O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1151 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS PRAMONĖS INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 1151

2006-05- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos pramonės inspekcija (1939 m. lapkritis–1940 m.)

Laikinoji pramonės valdyba (1941 m. birželis–1941-09-15)

Vilniaus apygardos krašto ūkio inspekcija (1941-09-16–1942-07-13)

Vilniaus apygardos verslų ūkio inspekcija (1942-07-14–1944 m. birželis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos pramonės inspekcijos įsteigimo data nenustatyta. Vilniaus apygardos pramonės inspektorius pradėjo veikti 1939 m. lapkričio mėn. Inspekcijos veikla nutrūko 1940 m. viduryje.

Nuo 1941 m. birželio mėn. Vilniuje veikė Laikinoji pramonės valdyba.1 Tiksli valdybos įsteigimo data nenustatyta.

Krašto ūkio generalinio tarėjo 1941-09-22 įsakyme Nr. 52 nurodyta, kad nuo 1941-09-16 veikia Vilniaus apygardos krašto ūkio inspekcija. Vilniaus apygardos krašto ūkio inspekcija buvo Krašto ūkio generalinio tarėjo įstaigos padalinys.

Krašto ūkio generalinio tarėjo 1941-11-21 įsakymu Nr. 246 nustatyta Vilniaus apygardos krašto ūkio inspekcijos veiklos teritorija: Vilniaus, Švenčionių, Trakų, Alytaus apskritys ir miestai. 2

Krašto ūkio generalinio tarėjo 1942-07-14 įsakymu Nr. 2143 Krašto ūkio generalinio tarėjo įstaiga pertvarkyta į Verslų ūkio generalinę direkciją, o Vilniaus apygardos krašto ūkio inspekcija - į Vilniaus apygardos verslų ūkio inspekciją.

Vilniaus apygardos verslų ūkio inspekcijos inspektoriai dirbo Vilniaus, Švenčionių, Trakų, Ašmenos, Svyrių, Eišiškių apskrityse.

Vilniaus apygardos verslų ūkio inspekcijos veikla nutrūko 1944 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. Vėliausių fonde esančių inspekcijos veiklos dokumentų data - 1944-06-09.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Inspekcija prižiūrėjo valstybinių, kooperatinių ir privačių pramonės, amatų ir prekybos įmonių veiklą Vilniaus apygardoje.

Inspekcijos Prekybos bei Amatų ir smulkiosios pramonės skyrių inspektoriai tikrino prekybos ir pramonės įmonių veiklos teisėtumą, buhalterinę-finansinę veiklą, prekių paskirstymo taisyklių laikymąsi, įmonių patalpas, kontroliavo gamybą įmonėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Vilniaus apygardos pramonės inspekcijos dokumentų perdavimą Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui nerasta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

1952-11-15 sudarytas Vilniaus apygardos pramonės inspekcijos fondo Nr. 1151 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 130 apskaitos vienetų. 1952-12-02 sudarytas Vilniaus apygardos pramonės inspekcijos fondo Nr. 625 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 355 apskaitos vienetai. 1953-10-30 fondas Nr. 625 prijungtas prie fondo Nr. 1151, apyrašai peršifruoti.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m., 1967 m. ir 1998 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 68 apskaitos vienetai.

2005 m. parašytos buvusiame suminiame apyraše Nr. 2 įrašytų bylų antraštės, patikslintos apyraše Nr. 1 įrašytų bylų antraštės, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai). 2005-12-07 LAD suderino naujai sudarytus apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

2006 m., vadovaujantis LAD CDEK rekomendacija, apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 pertvarkyti: į apyrašą Nr. 1 įrašyti įstaigos veiklos dokumentai, o į apyrašą Nr. 2 – įmonių veiklos stebėjimo bylos. Pertvarkant apyrašus buvo sujungti 6 apskaitos vienetai, sudaryti 8 nauji apskaitos vienetai atrinkti naikinti 8 apskaitos vienetai. Įrištos bylos nebuvo pertvarkomos. Bylos peršifruotos. Sudaryta bylų numerių pasikeitimo lentelė (lentelė pridedama).

Iš viso fonde Nr. 1151 yra 2 apyrašai, 550 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Vilniaus apygardos pramonės inspekcijos susirašinėjimo įmonių steigimo klausimais dokumentai, žinios apie įmones, įmonių sąrašai, prašymai išduoti leidimus žaliavoms pirkti ir išduoti leidimai;

Vilniaus apygardos verslų ūkio inspekcijos dokumentai: krašto ūkio generalinio tarėjo, verslų ūkio generalinio direktoriaus tvarkomieji dokumentai veiklos ir personalo klausimais, apskričių inspektorių darbų apyskaitos, įmonių patikrinimo protokolai, įmonių perėmimo aktai; žinių lapai ir pranešimai apie įmonių veiklą; susirašinėjimo komandiruočių, įmonių patikrinimo, žaliavų įsigijimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; įmonių, tarnautojų sąrašai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1151 apyraše Nr. 1 įrašyti 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Įmonių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos privačių ir valstybinių įmonių ir firmų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įmonių savininkų pavardes arba įmonės pavadinimą abėcėlės tvarka. Įmonių pavadinimai neredaguoti, įrašyti tokie kaip dokumentuose.

Bylos, kuriose yra kelių įmonių dokumentai, į apyrašą įrašytos pagal pirmosios antraštėje įvardintos įmonės savininko pavardę arba įmonės pavadinimą. Kitų įmonių pavadinimai, paieškai palengvinti, dar kartą įrašyti atitinkamuose apyrašo skyriuose pagal abėcėlę, pastabų skiltyje nurodant bylos Nr.

Valstybinių įmonių pavadinimai pakartoti atitinkamuose apyrašo skyriuose pagal įmonės pavadinimo arba vietovardžio pirmąją raidę, pastabų skiltyje nurodant bylos Nr.

Sudaryta abėcėlinė rodyklė (rodyklė pridedama).

Iš viso fondo Nr. 1151 apyraše Nr. 2 įrašyti 452 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra brėžinių. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Aldona Rancovaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1151, ap. 1, b. 225, l. 1; b. 337, l. 40; b. 242, l. 105 – 106;

b. 310, l. 8 – 93.

2 LCVA, F. R-618, ap. 1, b. 2, l. 82, 285, 193 –198,.

3 LCVA, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 18, 19, 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:14