O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 507 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS TEISMO FONDĄ NR. 507

2010-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Armijos teismas (1919-07-07–1921-12-31)

Kariuomenės teismas (1922-01-01–1940-07-18)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios vyriausybės 1919-07-23 įsakymu nuo 1919-07-07 paskirtas Armijos teismo pirmininkas. Armijos teismo pirmininkas pradėjo eiti pareigas 1919-08-01.[1] Teismo pirmininką skyrė Laikinoji Vyriausybė, krašto apsaugos ministrui pateikus kandidatūrą. Armijos teismo pirmininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Nuo 1922-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai. Armijos teismas pavadintas Kariuomenės teismu.[2] Kariuomenės teismo pirmininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Nuo 1940-07-18 Kariuomenės teismas įsakymuose vadinamas Liaudies kariuomenės teismu.[3] KAM Likvidacinės komisijos pirmininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 9 Liaudies kariuomenės teismas nuo 1940-09-02 išformuojamas ir visas teismo darbas sustabdomas. Liaudies kariuomenės teismo pirmininko 1940-10-27 įsakyme Nr. 18 nurodyta, kad Liaudies kariuomenės teismas išformuotas ir nuo 1940-10-28 likviduotas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Armijos teismas, Kariuomenės teismas sprendė visas nusikaltusių karių, Krašto apsaugos ministerijos civilių tarnautojų ir karo belaisvių bylas, išskyrus priklausiančias pulko teismams, taip pat tas bylas, kuriose kariai kaltinami padarę nusikaltimus kartu su civiliais asmenimis.

Kariuomenės teismas teisė civilius asmenis, kaltinamus antivalstybine veikla ir plėšikavimu vietovėse, kuriose buvo paskelbta karinė padėtis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kariuomenės teismo fondas Nr. 507 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – Archyvas) apskaitos dokumentuose įrašytas 1951 m.

1952 m. Archyve buvo sudaryti Kariuomenės teismo fondo Nr. 507 apyrašai Nr. 1–7, kuriuose įrašytos 11388 bylos: apyraše Nr. 1 – 938, apyraše Nr. 2 – 299, apyraše Nr. 3 –149, apyraše Nr. – 4528, apyraše Nr. 5 – 1946, apyraše Nr. 6 – 3030, apyraše Nr. 7 – 498 bylos.

1959 m. fonde buvo 11443 saugojimo vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1961 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 8, kuriame įrašytos 67 bylos.

1962–1965 m. į apyraša Nr. 1 papildomai įrašyta 13, į apyrašą Nr. 3 – 4, į apyrašą Nr. 4 – 17, į apyrašą Nr. 5 – 20, į apyrašą Nr. 6 – 20, į apyrašą Nr. 7 – 38 bylos.

1967 m. kovo mėn. iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo buvo atkeltos neaprašytos Kariuomenės teismo bylos. Sutvarkius šias bylas, į apyrašą Nr. 1 įrašyta 20, į apyrašą Nr. 3 – 30, į apyrašą Nr. 4 – 26, į apyrašą Nr. 5 – 38, į apyrašą Nr. 6 – 24, į apyrašą Nr.7 – 60 bylų.

1967 m. spalio mėn. į apyrašą Nr. 7 papildomai įrašyta 1, į apyrašą Nr. 8 – 3 bylos.

1967 m. iš Kariuomenės teismo prokuratūros fondo Nr. 483 atkeltos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 3, į apyrašą Nr. 3 – 1, į apyrašą Nr. 4 – 1, į apyrašą Nr. 5 – 4, į apyrašą Nr. 6 – 2, į apyrašą Nr.7 – 5 bylos.

1969 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 4, į apyrašą Nr. 2 – 1, į apyrašą Nr. 6 – 30, į apyrašą Nr. 7 – 13.

1974 m. iš apskaitos išbraukti 3 apskaitos vienetai.

1975 m., 1976 m., 1980 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 1, į apyrašą Nr. 5 – 5, į apyrašą Nr. 7 – 3 bylos.

1988 m. patikslintas aprašuose įrašytų bylų skaičius: apyraše Nr. 1 – 995, apyraše Nr. 2 – 308, apyraše Nr. 4 – 4583, apyraše Nr. 6 – 3111 apskaitos vienetų.

