėmimo komisija pavadinta Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisija.[2]Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisiją sudarė: pirmininkas – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas – karininkas, miesto valdybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, apskrities gydytojas ir Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas, nuo 1925-06-26 – pirmininkas – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas – karininkas, apskrities tarybos narys, apskrities gydytojas ir Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas.

Vadovaujantis 1936-06-30 įsigaliojusiu Karinės prievolės įstatymu[3] Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisija pavadinta Ukmergės apskrities karinės prievolės komisija. Komisija veikė prie Ukmergės apskrities komendantūros. Komisiją sudarė: pirmininkas – apskrities komendantas, nariai – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas ir apskrities tarybos atstovas, tikrinant žmonių tinkamumą karo tarnybai ir nustatant jų amžių iš išvaizdos sprendžiamuoju balsu dalyvavo sanitarijos karininkas ir vidaus reikalų ministro paskirtas gydytojas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu Krašto apsaugos ministerija buvo likviduota.[4] Tiksli Ukmergės apskrities karinės prievolės komisijos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės apskrities naujokų priėmimo komisija, Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisija, Ukmergės apskrities karinės prievolės komisija krašto apsaugos ministro paskirtu laiku sudarė Ukmergės apskrities naujokų šaukimo tvarkaraštį, sprendė skundus dėl šaukiamųjų naujokų sąrašų sudarymo, tikrino naujokų sveikatą, nustatė jų karinę prievolę, tikrino atsargoje, naujokų rezerve ir apsaugoje buvusių vyrų sveikatą ir nustatė jų tinkamumą karo tarnybai. Komisija neišspręstas bylas perduodavo spręsti Vyriausiajai naujokų ėmimo komisijai, nuo 1936-06-30 – Karinės prievolės skundų komisijai.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1965-03-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Ukmergės apskrities naujokų ėmimo komisijos fondo 3808 bylas, įrašytas į 8 apyrašus, ir 127 neaprašytas bylas. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondo apyrašai buvo sujungti į vieną apyraša Nr. 1, fondui duotas Nr. 1697.

1974 m. į apyrašą papildomai įrašytos 127 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1697 yra 1 apyrašas, 3935 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos taisyklės ir instrukcijos, komisijos veiklos dokumentai, naujokų ėmimo apyskaitos,

susirašinėjimo komisijos sudėties, šaukimo lapelių įteikimo, neatvykusių į komisiją naujokų, jų paieškos, karių atleidimo nuo karo tarnybos, įrašymo į rezervą, karių paleidimo iš kariuomenes vasaros darbams, karių tarnybos, liudijimų dėl atleidimo nuo karo tarnybos, amžiaus nustatymo iš išvaizdos, naujokų sveikatos patikrinimo, kvotos dėl naujokų padarytų nusižengimų nutraukimo ir kitais klausimais dokumentai,

įrašytų į rezervą ar atleistų nuo karo tarnybos naujokų dokumentai,

žinios apie naujokus, karius, kariūnus aspirantus, priėmimo formuliarai, tarnybos lapai, karo tarnybos dokumentai,

statistinės žinios apie paimtus į kariuomenę, paleistus iš kariuomenės, neatvykusius naujokus,

prašymai priimti į kariuomenę savanoriais, kariūnais aspirantais,

atleidimo nuo karo tarnybos, karo tarnybos atidėjimo, paleidimo į atsargą liudijimai ir bilietai, liudijimai apie šeimos sudėtį, gimimo liudijimų nuorašai, atsargos liudijimai,

naujokų registracijos, priimtų į kariuomenę inteligentų, įstojusiųjų į Karo mokyklą, atleistųjų iš tarnybos neribotam laikui, apsaugos karių sąrašai,

naujokų asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, naujokų asmens bylos įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3935 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 102.
[2] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1922 m., Nr. 91-760, 109-843.
[3] V. Ž., 1936, 538-3734.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 a. p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:04