O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 974 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

APSKRIČIŲ IR KLAIPĖDOS KRAŠTO KARINĖS PRIEVOLĖS KOMISIJŲ FONDĄ NR. 974

2010-04-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Apskričių naujokų priėmimo komisijos (1919 m. kovo mėn.–1922-10-08)

Apskričių naujokų ėmimo komisijos (1922-10-09–1936-06-29)

Apskričių karinės prievolės komisijos (1936-06-30–1940 m. [rugpjūčio mėn.])

2. Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisija (nenustatyta–1936-06-29)

Klaipėdos krašto karinės prievolės komisija (1936-06-30–1939-07-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Krašto apsaugos ministras 1919-02-27 įsakymu Nr. 39 paskelbė naujokų šaukimą Marijampolės, Alytaus, Seinų, Vilkaviškio, Naumiesčio apskrityse, 1919-03-27 įsakymu Nr. 56 – Kauno (išskyrus Kauno miestą), Raseinių, Telšių, Kretingos, Sedos, Kėdainių ir Tauragės apskrityse, 1919-09-11 įsakymu Nr. 143 – Rokiškio ir Utenos, 1919-09-26 įsakymu Nr. 151 – Kaišiadorių ir Širvintų apskrityse. Naujokų šaukimui vykdyti apskrityse buvo sudarytos apskričių naujokų priėmimo komisijos.[1] Naujokų priėmimo komisiją sudarė pirmininkas, kurį skyrė krašto apsaugos ministras, ir nariai: apskrities komiteto atstovas, apskrities viršininkas, gydytojas ir vienas atstovas nuo šaukiamojo valsčiaus komiteto arba miesto savivaldybės, nuo 1919-10-08 – pirmininkas – apskrities viršininkas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas, apskrities gydytojas, Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas ir atstovas nuo šaukiamojo valsčiaus arba miesto savivaldybės.

Vadovaujantis 1922-10-09 Karinės prievolės įstatymo papildymu apskričių naujokų priėmimo komisijos pavadintos apskričių naujokų ėmimo komisijomis.[2] Apskrities naujokų ėmimo komisiją sudarė: pirmininkas – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas – karininkas, miesto valdybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, apskrities gydytojas ir Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas, nuo 1925-06-26 – pirmininkas – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas, nariai – Krašto apsaugos ministerijos atstovas – karininkas, apskrities tarybos narys, apskrities gydytojas ir Krašto apsaugos ministerijos paskirtas gydytojas.

Vadovaujantis 1936-06-30 įsigaliojusiu Karinės prievolės įstatymu[3] apskričių naujokų ėmimo komisijos pavadintos apskričių karinės prievolės komisijomis. Apskričių karinės prievolės komisijos veikė prie apskričių komendantūrų. Komisiją sudarė: pirmininkas – apskrities komendantas, nariai – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas ir apskrities tarybos atstovas, tikrinant žmonių tinkamumą karo tarnybai ir nustatant jų amžių iš išvaizdos sprendžiamuoju balsu dalyvavo sanitarijos karininkas ir vidaus reikalų ministro paskirtas gydytojas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu Krašto apsaugos ministerija buvo likviduota.[4] Tiksli apskričių karinės prievolės komisijų likvidavimo data nenustatyta.

2. Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Vadovaujantis 1936-06-30 įsigaliojusiu Karinės prievolės įstatymu Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisija pavadinta Klaipėdos krašto karinės prievolės komisija. Komisija veikė prie Klaipėdos krašto komendantūros. Komisiją sudarė: pirmininkas – apskrities komendantas, nariai – apskrities viršininkas arba jo pavaduotojas ir apskrities tarybos atstovas, tikrinant žmonių tinkamumą karo tarnybai ir nustatant jų amžių iš išvaizdos sprendžiamuoju balsu dalyvavo sanitarijos karininkas ir vidaus reikalų ministro paskirtas gydytojas.

1939-05-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 Klaipėdos krašto komendantūra nuo 1939-07-01 išformuojama. 1939-06-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 išformavimo terminas pratęstas iki 1939-07-31.[5]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apskričių naujokų priėmimo komisijos, apskričių naujokų ėmimo komisijos, apskričių karinės prievolės komisijos, Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisija, Klaipėdos krašto karinės prievolės komisija krašto apsaugos ministro paskirtu laiku sudarė apskričių naujokų šaukimo tvarkaraščius, sprendė skundus dėl šaukiamųjų naujokų sąrašų sudarymo, tikrino naujokų sveikatą, nustatė jų karinę prievolę, tikrino atsargoje, naujokų rezerve ir apsaugoje buvusių vyrų sveikatą ir nustatė jų tinkamumą karo tarnybai. Komisijos neišspręstas bylas perduodavo spręsti Vyriausiajai naujokų ėmimo komisijai, nuo 1936-06-30 – Karinės prievolės skundų komisijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1960 m. iš Alytaus rajono valstybinio archyvo perėmė Alytaus apskrities naujokų ėmimo komisijos 10443 neaprašytas bylas. Sutvarkius dokumentus, 1965 m. sudarytas Alytaus apskrities naujokų ėmimo komisijos fondo Nr. 974 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 9624 bylos, 1966 m. papildomai įrašytos 8 bylos.

