O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 767 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELEŽINKELIŲ KARO VIRŠININKO ŠTABO IR KOMENDANTŪRŲ FONDĄ NR. 767

2009-07-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos geležinkelių karo viršininko štabas (1919-11-27–1922-02-06)

Geležinkelių karo viršininko štabas (1922-02-07–1923-12-05)

2. Geležinkelių komendantūra (1928 m. [gruodžio mėn.]–1940 m.)

3. Įlaukės stoties ir ruožo komendantūra (1920-04-01–1920-11-22)

4. Kauno stoties komendantūra (1919-01-08 –1919-11-26)

Kauno stoties ir ruožo komendantūra (1919-11-27–1924-04-30)

5. Mažeikių stoties ir ruožo komendantūra (1920-01-01–1923-01-15)

6. Panevėžio stoties komendantūra (1919-06-01–1919-11-26)

Panevėžio stoties ir ruožo komendantūra (1919-11-27–1923-01-15)

7. Radviliškio stoties komendantūra (1919-09-01–1919-12-31)

Šiaulių stoties ir ruožo komendantūra (1920-01-01–1924-02-01)

8. Vilniaus stoties ir ruožo komendantūra (1920-09-01–1921-03-15)

9. Vilniaus geležinkelių stoties komendantūra (1939 spalio mėn.–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1919-11-28 įsakymu kariuomenei Nr. 192 nuo 1919-11-27 įsigaliojo Lietuvos geležinkelių viršininko štabo etatai ir paskirtas Lietuvos geležinkelių karo viršininkas. Viršininkas pradėjo eiti pareigas 1919-11-29 ir buvo pavaldus Generalio štabo Susisiekimo dalies, nuo 1920-01-01– Susisiekimo skyriaus viršininkams, nuo 1921-06-25 – Krašto apsaugos ministrui.[1]

Lietuvos geležinkelių karo viršininko štabas nuo 1922-02-07 įsakymuose vadinamas Geležinkelių karo viršininko štabu.[2]

Geležinkelių karo viršininko 1923-12-01 įsakymu Nr. 40 Geležinkelių karo viršininko štabas nuo 1923-12-01 likviduojamas. Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptame įsakyme Nr. 1 nurodyta, kad Geležinkelių karo viršininko štabas likviduotas 1923-12-05.[3] Geležinkelių karo viršininko pareigos perduotos Generalinio štabo Susisiekimo skyriaus viršininkui.

2. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Geležinkelių komendantūra, nenustatyta. 1928 m. gruodžio mėn. komendantūra jau veikė. Geležinkelių komendanto pareigas ėjo Generalio štabo Susisiekimo skyriaus viršininkas. Nuo 1929-04-01 geležinkelių komendanto pareigas ėjo Generalio štabo IV skyriaus vedėjo padėjėjas.[4]

1935 m. Kariuomenės štabo etatuose įrašytas Geležinkelių komendantas,[5] kuris buvo pavaldus Kariuomenės štabo IV skyriaus  Susisiekimo dalies skyriaus vedėjui.

Dokumentuose dar vartojamas Geležinkelių karo komendantūros pavadinimas.

Tiksli data, kada 1940 m. Geležinkelių komendantūra baigė veiklą, nenustatyta.

3. Įlaukės stoties ir ruožo komendantas pradėjo eiti pareigas 1920-04-01[6] ir buvo pavaldus Lietuvos geležinkelių karo viršininkui.

Vadovaujantis Lietuvos geležinkelių karo viršininko 1920-11-10 įsakymu Nr. 19 nuo 1920-11-01 pradėtas Įlaukės stoties ir ruožo komendantūros išformavimas. Įlaukės stoties ir ruožo komendanto paskutinis įsakymas išleistas 1920-11-22.[7]

4. Krašto apsaugos ministro 1919-01-08 įsakymu Nr. 13 paskirtas Kauno stoties komendantas,[8] kuris buvo pavaldus Kauno miesto komendantui.

Pirmas įsakymas Kauno stoties komendantūrai išėjo 1919-07-01. Komendantūra pradėjo veikti savarankiškai.[9]

1919-11-28 įsakymu kariuomenei Nr. 192[10] nuo 1919-11-27 įsigaliojo Geležinkelio stočių ir ruožų komendantūros etatai. Kauno stoties komendantūra pavadinta Kauno stoties ir ruožo komendantūra, komendantas buvo pavaldus Lietuvos geležinkelių karo viršininkui, nuo 1922-02-07 – Geležinkelių karo viršininkui.

