O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 870 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SKIRSTOMOJO ETAPO PUNKTO FONDĄ NR. 870

2009-09-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Etapo punktas (1919-01-25–1919-04-18)

Kauno miesto komendantūros Etapo skyrius (1919-04-18–1919-07-31)

Kauno etapo skirstymo punktas (1919-08-01–1919-11-30)

Kauno karo komendantūros Etapo skirstymo punktas (1919-12-01–1920-12-31)

Kauno etapo skirstymo punktas (1921-01-01–1921-12-31)

Skirstomasis etapo punktas (1922-01-01–1923-12-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministras 1919-01-08 įsakymu Nr. 13 Kauno miesto komendantui nurodė įsteigti Etapo punktą. Kauno miesto komendanto 1919-01-11 įsakymu Nr. 3 nuo 1919-01-12 paskirtas Etapo punkto viršininkas, etapo punktas pradėjo veikti nuo 1919-01-25.[1] Etapo punkto viršininkas buvo pavaldus Kauno miesto komendantui. Etapo punktas dokumentuose dar buvo vadinamas Etapo komendantūra.

Krašto apsaugos ministro 1919-04-25 įsakymu Nr. 71 Etapo komendantūra nuo 1919-04-18 panaikinta ir nuo tos pat dienos prie Kauno miesto komendantūros įsteigtas Etapo skyrius.[2] Skyriaus viršininkas buvo pavaldus Kauno miesto komendantui.

Remiantis Vyriausiojo karo vado 1919-07-22 įsakymu Nr. 19 Etapo skyrius nuo 1919-08-01 išskirtas iš Kauno miesto komendantūros ir performuotas į Etapo skirstymo punktą.[3] Įsakymuose punktas vadinamas Kauno etapo skirstymo punktu.

Kauno karo komendanto 1919-12-01 įsakymu Nr. 328 Kauno etapo skirstymo punktas priskirstas prie Kauno karo komendantūros ir pavadintas Kauno karo komendantūros Etapo skirstymo punktu. Punkto vedėjas buvo pavaldus Kauno karo komendantui.[4]

1921-02-01 įsakymu kariuomenei Nr. 26 Kauno karo komendantūros Etapo skirstymo punktas nuo 1921-01-01 atskirtas nuo komendantūros ir pavadintas Kauno etapo skirstymo punktu.[5]

1922-01-19 įsakymu kariuomenei Nr. 12 Kauno etapo skirstymo punktas nuo 1922-01-01 pavadintas Skirstomuoju etapo punktu.[6] Punktas buvo pavaldus vietinės kariuomenės brigados vadui.

1923-11-03 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 15 nurodyta Skirstomąjį etapo punktą nuo 1923-11-15 likviduoti.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptu įsakymu Nr. 1 Skirstomasis etapo punktas galutinai likviduotas 1923-12-15.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Etapo punktas, Kauno miesto komendantūros Etapo skyrius, Kauno etapo skirstymo punktas, Kauno karo komendantūros Etapo skirstymo punktas, Skirstomasis etapo punktas apgyvendindavo atvykusius į Kauną karininkus, valdininkus ir kareivius, rūpinosi jų maitinimu, registravo savanorius bei karius ir skirstė juos į kariuomenės dalis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Skirstomojo etapo punkto fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-17 į fondo Nr. 870 apyrašą Nr. 1 įrašyta 15 bylų.

Iš viso fonde Nr. 870 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1921–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Skirstomojo etapo punkto 1919–1920 m. veiklos dokumentų yra Kauno komendantūros fonde Nr. 1126.

 

Įsakymų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti punkto viršininko įsakymai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1921–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 13, 24; F. 1126, ap. 4, b. 206, l. 18.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 74; F. 1126, ap. 4, b. 206, l. 382.
[3] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 24; F. 870, ap. 1, b. 1, l. 2.
[4] LCVA. F. 1126, ap. 4, b. 210, l. 333 a. p.; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 235 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 43; F. 870, ap. 1, b. 5, l. 1.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1. b. 47, l. 23 a. p.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 120, 122 a. p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:22