O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-783 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GUBERNIJOS KARINIO KOMISARIATO FONDĄ NR. R-783

2010-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos karinis komisariatas (Военный комиссариат Литвы) (1919-01-28–1919-02-11)

Vilniaus gubernijos karinis komisariatas (Виленский губернский военный комиссариат) (1919-02-12–1920 m. vasario mėn.; 1920-07-24–1920-08-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos karinio komisariato tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Pirmas įsakymas komisariatui išleistas 1919-01-28.[1]

Lietuvos karinio komisaro 1919-02-12 įsakymu Nr. 15 Lietuvos karinis komisariatas pavadintas Vilniaus gubernijos kariniu komisariatu.[2] Komisariatas buvo pavaldus RTFSR vakarų karinei apygardai.

Lenkijos kariuomenei 1919 m. balandžio mėn. okupavus Vilnių, Vilniaus gubernijos karinis komisariatas veikė Dysnoje, nuo 1919-08-23 – Smolensko apskrityje Syčevkos mieste.

1920 m. vasario mėnesį pradėtas Vilniaus gubernijos karinio komisariato likvidavimas. Tiksli komisariato likvidavimo data nenustatyta.[3]

Vilniaus gubernijos karinio komisaro 1920-07-24 įsakymu Nr. 1 komisaras pradėjo eiti pareigas ir formuoti komisariatą.[4] Komisariatas buvo pavaldus RTFSR vakarų karinei apygardai.

Vilniaus gubernijos karinio komisaro 1920-08-17 įsakyme Nr. 23 nurodyta, kad Vilniaus gubernijos karinis komisariatas nuo 1920-08-17 išformuotas.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gubernijos karinis komisariatas vadovavo apskričių karinių komisariatų veiklai, organizavo karinių dalių formavimą ir komplektavimą, karių apskaitą, gyventojų karinį apmokymą ir mobilizaciją, arklių, vežimų, pakinktų apskaitą, karinių dalių aprūpinimą, kariuomenės švietimą ir politinį auklėjimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Vilniaus gubernijos karinio komisariato fondą Nr. 25994, 32 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondui duotas numeris R-783.

Iš viso fonde Nr. R-783 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

Fonde yra Vilniaus gubernijos karinio revoliucinio komiteto fondui Nr. R-219 priklausančių bylų.

Fondui priklausančių bylų yra Lietuvos ir Baltarusijos TSR karinių ir civilinių įstaigų kolekcijos fonde Nr. R-22.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti RTFSR vakarų karinės apygardos ir kitų vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos karinio komisaro, Vilniaus gubernijos karinio komisaro, komisariato likvidacinės komisijos pirmininko įsakymai, Vilniaus gubernijos karinio komisariato likvidacinės komisijos posėdžių protokolai, komisariato veiklos instrukcijos, ataskaitos,

susirašinėjimo gubernijos, apskričių ir valsčių karinių komisariatų organizavimo ir likvidavimo, mobilizacijos, karinių dalių komplektavimo, politinio švietimo, karinio apmokymo, aprūpinimo ir kitais klausimais dokumentai,

tarnautojų, buvusių karininkų ir karo tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-783, ap. 1, b. 9, l. 1.
[2] LCVA. F. R-783, ap. 1, b. 9, l. 18.
[3] LCVA. F. R-783, ap. 1, b. 22.
[4] LCVA. F. R-783, ap. 1, b. 19, l. 1.
[5] LCVA. F. R-783, ap. 1, b. 19, l. 37.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 15:24