Dokumentuose dar vartojamas Kauno stoties ir ruožo karo komendantūros pavadinimas.

1924-01-11 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta Kauno stoties ir ruožo komendantūrą iki 1924-02-01 likviduoti. Paskutinis įsakymas komendantūrai išleistas 1924-04-30.[11]

5. Vadovaujantis 1920-01-14 įsakymu kariuomenei Nr. 218 nuo 1920-01-01 įsteigta Mažeikių stoties ir ruožo komendantūra. Komendantas pradėjo eiti pareigas nuo 1920-02-04 ir buvo pavaldus Lietuvos geležinkelių karo viršininkui,[12] nuo 1922-02-07 – Geležinkelių karo viršininkui.

Dokumentuose dar vartojamas Mažeikių stoties ir ruožo karo komendantūros pavadinimas.

1923-02-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2[13] Mažeikių stoties ir ruožo komendantūra nuo 1923-01-15 reorganizuota į Mažeikių geležinkelio punktą ir įėjo į Šiaulių stoties ir ruožo komendantūros sudėtį.

6. Vyriausiojo karo vado 1919-07-28 įsakymu Nr. 24 nuo 1919-06-01 įsteigta Panevėžio stoties komendantūra bei paskirtas jos komendantas.[14]

1919-11-28 įsakymu kariuomenei Nr. 192 nuo 1919-11-27 įsigaliojo Geležinkelio stočių ir ruožų komendantūros etatai. Panevėžio stoties komendantūra pavadinta Panevėžio stoties ir ruožo komendantūra, komendantas buvo pavaldus Lietuvos geležinkelių karo viršininkui, nuo 1922-02-07 – Geležinkelių karo viršininkui.

Dokumentuose dar vartojamas Panevėžio stoties ir ruožo karo komendantūros pavadinimas.

1923-02-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 Panevėžio stoties ir ruožo komendantūra nuo 1923-01-15 reorganizuota į Panevėžio geležinkelio punktą ir įėjo į Šiaulių stoties ir ruožo komendantūros sudėtį.

7. Vyriausiojo karo vado 1919-09-21 įsakymu Nr. 26 nuo 1919-09-01 pradėta formuoti Radviliškio stoties komendantūra. Komendantas pradėjo eiti pareigas 1919-09-07.[15]

1920-02-04 įsakymu kariuomenei Nr. 232 Radviliško stoties  komendantūra nuo 1920-01-01 perkelta į Šiaulius ir pavadinta Šiaulių stoties ir ruožo komendantūra.[16]

Dokumentuose dar vartojamas Šiaulių stoties ir ruožo karo komendantūros pavadinimas.

1924-01-11 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta Šiaulių stoties ir ruožo komendantūrą iki 1924-02-01 likviduoti.[17]

8. 1920-09-10 įsakymu kariuomenei Nr. 430 nuo 1920-09-01 įsteigta Vilniaus stoties ir ruožo komendantūra. Komendantas pradėjo eiti pareigas 1920-09-04. 1920-11-16 įsakymu kariuomenei Nr. 484 Vilniaus stoties ir ruožo komendantūra nuo 1920-10-09 evakuota į Kauną.[18]

1921-04-06 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 9 Vilniaus stoties ir ruožo komendantūra nuo 1921-03-15 išformuota.[19]

9. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Vilniaus geležinkelio stoties komendantūra, nenustatyta, 1939 m. spalio mėn. komendantūra jau veikė. Vilniaus geležinkelio stoties komendantas buvo pavaldus Geležinkelių komendantui.

Dokumentuose dar vartojamas Vilniaus geležinkelių komendantūros pavadinimas.

Nuo 1940 m. liepos mėn. Vilniaus geležinkelio stoties komendantūra reorganizuota į Vilniaus geležinkelio stoties karinio viršininko įstaigą.[20]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Geležinkelių karo viršininko štabas prižiūrėjo stočių ir ruožų komendantūrų ir geležinkelių apsaugos komandų veiklą. Geležinkelio karo viršininkas 1922-11-13–1923-11-15 kartu ėjo ir Vietinės kariuomenės brigados vado pareigas.

Geležinkelių komendantūra prižiūrėjo kariuomenės ir karinių krovinių pervežimą Lietuvos geležinkeliais, rūpinosi tvarka geležinkeliuose ir skyrė bausmes už tvarkos pažeidimus.

