O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-768 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR KOMUNALINIO ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-768

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija (1946-03-25–1957-06-15, 1966-04-28–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisaras.1

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministeriją.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-15 nutarimu Nr. 274 „Dėl vietinio ūkio valdymo Lietuvos TSR respublikinės priklausomybės rajonuose ir miestuose organizacinės struktūros“ Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija buvo likviduota, jos funkcijas perėmė įsteigta Vyriausioji vietinio ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-04-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos įsteigimo“ Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu įsteigta respublikinė Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija.5

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerija vadovavo komunalinio ūkio įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-07-12 dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta 310 bylų, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.

1965-08-25 archyve buvo rasta 120 netvarkytų bylų ir 5 kg pabirų dokumentų. Sutvarkius dokumentus buvo sudaryta 131 byla. Bylos papildomai buvo įrašytos į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

1966-10-31 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos perėmė 1234 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 5 ir Nr. 6.

1967-05-11, 1967-08-01 ir 1967-11-17 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 3 papildomai buvo įrašyta 15 bylų.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 91 bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1976-02-18 iš kitų archyvo fondų buvo atkelta 10 bylų, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 2 ir Nr. 5.

1978-03-31 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyta 1 byla.

1990-05-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos komunalinio ūkio ministerijos perėmė 1529 bylas, įrašytas apyraše Nr. 7.

1999-01-05 LCVA iš Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos perėmė 67 Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

1999-11-04 ir 2001-09-25 į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 7 papildomai įrašytos 3 bylos.

2008-07-04 LCVA iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perėmė 28 Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 7.

Iš viso fonde Nr. R-768 yra 7 apyrašai, 3419 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apyraše Nr. 4 yra Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvusių įslaptintų 1960–1961 m. ir 1965 m. veiklos dokumentų.

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo tvarkomieji dokumentai, komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, žinios apie komunalines įmones, nacionalizuotų įmonių, autotransporto bei komunalinių statybų patikrinimo aktai, komisariato ir komunalinių įmonių finansų bei darbo planai, kapitalinių statybų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, komisariato ir vykdomųjų komitetų komunalinio ūkio skyrių tarnautojų sąrašai bei algų lapai, išlaidų sąmatos, metų balansai bei kiti buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisariato struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 282 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Viešbučių ir gyvenamųjų namų nacionalizacijos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti viešbučių ir gyvenamųjų namų nacionalizacijos aktai bei bylos, nacionalizuojamo nekilnojamojo turto ir inventoriaus, debitorių ir kreditorių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato darbuotojų anketos ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai veiklos klausimais, mobilizavimo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, dokumentų ir bylų naikinimo aktai, slaptų bylų nomenklatūros, Komunalinio ūkio liaudies komisariato Statybos ir remonto tresto dokumentai apie slaptų objektų statybą, privačių statybos mašinų nacionalizavimą, ginkluotos apsaugos įmonėse įvedimą ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1949–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvusių įslaptintų 1960–1961 m. ir 1965 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Kolegijos nutarimai, liaudies komisaro įsakymai ir ministro potvarkiai veiklos klausimais, Techninės-ekspertinės tarybos posėdžių protokolai, namų nacionalizacijos aktai, piliečių skundai dėl namų nacionalizacijos ir susirašinėjimo šiuo klausimu dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, kolektyvinės sutartys, racionalizacijos ir išradimų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie personalą, pavaldžių įmonių ir organizacijų metų balansai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 970 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Apyraše sudaryta dalykinė rodyklė.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti objektų statybos ir rekonstrukcijos techniniai projektai, projektinės užduotys, finansinės apyskaitos ir sąmatos, tyrimo darbų ataskaitos, miestų planai, karių kapinių sutvarkymo techniniai dokumentai ir kapinių inventorizacijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miestų pavadinimus nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Apyraše sudaryta geografinė rodyklė.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, respublikos butų ir komunalinių įmonių išvystymo, finansų ir gamybos planai, darbo jėgos, pelno plano, kadrų, nelaimingų atsitikimų gamyboje, kuro ir elektros energijos sunaudojimo, miestų apželdinimo ir gėlininkystės bei sanitarinio valymo ataskaitos, suremontuotų namų valstybinių komisijų priėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos, išradimų ir racionalizacijos, komunalinio ūkio organizacijų veiklos patikrinimo dokumentai, ministerijos bei miestų ir rajonų komunalinių įmonių metų balansai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto ir mokslinės techninės draugijos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1558 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 153.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 191, l. 70 a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:11