O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 501 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 501

2009-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio komendantūra (1919-06-01–1920 m. liepos mėn.)

Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūra (1920 m. liepos mėn.–1923-12-31)

Panevėžio mobilizacijos rajonas (1924-01-01–1925-12-31)

Panevėžio karo sritis (1926-01-01–1927-01-31)

Panevėžio apskrities komendantūra (1927-02-01–1940-06-27)

Panevėžio apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940 m. [spalio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-06-06 įsakymu kariuomenei Nr. 84 nuo 1919-06-01 paskirtas Panevėžio miesto ir apskrities komendantas, kuriam pavesta suformuoti Panevėžio komendantūrą. Pirmas įsakymas Panevėžio komendantūrai išėjo 1919-07-15.[1] Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Vyriausiojo karo vado 1919-07-15 įsakymu Nr. 16 nuo 1919-07-15 prie Panevėžio komendantūros prijungta Šeduvos komendantūra.[2]

Panevėžio komendantūra nuo 1920 m. liepos mėn. dokumentuose vadinama Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūra. Įsakymuose šis pavadinimas vartojamas nuo 1922-01-06. [3]

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1924-01-01 performuota į Panevėžio mobilizacijos rajoną.[4] Panevėžio mobilizacijos rajono veiklos teritorija buvo Panevėžio ir Ukmergės apskritys. Mobilizacijos rajono viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-01-06 įsakymu Nr. 3 nuo 1926-01-01 buvo paskirtas Panevėžio karo srities viršininkas. Panevėžio mobilizacijos rajonas pavadintas Panevėžio karo sritimi. Panevėžio karo srities viršininkas perėmė Panevėžio karo sritį ir pradėjo eiti pareigas nuo 1926-03-19.[5] Panevėžio karo srities veiklos teritorija buvo Panevėžio, Kėdainių ir Ukmergės apskritys. Panevėžio karo srities viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

Vadovaujantis 1927-05-21 įsakymu kariuomenei Nr. 65 nuo 1927-02-01 įvesti apskrities komendanto taikos meto etatai, karo sritys pavadintos apskričių komendantūromis. I karo apygardos viršininko 1927-05-31 įsakymu Nr. 35 Panevėžio karo sritis pavadinta Panevėžio apskrities komendantūra.[6] Panevėžio apskrities komendantas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui, nuo1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Panevėžio apskrities komendantas pavadintas Panevėžio apskrities kariniu viršininku. Tiksli data, kada Panevėžio apskrities komendantūra pavadinta Panevėžio apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.[7]

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos buvo likviduojamos.[8] Tiksli Panevėžio apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio komendantūra, Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantūra, Panevėžio mobilizacijos rajonas, Panevėžio karo sritis, Panevėžio apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija savo veiklos teritorijoje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Panevėžio komendantas buvo Panevėžio apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Panevėžio apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-02-20 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Panevėžio apskrities komendantūros fondą, kuriame buvo 23 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1991 m. patikslintas bylų skaičius fonde – 38 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 501 yra 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Panevėžio stoties ir ruožo komendanto 1922 m. įsakymų bylos.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto, mobilizacijos rajono viršininko įsakymai, bylos apie nuostolių išieškojimą už prarastą karinį turtą.

Panevėžio stoties ir ruožo komendanto 1922 m. įsakymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, nuostolių išieškojimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 90; F. 501, ap. 1, b. 25, l. 1; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 20 a. p.
[3] LCVA. F. 930, ap. 7, b. 508, l. 48.; F. 501, ap. 1, b. 33, l. 7.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p; F. 509, ap. 1, b. 92, l. 8.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 8; F. 509, ap. 1, b. 92, l. 149, 156.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 80, l. 83; F. 509, ap. 1, b. 92, l. 242.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200.
[8] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:34