O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1090 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ ŠV. ZITOS DRAUGIJOS IR SKYRIAUS FONDĄ NR. 1090

2006-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Šv. Zitos draugija Telšiuose (1919-01-27–1929-10-29)

Telšių vyskupijos šv. Zitos draugija (1929-10-30–1937-06-24)

Telšių šv. Zitos draugija (1937-06-25–1940-09-10)

2. Šv. Zitos draugijos Telšių skyrius (1917 m. sausio mėn.–1929 m. spalio mėn.)

Telšių vyskupijos šv. Zitos draugijos Telšių skyrius (1929 m. spalio mėn.–1937-10-08)

Telšių šv. Zitos draugijos Telšių skyrius (1937-10-09–1940-09-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Telšių Šv. Zitos draugija. Šv. Zitos draugija Telšiuose įsteigta 1919-01-27. Tikslus draugijos pavadinimas nenustatytas.

1929-10-30 draugija pavadinta Telšių vyskupijos šv. Zitos draugija ir pakeisti įstatai įregistruoti Telšių apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 453/404. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir vyriausioji revizijos komisija. Draugija veikė Telšių vyskupijoje.

Draugija pakeitė įstatus ir 1937-06-25 perregistruota bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 4749.1 Draugija pavadinta „Telšių šv. Zitos draugija“. 1939 m. veikė Telšių, Skuodo ir Kretingos skyriai.

Lietuvos TSR Komisarų Tarybos pirmininko 1940-09-10 nutarimu draugija su visais skyriais uždaryta.

2. Telšių Šv. Zitos draugijos Telšių skyrius. Šv. Zitos draugijos Telšių skyrius įsteigtas 1917 m. sausio mėn.2

Skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

1929 m. spalio mėn., draugijai pakeitus pavadinimą, skyrius pavadintas Telšių vyskupijos šv. Zitos draugijos Telšių skyriumi.

1937 birželio mėn. skyrius pavadintas Telšių šv. Zitos draugijos Telšių skyriumi.

Skyrius 1937-10-09 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 5438.

1938-03-03–1939-03-10 skyriui vadovavo Telšių šv. Zitos draugijos centro valdyba.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Telšių šv. Zitos draugijos tikrosiomis narėmis galėjo būti katalikės tarnaitės ir darbininkės, o nariais rėmėjais – visi Lietuvos piliečiai katalikai.

Draugijos tikslas buvo vienyti ir remti katalikes tarnaites ir darbininkes. Draugija galėjo steigti labdaros ir kultūros įstaigas, savišalpos, senatvės, ligonių, skolinamąsias ir kt. kasas, organizuoti konferencijas, kongresus, rengti paskaitas, loterijas, dalyvauti katalikiškose, kultūros bei kitose katalikams leidžiamose organizacijose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Telšių šv. Zitos draugijos bylos perduotos archyvui 1949 m.

1960-04-22 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1996 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

2006 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „ Telšių šv. Zitos draugija ir skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 1090 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Telšių šv. Zitos draugijos įstatai, centro valdybos susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Telšių apskrities viršininku ir Telšių vyskupijos kurija draugijos registracijos, įstatų priėmimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai;

Telšių šv. Zitos draugijos Telšių skyriaus visuotinių narių susirinkimų protokolai, narių sąrašas, asmenų pareiškimai priimti į skyrių.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (tolau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 1809, l. 1 - 40.

2 LCVA, F. 1090, ap. 1, b. 3, l. 8.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:21