1960 m. LCVA buvo sudarytas Trakų apskrities naujokų ėmimo komisijos fondo Nr. 1632 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 915 bylų. 1965 m. į apyrašą papildomai įrašyta 10, 1966 m. – 157 bylos.

1966 m. LCVA iš neaprašytų 1983 dokumentų buvo sudarytas Kauno miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos fondo Nr. 1360 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 50 bylų.

1967 m. prie fondo Nr. 974 prijungus fondus Nr. 1632 ir Nr. 1360 bei iš Krašto apsaugos ministerijos atkėlus Seinų, Utenos, Vilkaviškio apskričių, Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisijų dokumentus, buvo sudarytas jungtinis Apskričių naujokų ėmimo komisijos fondas Nr. 974, kuriame buvo 5 apyrašai: apyrašas Nr. 1, 9632 bylos, apyrašas Nr. 2, 181 byla, apyrašas Nr. 3, 50 bylų, apyrašas Nr. 4, 1082 bylos, apyrašas Nr. 5, 51 byla.

LCVA 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo (toliau – LCVA Kauno filialas) perėmė Kauno miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos fondą Nr. 619, 9490 bylų su apyrašais Nr. 1–3. LCVA apyrašai peršifruoti į fondo Nr. 974 apyrašus Nr. 6–8.

LCVA 1969-05-21 iš LCVA Kauno filialo perėmė Seinų apskrities naujokų ėmimo komisijos fondą Nr. 315, 2381 bylą su apyrašais Nr. 1 – 3. LCVA apyrašai peršifruoti į fondo Nr. 974 apyrašus Nr. 9–11.

LCVA 1969-05-21 iš LCVA Kauno filialo perėmė Klaipėdos krašto naujokų ėmimo komisijos fondą Nr. 192, 207 bylų su apyrašu Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į fondo Nr. 974 apyrašą Nr. 12.

LCVA 1969-12-18 iš LCVA Kauno filialo perėmė Marijampolės miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos fondą Nr. 1020, 1241 bylą su apyrašais Nr. 1–2. LCVA apyrašai peršifruoti į fondo Nr. 974 apyrašus Nr. 13 ir 14.

LCVA 1971-12-20 iš LCVA Kauno filialo perėmė Utenos apskrities naujokų ėmimo komisijos fondą Nr. 191, 161 bylą su apyrašu Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į fondo Nr. 974 apyrašą Nr. 15.

1971 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašyti 6 saugojimo vienetai.

1983 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6, į apyrašą Nr. 3 – 2, į apyrašą Nr. 6 – 13, į apyrašą Nr. 8 – 1, į apyrašą Nr. 10 – 1, į apyrašą Nr. 11 – 1, į apyrašą Nr. 15 – 1 apskaitos vienetas.

1976 m. iš apskaitos išbraukti 3 (iš apyrašo Nr. 1), 1983 m. – 74 (iš apyrašų Nr. 4 ir Nr. 9) apskaitos vienetai

1999 m. į apyrašą Nr. 9 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Apskričių ir Klaipėdos krašto karinės prievolės komisijos.

Iš viso fonde Nr. 974 yra 15 apyrašų, 24611 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų kalbomis.

Fonde yra Trakų apskrities viršininko, Trakų valsčių savivaldybių, Trakų šaulių rinktinės veiklos bylų.

 

Alytaus apskrities naujokų ėmimo komisijos veiklos ir naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos taisyklės ir instrukcijos, Alytaus apskrities naujokų ėmimo komisijos protokolai, naujokų ėmimo apyskaita,

susirašinėjimo naujokų ėmimo, šaukimo lapelių įteikimo, neatvykusių į komisiją naujokų, jų paieškos, karių atleidimo nuo karo tarnybos, įrašymo į rezervą, įtariamų karinės prievolės neatlikimu naujokų, šaukiamų į karo tarnybą piliečių mirties faktų nustatymo, amžiaus nustatymo iš išvaizdos ir kitais klausimais dokumentai,

