O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-578 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-578

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija (1966-06-22–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-06-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos įsteigimo“ Vyriausiosios buitinio gyventojų aptarnavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta respublikinė Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija.1

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai, rūpinosi gyventojų buitinio aptarnavimo gerinimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1990-06-13 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos perėmė 656 Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1999-01-13 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos perėmė 57 Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

2001-02-26 iš Lietuvos TSR valstybinių įstaigų spec.skyrių dokumentų fondo Nr. R-600 buvo atkeltos 5 bylos, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-578 yra 2 apyrašai, 718 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 4 yra Vyriausios vietinės pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Vyriausios buitinio aptarnavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962–1966 m. buvusių įslaptintų veiklos dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos, Mokslinės-techninės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, finansų planai, darbo jėgos ir darbo užmokesčio fondo, naujos technikos įdiegimo, buitinių paslaugų realizacijos ir produkcijos planų įvykdymo ataskaitos, žinios apie personalą ir nelaimingus atsitikimus gamyboje, racionalizacijos ir išradimų, kapitalinės statybos, buhalterijos bei profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 656 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptų dokumentų ir bylų naikinimo aktai, slaptų leidinių ir brėžinių apskaitos žurnalai, slaptų bylų nomenklatūros.

Apyraše yra Vyriausios vietinės pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Vyriausios buitinio aptarnavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962–1966 m. buvusių įslaptintų veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 191, l. 120 a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:20