O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-29 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO GUBERNIJOS KARINIO KOMISARIATO FONDĄ NR. R-29

2010-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities karo dalykų komisariatas (Поневежский уездный военный комиссариат) (1919 m. sausio mėn.–1919-02-14)

Kauno gubernijos karinis komisariatas (Ковенский губернский военный комиссариат) (1919-02-15–1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio apskrities karinio komisariato tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. 1919 m. sausio mėn. komisariatas jau veikė.

Vadovaujantis RTFSR vakarų karinės apygardos nurodymu Panevėžio apskrities karinis komisariatas nuo 1919-02-15 pavadintas Kauno gubernijos kariniu komisariatu.[1]

Dokumentuose dar vartojami Kauno rėdybos karo dalykų komisariato, Kauno gubernijos karo komisariato pavadinimai.

Komisariato būstinė buvo Panevėžyje, nuo 1919-03-28 – Rokiškyje.

Tiksli data, kada Kauno gubernijos karinis komisariatas baigė veiklą, nenustatyta. 1919 m. birželio mėn. komisariatas dar veikė.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno gubernijos karinis komisariatas vadovavo apskričių karinių komisariatų veiklai, organizavo karinių dalių formavimą ir komplektavimą, karių apskaitą, gyventojų karinį apmokymą ir mobilizaciją, arklių, vežimų, pakinktų apskaitą, karinių dalių aprūpinimą, kariuomenės švietimą ir politinį auklėjimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinis valstybinis archyvas 1964-07-22 iš Centrinio valstybinio tarybinės armijos archyvo perėmė Kauno gubernijos karinio komisariato fondą Nr. 26022, 10 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondui duotas numeris 1424, vėliau – R-29.

Iš viso fonde Nr. R-29 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komisaro įsakymai, komisariato bei Ukmergės ir Kupiškio apskričių karinių komisariatų veiklos ataskaitos, komisariato Agitacijos ir švietimo skyriaus veiklos planai ir ataskaitos,

susirašinėjimo mobilizacijos, savanorių verbavimo, karinių dalių formavimo ir komplektavimo, naujokų sveikatos tikrinimo komisijų sudarymo, buvusių karininkų apskaitos, pavaldumo, tarnybos, ginklų, agitacijos, personalo, patalpų, aprūpinimo, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

darbo liudijimai, agitatorių liudijimai, prašymai priimti į darbą, norinčių gauti darbą asmenų anketos, tarnautojų, karių, mobilizuotų asmenų, inventoriaus sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-29, ap. 1, b. 6, l. 1, 8.
[2] LCVA. F. R-29, ap. 1, b. 4, 5.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:40