O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 505 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. 505

2009-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių komendantūra (1919-04-16–1919 m. lapkričio mėn.)

Šakių miesto ir apskrities komendantūra (1919 m. lapkričio mėn.–1922 m.)

Šakių miesto ir apskrities karo komendantūra (1922 m.–1922-12-31)

Šakių apskrities komendantūra (1936-03-27–1940-06-27)

Šakių apskrities karinio viršininko įstaiga (1940-06-28–1940 m. [spalio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-04-17 įsakymu Nr. 67 nuo 1919-04-16 paskirtas Šakių miesto ir apskrities komendantas. Įsakymuose komendantūra buvo vadinama Šakių komendantūra.[1] Komendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Šakių komendantūra nuo 1919 m. lapkričio mėn. dokumentuose vadinama Šakių miesto ir apskrities komendantūra.[2] Komendantūra buvo pavaldi krašto apsaugos ministrui, nuo 1920-02-23 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Šakių miesto ir apskrities komendantūra dokumentuose nuo 1922 m. vadinama Šakių miesto ir apskrities karo komendantūra.[3] Komendantūra buvo pavaldi vietinės kariuomenės brigados vadui.

1922-12-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 22 Šakių miesto ir apskrities karo komendantūra nuo 1922-12-31 prijungta prie Vilkaviškio miesto ir apskrities karo komendantūros.[4]

1936-03-27 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 įsteigta Šakių apskrities komendantūra.[5] Komendantūra buvo pavaldi II pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1940-06-28 įsakymu kariuomenei Nr. 71 Šakių apskrities komendantas pavadintas Šakių apskrities kariniu viršininku.[6] Tiksli data, kada Šakių apskrities komendantūra pavadinta Šakių apskrities karinio viršininko įstaiga, nenustatyta.

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-07 įsakymu Nr. 19 miestų ir apskričių karinės įstaigos buvo likviduojamos.[7] Tiksli Šakių apskrities karinio viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šakių miesto ir apskrities komendantūra, Šakių miesto ir apskrities karo komendantūra, Šakių apskrities komendantūra rūpinosi mobilizacija Šakių apskrityje, prižiūrėjo karinės prievolės vykdymą ir palaikė tvarką jai pavestoje teritorijoje. Paskelbus karo stovį, karo komendantas galėjo valstybės saugumui ar viešajai tvarkai pavojingus asmenis atiduoti policijos priežiūrai, patalpinti į koncentracijos stovyklas, skirti mirties bausmę, davė leidimus rengti susirinkimus ir mitingus.

Šakių komendantas buvo Šakių apskrities šaulių rinktinės vadas. Naujokų šaukimą vykdė prie komendantūros veikusi Šakių apskrities karinės prievolės komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1950-10-11 buvo įrašytas Šakių apskrities komendantūros fondo Nr. 505 apyrašas Nr. 1, 96 bylos.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1985 m fondas pertvarkytas. Sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 505 yra 1 apyrašas, 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komendanto įsakymai, už administracinius pažeidimus baustų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baustų asmenų bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 68; F. 10, ap. 1, b. 33, l. [152].
[2] LCVA. F. 384, ap. 3, b. 7, l. 42.
[3] LCVA. F. 10, ap. 1, b. 152.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 100
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 103.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, 138, l. 200.
[7] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 145.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:29