O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 136 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

III APYGARDOS KARINĖS PROKURATŪROS VILNIUJE FONDĄ NR. 136

2007-01-        Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prokuratūra prie III apygardos kariuomenės teismo Vilniuje (Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym III w Wilnie) (1924-06-05–1936-12-31)

III apygardos karinė prokuratūra Vilniuje (Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr. III w Wilnie) (1937-01-01–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos karo reikalų ministerijos 1924-05-07 įsakymu Nr. 4871/Org III apygardos kariuomenės teismas ir prie teismo veikusi prokuratūra 1924-06-05 buvo perkelti iš Gardino į Vilnių.[1]

Remiantis 1936-11-16 patvirtintu apygardų karinių prokurorų darbo reglamentu, prokuratūra nuo 1937-01-01 pavadinta III apygardos karine prokuratūra Vilniuje.[2]

Apygardos kariuomenės teismo prokurorai (taip pat vadinti apygardos kariniais prokurorais) buvo pavaldūs karo reikalų ministrui ir vyriausiajam kariniam prokurorui. Jie buvo nepriklausomi nuo teismo, bet savo veiksmus, susijusius su bylos iškėlimu, nutraukimu, kaltinamojo areštu arba paleidimu, kaltinamojo akto pateikimu, bausmės atidėjimu ir kt., turėjo derinti su karinės apygardos vadu.

Prokurorus, turinčius štabo karininko laipsnį, skyrė Lenkijos Respublikos Prezidentas, kitus prokurorus – karo reikalų ministras. Pagal Lenkijos Respublikos Prezidento 1936-09-29 dekretą dėl kariuomenės teismų santvarkos apygardos karinius prokurorus skyrė Lenkijos Respublikos Prezidentas karo reikalų ministro siūlymu.

Prokuratūros veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1920-05-10 potvarkis dėl 1912-07-05 karinio baudžiamojo proceso ginkluotosioms pajėgoms įstatymo įgyvendinimo Lenkijos Respublikos teritorijoje,[3] Lenkijos Respublikos Prezidento 1932-10-21 potvarkiai dėl karinio baudžiamojo kodekso ir jo įgyvendinimo,[4] Lenkijos Respublikos Prezidento 1936-09-29 dekretai dėl kariuomenės teismų santvarkos ir karinio baudžiamojo proceso kodekso,[5] kiti teisės aktai.

III apygardos karinės prokuratūros Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

III apygardos karinė prokuratūra Vilniuje pradėjo ir vykdė baudžiamąjį persekiojimą, atliko parengtinį tardymą, palaikė kaltinimą kariuomenės teisme, kontroliavo bausmių vykdymą, teikė vyriausiajam kariniam prokurorui ir Karo reikalų ministerijai nagrinėtų bylų sąrašus ir statistinius duomenis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

III apygardos karinės prokuratūros Vilniuje dokumentus Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1953-09-10 perėmė iš Pinsko srities valstybinio archyvo. Buvo perimta 1 byla ir apyrašas.

Iš viso fonde F. 136 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta jaunesniojo karininko E. Milkovskio, kaltinamo apgavyste, baudžiamoji byla.

Iš viso F. 136 apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina

 


[1] Rozkazy Dowódzstwa Okręgu Korpusu Nr. III, 1924, L. 45-7.
[2] Regulamin dla wojskowych prokuratorów okręgowych i oficerów sądowych przy wojskowych sądach rejonowych, 1936, psl. 9.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitei Polskiej (toliau DU RP), 1920, Nr. 59-638.
[4] DU RP, 1932, Nr.91-765, 766.
[5] DU RP, 1936, Nr.76-536, 537.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 16:14