O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-273 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIETINIO ŪKIO REIKALŲ KOMITETO PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-273

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1957-06-15–1959-06-11)

Vietinio ūkio reikalų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1959-06-12–1960-09-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-15 nutarimu Nr. 274 „Dėl vietinio ūkio valdymo Lietuvos TSR respublikinės priklausomybės rajonuose ir miestuose organizacinės struktūros“ buvo įsteigta Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-06-12 nutarimu Nr. 311 „Vyriausiosios vietinės ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos likvidavimo ir Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos steigimo klausimai“ Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo likviduota ir įsteigtas Vietinio ūkio reikalų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-29 nutarimu Nr. 529 „Dėl vietinio ūkio valdymo pertvarkymo“ Gazifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta Vyriausioji gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.3 Vietinio ūkio reikalų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vietinio ūkio reikalų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos teikė rajonų ir miestų vykdomiesiems komitetams inžinierinę-techninę pagalbą vadovaujant vietiniam ūkiui, organizavo įmonių gamybos gerinimo, žaliavų, kuro ir medžiagų taupymo, naujos technikos įdiegimo, personalo apmokymo darbus, ruošė pavyzdines įmonių eksploatavimo ir išlaikymo taisykles ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-10-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos perėmė 198 Vietinio ūkio reikalų komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3.

1967-02-24 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 23 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-273 yra 2 apyrašai, 221 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra Vilniaus DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos 1951–1959 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos viršininko įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, finansų ir ūkinės veiklos planai, darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, respublikos miestų gazifikacijos dokumentai, valdybos ir pavaldžių įmonių etatų sąrašai ir metų balansai.

Apyraše yra Vilniaus DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdybos 1951–1959 m. dokumentų apie žemės sklypų išskyrimą individualiai ir žinybinei statybai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 198 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos objektų statybos ir rekonstrukcijos projektinės užduotys, finansinės apyskaitos ir sąmatos, kalnakasybos darbų planai, hidrogeologinių tyrimų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal Lietuvos miestų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-273, ap. 1, b. 1, l. 48.

2 LCVA. F. R-273, ap. 1, b. 143, l. 6.

3 LCVA. F. R-272, ap. 1, b. 1, l. 4.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:22