O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1676 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJONŲ VIENUOLYNO MARIJAMPOLĖJE FONDĄ NR. 1676

2008-07- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Marijonų vienuolynas Marijampolėje (1750 m.–1905 m., 1909-08-29–1948 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Marijonų vienuolyną 1673 m. Lenkijoje įkūrė kunigas Stanislovas Papčynskis.1 Į Marijampolę pirmieji marijonai atvyko 1750 m.2 Grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė 1758 m. marijonams suteikė fundaciją.3

Caro Aleksandro II nurodymu 1864 m. marijonų vienuolynai Lenkijoje ir Lietuvoje, išskyrus Marijampolėje, buvo panaikinti. 1905 m. marijonų vienuolynas Marijampolėje panaikintas, bažnyčia paversta parapijine.4

1909-08-29 kunigas Jurgis Matulaitis Varšuvoje atnaujino marijonų veiklą ir konstituciją.5 Popiežius Pijus X 1910-11-28 dekretu patvirtino atnaujintą marijonų kongregaciją.6

1918–1928 m. marijonų veiklos centras buvo Marijampolė, vėliau – Roma.

Marijonų vienuolynas Marijampolėje savo veikloje vadovavosi Marijonų vienuolijos konstitucija, vienuolyno regula bei įstatais.7

1948 m. marijonai buvo prievarta išregistruoti iš Marijampolės miesto be teisės jame gyventi. Vienuolyno ir gimnazijos pastatus perėmė tarybinė armija.

1991 m. marijonams sugrąžinti vienuolyno, buvusios spaustuvės bei gimnazijos pastatai.8

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Marijonų vienuolynas skleidė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kultą, rūpinosi jaunimo švietimu, mokymu, auklėjimu, vadovavo religinėms brolijoms, katalikų organizacijoms, rėmė vaikų bei senelių prieglaudas.

Marijampolėje marijonai buvo įsteigę gimnaziją, spaustuvę, vieną didžiausių Lietuvoje bibliotekų, sodininkystės, daržininkystės bei įvairių amatų įmones.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Marijonų vienuolyno fondas įrašytas 1960 m.

Sutvarkius dokumentus, 1964 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 327 apskaitos vienetai.

1966 m. iš fondo 12 bylų buvo perkeltos į Marijampolės marijonų privatinės gimnazijos fondą Nr. 1319.

1966 m., 1967 m. ir 1978 m. į apyrašą papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1676 yra 1 apyrašas, 322 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1609–1948 m. Dokumentai lotynų, lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Dokumentų apie marijonų veiklą yra Lietuvos vienuolių marijonų fonde Nr. 1674.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti žemės perdavimo Prienų ir Birštono bažnyčioms privilegijų aktas, Vatikano pranešimai apie bažnytines relikvijas, popiežiaus 1787 m. raštas apie marijonų privilegijas, „Lietuvių Rymo katalikų susivienijimo“, Marijonų vienuolijos konstitucijų projektai, įstatai, kongregacijos vizitatorių nurodymai, vizitacijų aktai, grafienės P. Butlerienės fundacijos marijonams dokumentai, marijonų kongregacijos atkūrimo dekretas, marijonų kongregacijos internacionalinės kolegijos Romoje taisyklės, vienuolyno kapitulos posėdžių protokolai, nutarimai apie reformas vienuolyne, vienuolyno, Lietuvos bažnytinės provincijos ir Marijampolės vienuolyno vadovybės susirašinėjimo su Vatikanu, Kauno ir Vilkaviškio vyskupais, užsienio katalikų organizacijomis ir asmenimis marijonų vienuolyno atkūrimo, noviciato steigimo, organizaciniais, marijonų leidinių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, marijonų nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys, vienuolyno įvykių dienynas, kongregacijos istorijos apžvalga, popiežių, marijonų generolų ir kt. asmenų laiškai, marijonų registracijos knygos, biografijos, vienuolyno ir bažnyčios inventoriaus dokumentai, straipsniai, finansų dokumentai, marijonų bažnyčios veiklos dokumentai, parapijos gyventojų registracijos knygos ir kt. dokumentai.

Vienuolių asmens dokumentai: pasai, įšventinimų liudijimai, biografijos, testamentai, asmens kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 322 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1609–1948 m. Dokumentai lotynų, lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1676, ap. 1, b. 324, l. 72-74.

2 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 86, l. 145.

3 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 127, l. 1-6.

4 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 324, l. 67; b. 86, l. 152.

5 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 324, l. 70.

6 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 22, l. 7-8.

7 LCVA. F. 1676, ap. 1, b. 118; b. 324.

8http://vienuolynai.mch.mii.lt/V55-63/Marijmarij.htm

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:25