O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1535 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO TARPDIECEZINĖS KUNIGŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. R-1535

2008-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno miesto vykdomojo komiteto 1941-01-16 nutarimu Nr. 87 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pastatai buvo perduoti Raudonajai Armijai.1 Seminaristų užsiėmimai vyko jėzuitų, marijonų vienuolynuose, bažnyčiose, privačiuose namuose.

Vokiečių okupacijos metais Kauno tarpdiecezinei kunigų seminarijai buvo sugrąžinti pastatai, seminarija veiklą tęsė.

Seminarija dokumentuose dar vadinama Tarpdiecezine Kauno seminarija, Kauno kunigų seminarija.

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija veiklą tęsė ir sovietinės okupacijos sąlygomis. Seminarija tebeveikia iki šiol.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija ruošė kunigus Panevėžio, Kaišiadorių, Telšių vyskupijoms. Seminarijoje be bendrųjų lavinimo dalykų buvo dėstomos užsienio kalbos, filosofija bei teologijos mokslai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dokumentus 1949 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perėmė iš Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos fondo dokumentus. Buvo perimti 172 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1535 yra 1 apyrašas, 172 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Kauno kunigų seminarijos 1918–1944 m. dokumentų yra Telšių ir Kauno kunigų seminarijų fonde Nr. 1366.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos norinčių studijuoti seminarijoje, priimtų, baigusių kursą asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 172 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 3, b. 242, l. 208.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:24