kariuomenėje tarnavusių asmenų dokumentai,

prašymai atleisti nuo karo tarnybos, priimti į kariuomenę savanoriais,

rezervo, sveikatos, atostogų liudijimai, sveikatos patikrinimo aktai, mirties aktų nuorašai,

naujokų registracijos, paliktų rezerve naujokų, savanorių sąrašai, komisijos išlaidų pateisinamieji dokumentai,

naujokų asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, naujokų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9635 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1935 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Alytaus apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos taisyklės ir instrukcijos, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos, Alytaus apskrities naujokų ėmimo komisijos, Alytaus miesto valdybos posėdžių protokolai, naujokų šaukimo apyskaitos ir tvarkaraščiai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos išvados apie revizijas apskričių naujokų ėmimo komisijose, žinios apie naujokus,

susirašinėjimo naujokų sąrašų sudarymo, naujokų šaukimo, nestojusių į komisiją asmenų gyvenamosios vietos nustatymo ir kitais klausimais dokumentai,

prašymai atleisti nuo karo tarnybos, nustatyti amžių iš išvaizdos, išduoti pažymėjimus apie karinę prievolę,

liudijimai apie naujokų šeimos sudėtį, sveikatos būklę, gimimo liudijimai,

statistinės žinios apie naujokus, jų paskirstymą, naujokų sąrašai ir registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–[1941] m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Kauno apskrities naujokų ėmimo komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Kauno miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių, naujokų amžiaus iš išvaizdos nustatymo protokolai, naujokų šaukimo apyskaitos,

susirašinėjimo naujokų įrašymo į sąrašus, atleidimo nuo karo tarnybos, vengiančiųjų karo tarnybos, ieškomų, patrauktų teismo atsakomybėn naujokų ir kitais klausimais dokumentai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos aktai apie Kauno miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos ir kitų apskričių komisijų veiklos tikrinimą,

prašymai atleisti nuo karo tarnybos, priimti į kariuomenę savanoriais, į karo mokyklą aspirantais,

žinios apie naujokus, naujokų priėmimo formuliarai, tarnybos lapai, registracijos lapeliai, liudijimai apie naujokų šeimos sudėtį, naujokų sąrašai ir registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1935 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Trakų apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos, Trakų apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių protokolai, naujokų šaukimo apyskaitos, šaukimo tvarkaraščiai,

protokolai ir pranešimai apie išvykusiuosius į užsienį,

susirašinėjimo naujokų sąrašų sudarymo, šaukimo, atleidimo nuo tarnybos, sveikatos patikrinimo, vengiančių atlikti karo tarnybą naujokų, dokumentų pristatymo, šaukimo lapelių ir liudijimų įteikimo klausimais dokumentai,

žinios apie naujokus, naujokų amžiaus nustatymo pagal išvaizdą, aktai,

prašymai atleisti nuo karo tarnybos, išduoti pažymėjimus apie atvykimą į Naujokų ėmimo komisiją, liudijimai apie naujokų šeimos sudėtį, paskirtų į valstybės apsaugą naujokų bilietai, šaukimo lapeliai, naujokų priėmimo formuliarai, tarnybos lapai,

Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos išspręstos bylos dėl naujokų ėmimo į kariuomenę, išvados apie apskričių naujokų ėmimo komisijų veiklą,

naujokų, savanorių, negrįžusių iš užsienio asmenų, kareivių, dezertyrų sąrašai, naujokų registracijos knygos, naujokų asmens bylos.

Yra Trakų apskrities viršininko, Trakų valsčių savivaldybių, Trakų šaulių rinktinės veiklos bylų.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo schemos.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1012 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Klaipėdos krašto, Seinų, Utenos ir Vilkaviškio apskričių karinės prievolės komisijų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos posėdžių protokolai,

Seinų apskrities karinės prievolės komisijos posėdžių protokolai, naujokų sąrašai,

Utenos apskrities naujokų ėmimo komisijos dokumentai: naujokų šaukimo tvarkaraštis, susirašinėjimo naujokų liudijimų patikslinimo ir įteikimo, naujokų paskyrimo į rezervą klausimais dokumentai,

prašymai išduoti pažymėjimą apie atvykimą į priėmimo komisiją, atleisti nuo karo tarnybos, atidėti karo tarnybą, priėmimo formuliarai, naujokų sąrašai,

Klaipėdos krašto karinės prievolės komisijos dokumentai: naujokų karo tarnybos ir pašalpų gavimo bylos,

