O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 502 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 502

2009-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių srities apsaugos būrys (1918-12-31–1919-02-19)

Kėdainių miesto ir apskrities komendantūra (1919-02-20–1921-03-07)

Kėdainių miesto ir apskrities karo komendantūra (1921-03-08–1923-08-06)

Kėdainių karo sritis (1927-02-01–1927-05-30)

Kėdainių apskrities komendantūra (1927-05-31–1940-07-30)

Kėdainių apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-07-31–1940 m. [spalio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-02 įsakymu Nr. 11 nuo 1918-12-31 paskirtas Kėdainių srities apsaugos viršininkas. Apsaugos viršininkas pirmą įsakymą Kėdainių srities apsaugos būriui išleido 1919-01-02.[1]

Vadovaujantis krašto apsaugos ministro 1919-03-11 įsakymu Nr. 47 nuo 1919-02-20 buvo steigiama Kėdainių miesto ir apskrities komendantūra. Iš Kėdainių srities apsaugos būrio suformuota komendantūros kuopa.[2] Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Nuo 1921-03-08 komendantūra įsakymuose vadinama Kėdainių miesto ir apskrities karo komendantūra.[3]

1923-06-30 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 8 nurodyta Kėdainių miesto ir apskrities karo komendantūrą likviduoti, bylas perduoti Šiaulių miesto ir apskrities karo komendantūrai. 1923-08-20 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 11 nurodyta, kad Kėdainių miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1923-08-06 likviduota.[4]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Kėdainių karo sritis. Kėdainių karo srities viršininkas pradėjo eiti pareigas 1927-02-16.[5] Karo srities viršininkas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

I karo apygardos viršininko 1927-05-31 įsakymu Nr. 35 Kėdainių karo sritis pavadinta Kėdainių apskrities komendantūra.[6] Komendantūra buvo pavaldi I karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Kėdainių apskrities komendantas pavadintas Kėdainių apskrities kariniu viršininku. Kėdainių apskrities karinio viršininko įstaigos pavadinimas įsakymuose vartojamas nuo 1940-07-31.[7]

Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos buvo likviduojamos.[8] Tiksli Kėdainių apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Kėdainių miesto ir apskrities komendantūra, Kėdainių miesto ir apskrities karo komendantūra, Kėdainių karo sritis, Kėdainių apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Kėdainių apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Kėdainių komendantas buvo Kėdainių apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Kėdainių apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1959-04-21 buvo įrašytas Kėdainių apskrities komendantūros fondo Nr. 502 apyrašas Nr. 1, 1 byla.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų, atkeltų iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo.

Iš viso fonde Nr. 502 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto, karo srities viršininko įsakymai, asmenų prašymai leisti organizuoti susirinkimus ir leidimai, priešvalstybine veikla kaltintiems asmenims bausmės skyrimo byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 502, ap. 1, b. 2, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 11; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 502,ap. 1, b. 2, l. 16; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 47.
[3] LCVA. F. 502, ap. 1, b. 11, l. 92.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112, 116; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 120.
[5] LCVA. F. 502, ap. 1, b. 15, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 83; F. 509, ap. 1, b. 92, l. 242; F. 502, ap. 1, b. 15, l. 14.
[7] LCVA. F. 502, ap. 1, b. 17, l. 35; F. 384, ap. 1, b. 138, l. 200.
[8] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:33