1994 m., 1996 m., 2001 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1, į apyrašą Nr. 4 – 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 507 yra 8 apyrašai, 11905 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, baltarusių kalbomis.

Apyraše Nr. 7 yra Kauno miesto ir apskrities komendantūros karo kalėjimo ir drausmės dalies veiklos dokumentų.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos priklausymu Komunistų partijai ir veikimu jos naudai kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 995 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos šnipinėjimu kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 309 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos priklausymu antivalstybinėms organizacijoms kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos karinės tarnybos vengimu ir dezertyravimu kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4587 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos kriminaliniais nusikaltimais kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2018 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos ginklo laikymu, valdiško turto išeikvojimu, karinės drausmės pažeidimu ir kitais nusikaltimais kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 3111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti įsakymai kariuomenei, Kariuomenės teismo pirmininko, vietinės kariuomenės brigados vado, Kauno miesto ir apskrities komendanto, Kauno įgulos viršininko įsakymai, Kariuomenės štabo aplinkraščiai, Vyriausiojo tribunolo sprendimai ir nutarimai, teisėtvarkos įstatymų projektai,

Kariuomenės teismo tvarkomųjų, Karo teismų įstatams paruošti komisijos posėdžių, Kariuomenės teismo ir prokuratūros karininkų susirinkimų protokolai, Kariuomenės teismo sprendimai, veiklos taisyklės ir instrukcijos, teisės terminų žodynėlis, Kariuomenės teismo ženklo piešinys,

susirašinėjimo įstatymų dėl karo teismų, karo teismų pertvarkymo, teisiniais, kaltinamųjų, tardomų asmenų, Teisingumo ministerijos rūmų apsaugos, karių tarnybos, karininkų apdovanojimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, teismo bibliotekos aprūpinimo knygomis, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie karius, E. Noimano ir T. Zaso teismo bylos vertimas į vokiečių kalbą,

statistinės žinios apie Kariuomenės teismo ir prokuratūros asmens sudėtį, Kariuomenės teismo, pulkų teismų eigą,

karininkų tarnybos lapai, teismo tarnautojų apdovanojimo lapai, tarnybos pažymėjimai, liudijimai apie tarnybą, laikinųjų teismo narių priesaikos,

prašymai išduoti leidimus įeiti į Kariuomenės teismo posėdžius E. Noimano ir T. Zaso teismo proceso metu, kalinių prašymai sumažinti bausmę,

Ekonominės karių bendrovės veiklos patikrinimo dokumentai, finansinės atskaitomybės dokumentai, algų lapai,

teismo bylų, lygtinai nuteistųjų rejestrai, karių, laikinųjų teismo narių, civilių tarnautojų tarnybos eigos knygos,

nuteistų asmenų, teismo bylų, teismo nuosprendžių, karo lauko teismų išspręstų bylų, teisiamųjų kaltę įrodančių daiktų registracijos knygos,

karių, teismo civilių tarnautojų, kaltinamųjų, nubaustų asmenų, apskričių nuovadų sąrašai,

Kariuomenės teismo karininkų skolinamojo kapitalo statutas, Estijos, Latvijos karo teisenos įstatymai, Estijos kariuomenės teismų statutas, Latvijos karo teismų įstatymas,

Kariuomenės teismo tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 624 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bei asmenų tardymo ir teismo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Kariuomenės teismo pirmininko įsakymai,

susirašinėjimo teismo bibliotekos komplektavimo klausimais dokumentai,

priešvalstybine veikla, kriminaliniais nusikaltimais, valdiško turto išeikvojimu ir kitais nusikaltimais kaltinamų asmenų tardymo ir teismo bylos, Kariuomenės teismo tarnautojų asmens kortelės,

knygų pirkimo sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, teistų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė    Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 132 a. p.; F. 507, ap. 7, b. 2, psl. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23, 23 a. p.
[3] LCVA. F. 507, ap. 7, b. 595, l. 11.
[4] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 27-29; F. 507, ap. 7, b. 595, l. 20.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 16:10