O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1408 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANGELO SARGO VAIKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1408

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjunga (1922-12-22–1935-04-15)

Angelo Sargo vaikų sąjunga (1935-04-16–1936 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjungos įstatai 1922-12-22 įregistruoti Alytaus miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 101.1 Sąjungą išlaikė Lietuvių katalikų blaivybės draugija.

Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos 1935-03-05 konferencijoje Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjunga perduota Krikščioniškojo mokslo brolijai.2 Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjunga 1935-04-16 pertvarkyta vadovaujantis Angelo Sargo vaikų sąjungai tvarkyti statutu. Sąjunga pavadinta Angelo Sargo vaikų sąjunga.3

Tiksli data kada sąjunga uždaryta, nenustatyta. Sąjungos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. 1936 m. sąjunga dar veikė.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjungos, Angelo Sargo vaikų sąjungos nariais galėjo būti visi 7-15 metų vaikai.

Sąjungos tikslas buvo auklėti ir vienyti Lietuvos vaikus, ugdyti tvirtą tikėjimą, dorą, pagarbą tėvams ir tėvynei, rūpintis vaikų auklėjimu ir fiziniu lavinimu, propaguoti blaivybę.

Sąjunga organizavo kongresus, šventes, kursus, paskaitas, rekolekcijas, ekskursijas, steigė vaikų darželius, aikšteles, prieglaudas, leido laikraštį „Žvaigždutė“, platino leidinius vaikams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų perdavimo į valstybės archyvų sistemą šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Angelo Sargo vaikų sąjungos dokumentai įrašyti 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956 m. dokumentai sutvarkyti. Fonde Nr. 1408 buvo 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974 m. perėmė iš Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 2 neaprašytus saugojimo vienetus. Sutvarkius gautus neaprašytus dokumentus 1976-03-24 sudaryti ir papildomai į aprašą Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1408 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Angelo Sargo vaikų sąjungos statutas, centro komiteto aplinkraščiai, sąjungos centro komiteto susirašinėjimo su Kontaučių kuopa steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Leliūnų kuopos susirašinėjimo su centro komitetu kuopų, ratelių steigimo, „Žvaigždutės“ prenumeratos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, bažnytinio ceremonialo naujiems nariams priimti ir Angelo Sargo vaikų sąjungos uniformos aprašymai, kuopos narių sąrašai, paskaitų vaikams tekstai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1936m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 399, ap. 2, b. 11, l. 2.

2 LCVA. F. 383, ap. 7, b. 2051, l. 45.

3 LCVA. F. 566, ap. 1, b. 104, l. 1, 6; F. 402, ap. 4, b. 43, l. 56.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:23