Įlaukės, Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus stoties ir ruožo komendantūros, Vilniaus stoties komendantūra prižiūrėjo karinio transporto ir ešelonų judėjimą, sienos pervažiavimo tvarką ir prekių gabenimą jiems pavestuose ruožuose, vykdė ruožų apsaugą, rūpinosi drausmės ir tvarkos palaikymu stotyse ir ruožuose. Stočių ir ruožų komendantai skyrė administracines baudas. Paskelbus mobilizaciją, komendantai turėjo teisę atiduoti policijos priežiūrai, išsiųsti į koncentracijos stovyklą arba priverstiniams darbams pavojingus valstybei asmenis, vykdyti rekvizicijas, bausti už šaunamojo ginklo slėpimą, nešiojimą ir laikymą be leidimo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Geležinkelių karo viršininko štabo, stočių ir ruožų komendantūrų fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-05-12 į fondo Nr. 767 apyrašą Nr. 1 įrašyta 41, į apyrašą Nr. 2 – 179, į apyrašą Nr. 3 – 47 bylos.

1983 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 1 byla.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Geležinkelių karo viršininko štabas ir komendantūros“.

Iš viso fonde Nr. 767 yra 3 apyrašai, 268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Lauksargių komendantūros komendanto 1923 m. įsakymų byla, 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusių Karo geležinkelių viršininko, Kauno geležinkelio komendantūros, Kėdainių geležinkelio komendantūros, Radviliškio geležinkelio komendantūros, Šiaulių geležinkelio komendantūros dokumentų ir Vilniaus geležinkelio stoties komendantūros 1941 m. liepos mėn. byla.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Geležinkelių karo viršininko štabo veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, Geležinkelių valdybos, Geležinkelių direktoriaus, Geležinkelių karo viršininko tvarkomieji dokumentai, stočių ir ruožų komendantų nutarimai,

susirašinėjimo civilių asmenų, karių, žandarų elgesio, Lietuvos sienos pervažiavimo, papildomo mokesčių ėmimo, žmonių ir krovinių pervežimo, pastatų remonto, aprūpinimo, personalo klausimais dokumentai,

Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos uždarymo, karių nusižengimų ir drausmės pažeidimų, civilių tarnautojų bei asmenų nusižengimų tyrimų dokumentai,

žinios apie stočių ir ruožų komendantūrų asmens sudėtį, asmens dokumentai,

Geležinkelių karo viršininko štabo, stočių ir ruožų komendantūrų perdavimo, patikrinimo, likvidavimo aktai,

Geležinkelių žandarmerijos įstatymo projektas, Lietuvos geležinkelininkų sąjungos įstatai, Lietuvos geležinkelių darbininkų ir tarnautojų profesinės sąjungos įstatai,

stočių ir ruožų komendantūrų karininkų, karo valdininkų, žandarų ir kareivių, ieškomų kareivių, valstybės gynėjų, jų padėjėjų bei teismo tardytojų sąrašai,

leidimai vaikščioti visais geležinkelių ruožų tiltais, užsienio pasų, vizų kainynai,

stočių ir ruožų komendantų administracinių nutarimų registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Apyraše yra 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusio Karo geležinkelių viršininko dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Stočių ir ruožų komendantūrų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių karo įstaigų, Geležinkelių valdybos, Užsienio reikalų ministerijos, Piliečių apsaugos departamento tvarkomieji dokumentai.

Įlaukės stoties ir ruožo komendanto įsakymai, telefonogramos veiklos klausimais, žinios apie Įlaukės stoties ir ruožo komendantūros kareivių tarnybą.

Kauno stoties ir ruožo komendanto įsakymai, karių, civilių tarnautojų bei asmenų nusižengimų, kontrabandos, nelaimingų atsitikimų tyrimo, administracinių baudų skyrimo dokumentai,

susirašinėjimo budėjimo, susisiekimo traukiniais, garlaiviais, krovinių pervežimo, be dokumentų sulaikytų asmenų, baudų skyrimo, mobilizuotų geležinkeliečių, leidimų ginklams laikyti ir nešioti, demobilizacijos, Kultūros ir švietimo komisijos veiklos, sveikatos, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie karinių krovinių pervežimą, garlaivių tvarkaraštis,

Kauno ir Virbalio stočių komendantūrų perėmimo aktai,

prašymai išduoti leidimą pereiti geležinkelio tiltą ir asmenų, kuriems reikalingi šie leidimai, sąrašai.

