O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 503 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 503

2009-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių miesto ir apskrities komendantūra (1919-02-18–1923-08-11)

Mažeikių karo sritis (1927-02-01–1927-05-05)

Mažeikių apskrities komendantūra (1927-05-06–1940-06-27)

Mažeikių apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-03-07 įsakymu Nr. 44 nuo 1919-02-18 paskirtas Sedos miesto ir apskrities komendantas. Sedos miesto ir apskrities komendanto 1919-07-09 įsakymu Nr. 40 Sedos miesto ir apskrities komendantūra nuo 1919-02-18 vadinama Mažeikių miesto ir apskrities komendantūra.[1] Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

1923-06-30 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 8 nurodyta Mažeikių miesto ir apskrities komendantūrą likviduoti, bylas perduoti Telšių miesto ir apskrities komendantūrai. 1923-08-20 slaptame įsakyme kariuomenei Nr. 11 nurodyta, kad Mažeikių miesto ir apskrities komendantūra nuo 1923-08-11 likviduota.[2]

1927-02-09 įsakymu kariuomenei Nr. 21 nuo 1927-02-01 įsteigta Mažeikių karo sritis. Mažeikių karo srities viršininkas pradėjo eiti pareigas 1927-03-12.[3] Karo srities viršininkas buvo pavaldus III karo apygardos viršininkui.

Mažeikių apskrities komendanto 1927-05-11 įsakymu Nr. 14 Mažeikių karo sritis nuo 1927-05-06 pavadinta Mažeikių apskrities komendantūra.[4] Komendantūra buvo pavaldi III karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Mažeikių apskrities komendantas pavadintas Mažeikių apskrities kariniu viršininku. Tiksli data, kada Mažeikių apskrities komendantūra pavadinta Mažeikių apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.[5]

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 Mažeikių apskrities karinė įstaiga nuo 1940-10-26 likviduota.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mažeikių miesto ir apskrities komendantūra, Mažeikių karo sritis, Mažeikių apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Mažeikių apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Mažeikių komendantas buvo Mažeikių apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Mažeikių apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1959-04-28 buvo įrašyti Mažeikių apskrities komendantūros fondo Nr. 503 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 119 bylų.

1967 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 503 yra 2 apyrašai, 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Administracinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti komendanto, karo srities viršininko įsakymai, už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją asmenų, baustų už administracinius pažeidimus, bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1927–1928 m., 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 503, ap. 2, b. 34, l. 1, 38; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 44, 109; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].

[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112, 116; F. 10, ap. 1, b 129, l. 142.

[3] LCVA. F. 503, ap. 2, b. 42, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 27.

[4] LCVA. F. 503, ap. 2, b. 43, l. 6 a. p.

[5] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200 a. p.; F. 511, ap. 1, b. 594, l. 55, 56.

[6] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:32