O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1804 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1804

2018-10-25 Nr. SA-22

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

1. Henrikas Valavičius (1916-06-20–2000-06-06)

2. Jonas Valavičius (1926-10-15–2017-09-28)

 

Henrikas Valavičius gimė 1916-06-20, Sankt Peterburge, Rusijoje. Tėvai Antanas Valavičius ir Klementina Seredinskaitė - Valavičienė.

Mokėsi Panevėžio valdžios berniukų gimnazijoje, Prekybos institute Klaipėdoje, Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykloje, studijavo Pasaulio prekybos koledže Vienoje (Hochschule für Welthandel in Wien).

Dirbo Šiaulių prekybos bendrovėje „Gerovė“, Šiaulių miesto ir apskrities pramonės patarėjo pavaduotoju, dėstė Prekybos institute Šiauliuose.

1944 m. pasitraukė į Austriją, gyveno perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje Kufšteine (Kufstein). 1947 m. emigravo į Braziliją, buvo Brazilijos lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Mirė 2000-06-06, palaidotas San Paule, Brazilijoje.

Žmona Janina Valavičienė, vaikai Aleksandras Justinas, Cristina Gabriela ir Andre Victor.

Jonas Valavičius gimė 1926-10-15 Zarasuose. Tėvai Antanas Valavičius ir Klementina Seredinskaitė - Valavičienė.

Mokėsi Šiaulių I gimnazijoje.

1944 m. pasitraukė į Austriją, gyveno perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje Kufšteine (Kufstein), studijavo Insbruko universitete. 1947 m. emigravo į Braziliją, dalyvavo Brazilijos lietuvių bendruomenės veikloje.

1995 m. paskirtas Lietuvos Respublikos garbės konsulu Brazilijoje, 1996 m. generaliniu garbės konsulu.

Mirė 2017-09-28, palaidotas San Paule, Brazilijoje.

Žmonos Aldona Dagilytė Valavičienė (mirė 1991 m.) ir Rita Vera Martins, vaikai Antanas Robertas ir Rimantas Jonas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2018-07-23 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-12 iš Aleksandro Valavičiaus perėmė 3 sąlyginius vienetus neaprašytų Brazilijos lietuvių bendruomenės veikėjo Henriko Valavičiaus, Lietuvos Respublikos generalinio garbės konsulo Brazilijoje Jono Valavičiaus ir jų tėvų asmens, mokslo, tarnybos ir kitų dokumentų.

2018 m. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, sudaryta Lietuvių išeivijos dokumentų kolekcija Nr. 1804. Į Lietuvių išeivijos dokumentų bylų apyrašą Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai (bylų Nr. 1–4).

Iš viso kolekcijoje Nr. 1804 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1952, 1975–2007 m.

 

Lietuvių išeivijos dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Brazilijos lietuvių bendruomenės veikėjo Henriko Valavičiaus, jo brolio Lietuvos Respublikos generalinio garbės konsulo Brazilijoje Jono Valavičiaus bei jų tėvų Antano ir Klementinos Valavičių asmens, mokslo, tarnybinės ir visuomeninės veiklos, turto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes ir bylos pabaigos datą.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1804 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1952, 1975–2007 m. Dokumentai lietuvių, anglų, portugalų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, spaudinys, spausdintas tekstas, metalo graviūra.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  Neringa Betingienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:52