Vilkaviškio apskrities karinės prievolės komisijos byla naujoko tarnybos atidėjimo klausimu.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno apskrities naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Kauno apskrities naujokų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 8509 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių protokolai, komisijos pirmininko nurodymai, pranešimai apie komisijos posėdžius, naujokų šaukimo tvarkaraščiai,

naujokų amžiaus iš išvaizdos nustatymo protokolai,

susirašinėjimo mobilizacijos, naujokų ėmimo, atleidimo nuo karo tarnybos, įrašymo į apsaugą, išbraukiamų iš rezervo naujokų, ieškomų naujokų, šaukimo lapelių įteikimo, dokumentų naujokams išdavimo, savanorių, asmenų patraukimo teismo atsakomybėn už karinės prievolės nevykdymą ir kitais klausimais dokumentai,

šaukimo lapeliai, priėmimo formuliarai, ligos liudijimai, gimimo knygų ištraukos, sveikatos tikrinimo aktai, žinios apie kareivius, naujokų sąrašai, registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 385 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kauno apskrities naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Kauno apskrities naujokų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 610 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Seinų apskrities naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos Seinų apskrities naujokų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 1841 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Seinų apskrities ieškomų naujokų ir atleistų nuo karo prievolės asmenų bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Seinų apskrities ieškomų naujokų ir atleistų nuo karo prievolės asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 299 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis

 

Seinų apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Seinų apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių, kaimų sueigų protokolai, naujokų ėmimo apyskaitos, Seinų apskrities komendanto nurodymai,

susirašinėjimo naujokų sąrašų sudarymo, mobilizacijos, naujokų ėmimo, atleidimo nuo karo tarnybos, karinės prievolės atidėjimo, paskyrimo į rezervą, amžiaus iš išvaizdos nustatymo, šaukimo lapelių įteikimo, naujokų paieškos, išvykusių iš šalies, mirusių naujokų, asmenų patraukimo teismo atsakomybėn už karinės prievolės nevykdymą, tarnavusių Rusijos armijoje ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie naujokus, statistinės žinios apie komisijos veiklą ir naujokus, apie priimtus į kariuomenę, demobilizuotus, gavusius atidėjimo liudijimus,

prašymai atleisti nuo karo tarnybos, patikrinti sveikatą, priimti į kariuomenę savanoriais, šaukimo lapeliai, šeimos sudėties, sveikatos, rezervo ir gimimo liudijimai,

naujokų, karių sąrašai, į karo tarnybą priimtų vyrų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 240 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Klaipėdos krašto naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos kašto naujokų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 207 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Marijampolės apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Marijampolės miesto ir apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių protokolai, veiklos taisyklės, veiklos apyskaita,

susirašinėjimo naujokų ėmimo, atleidimo nuo karo tarnybos, nestojusių į komisiją naujokų bei jų paieškos klausimais dokumentai,

sveikatos tikrinimo protokolai,

statistinės žinios apie priimtus į karo tarnybą bei paleistus į atsargą naujokus, pažymėjimai apie atleidimą nuo karo tarnybos, paskyrimą į atsargą, naujokų sveikatos būklę, priėmimo formuliarai, naujokų, nuo karo tarnybos atleistų moksleivių, dezertyrų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 140 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Marijampolės apskrities atleistų nuo karinės prievolės naujokų asmens bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos atleistų nuo karinės prievolės Marijampolės apskrities naujokų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašytas 1281 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Utenos apskrities karinės prievolės komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Utenos apskrities naujokų ėmimo komisijos posėdžių protokolai, naujokų šaukimo tvarkaraščiai, naujokų ėmimo apyskaitos, veikos taisyklės, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos išvados apie apskričių naujokų ėmimo komisijų veiklos tikrinimą,

susirašinėjimo naujokų sąrašų sudarymo, mobilizacijos, naujokų šaukimo bei ėmimo, atleidimo nuo karo tarnybos, šaukimo lapelių įteikimo, sveikatos tikrinimo, neatvykusių į komisiją naujokų, išvykusių į užsienį, demobilizuotų karių, karinės prievolės vykdymo, asmenų patraukimo teismo atsakomybėn už karinės prievolės nevykdymą ir kitais klausimais dokumentai,

naujokų amžiaus nustatymo iš išvaizdos aktai, karių sveikatos patikrinimo protokolai,

prašymai priimti į kariuomenę, atidėti karinės prievolės atlikimą, šaukimo lapeliai, į kariuomenę priėmimo liudijimų šaknelės,

naujokų, atleistų nuo karo tarnybos, įstojusių į karo mokyklą, savanorių, karių, dezertyrų sąrašai, rezervistų, naujokų priėmimo formuliarų, karinės prievolės atlikimo liudijimų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 39, 56, 156, 165; F. 794, ap. 13, b. 4, l. 14.
[2] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1922 m., Nr. 91-760, 109-843.
[3] V. Ž., 1936, 538-3734.
[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 23, 29.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:21