Mažeikių stoties ir ruožo komendanto įsakymai, karių, civilių tarnautojų bei asmenų nusižengimų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo krovinių pervežimo ir apsaugos, leidimų vaikščioti geležinkelio stotyje, nešioti ginklą išdavimo, kareivių elgesio, demobilizacijos, algos išmokėjimo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie sargybą, prašymai priimti į darbą, keleivių registracijos knyga.

Panevėžio stoties ir ruožo komendanto įsakymai, karių, civilių tarnautojų bei asmenų nusižengimų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimas naujokų priėmimo, dezertyrų, karių atostogų, demobilizacijos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ligos liudijimai, kareivių sąrašai,

turto ir finansų patikrinimo aktai, pajamų ir išlaidų knygos.

Šiaulių stoties ir ruožo komendanto įsakymai, karių, civilių tarnautojų bei asmenų nusižengimų, geležinkelio darbininkų streiko, nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentai,

raportai apie pabėgusius karius,

susirašinėjimo leidimų įvažiuoti į Klaipėdos kraštą, keliauti Lietuvos geležinkeliais išdavimo, užsienio spaudos įvežimo, kareivių atostogų, jų elgesio, dezertyrų ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

Šiaulių geležinkelio tarnautojų tarnybos liudijimai, karininkų, kareivių, Šiaulių ruožo geležinkelių tarnautojų sąrašai.

Vilniaus stoties ir ruožo komendanto įsakymai, kareivių sąrašai, kariškių ir civilių tarnautojų algų lapai.

Vilniaus geležinkelių stoties komendantūros susirašinėjimo lenkų geležinkelininkų organizacijų uždraudimo, karių nusižengimų, drausmės, personalo, aprūpinimo, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

žinios apie karininkus, prašymai išduoti leidimus vaikščioti draudžiamu laiku ir leidimai, Lietuvos Raudonojo kryžiaus pažymėjimai gauti liudijimą važiuoti nemokamai,

Vilniaus krašto geležinkelių schema.

Yra Lauksargių stoties komendanto 1923 m. įsakymai, 1939 m. rugsėjo mėn. mobilizacijos metu veikusių Kauno geležinkelio komendantūros, Kėdainių geležinkelio komendantūros, Radviliškio geležinkelio komendantūros, Šiaulių geležinkelio komendantūros dokumentų ir Vilniaus geležinkelio stoties komendantūros 1941 m. liepos mėn. byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondų sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m., 1928–1929 m., 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Geležinkelių komendantūros veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, karių, civilių tarnautojų ir asmenų priešvalstybinės veiklos, tarnybinių nusižengimų, viešosios tvarkos pažeidimo tyrimų dokumentai, susirašinėjimo karių ir karinių krovinių pervežimo, personalo, aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, nubaustų asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, tardymo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 226;  b. 36, l. 183; F. 767, ap. 1, b. 1, l. 1, 12.
[2] LCVA. F. 767, ap. 1, b. 16, l. 8.
[3] LCVA. F. 767, ap. 1, b. 29, psl. 94; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122; F. 929, ap. 5, b. 118, l. 76.
[4] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 517, l. 42; F. 767, ap. 3, b. 1, l. 19.
[5] LCVA. F. 929, ap. 5, b. 428, l. 4.
[6] LCVA. F.767, ap. 2, b. 1, l. 1.
[7] LCVA. F. 767, ap. 1, b. 1, l. 12 a. p., ap. 2, b. 2, 14 a. p.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 13 a. p., ap. 3, b. 28, l. 18.
[9] LCVA. F. 767, ap. 2, b. 8, psl. 1; b. 38, l. 133; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 29.
[10] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 226.
[11] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122; F. 767, ap. 2, b. 45, l. 258 a.p.
[12] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 6; F. 767, ap. 2, b. 63, psl. 1, 2.
[13] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 105.
[14] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 29.
[15] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 41; F. 767, ap. 2, b. 125, l. 1.
[16] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 23.
[17] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122.
[18] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 261, 328 a. p.; F. 767, ap. 1, b. 1, l. 1, ap. 2, b. 164, l. 1, 28.
[19] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 35
[20] LCVA. F. 767, ap. 2, b. 169, 173.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:26