O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-272 pzžyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS GAZIFIKACIJOS IR KOMUNALINIO ŪKIO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-272

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1960-09-29–1966-04-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-29 nutarimu Nr. 529 „Dėl vietinio ūkio valdymo pertvarkymo“ Gazifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-04-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos įsteigimo“ Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta respublikinė Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija.2 Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo gazifikacijos ir komunalinio ūkio įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-10-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos perėmė 233 Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TST Ministrų Tarybos 1960–1963 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1972-02-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos perėmė 78 Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TST Ministrų Tarybos 1963–1966 m. bylas, kurios papildomai įrašytos apyraše Nr. 1.

1976-02-20 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 27 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-272 yra 1 apyrašas, 338 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1968 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvusių įslaptintų 1960–1961 m. ir 1965 m. veiklos dokumentų yra Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos fondo Nr. R-768 apyraše Nr. 4 ir Lietuvos TSR valstybinio dujofikacijos komiteto fondo Nr. R-544 apyraše Nr. 1.

Fonde yra Vilniaus DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos 1966–1968 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, viršininko įsakymai veiklos klausimais, darbo ir finansų planai bei ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos, naujos technikos įdiegimo, išradimų ir racionalizacijos, miestų tvarkymo dokumentai, žinios apie personalą, etatų sąrašai, sąmatos, pavaldžių įmonių metų balansai.

Yra Vilniaus DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos 1966–1968 m. dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 338 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1968 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-272, ap. 1, b. 1, l. 4.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 191, l. 70 a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:23