O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 146 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS KONTROLĖS RŪMŲ FONDĄ NR. 146

 2007-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės kontrolės įstaiga prie Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniuje (Urząd Kontroli Państwowej przy Delegacie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie) (1921 m. balandžio mėn.–1922 m. birželio mėn.)

Valstybės kontrolės įstaiga Vilniuje (Urząd Kontroli Państwowej w Wilnie) (1922 m. liepos mėn.–1922-09-05)

Vilniaus apygardos valstybės kontrolės rūmai (Izba Okręgowa Kontroli Państwowej w Wilnie) (1922-09-06–1929 m. rugpjūčio mėn.)

Vilniaus apygardos kontrolės rūmai (Okręgowa Izba Kontroli w Wilnie) (1929 m. rugpjūčio mėn.–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybės kontrolės įstaiga prie Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniuje pradėjo veiklą 1921 m. balandžio mėn. Nuo 1921 m. rugsėjo mėn. įstaiga priklausė Lenkijos Respublikos valstybės kontrolės sistemai. Veiklos teritorija buvo Vidurio Lietuva, nuo 1921 m. rugsėjo mėn. – ir Naugarduko vaivadija.[1]

Nuo 1922 m. liepos mėn. įstaiga buvo vadinama Valstybės kontrolės įstaiga Vilniuje.

Aukščiausiųjų valstybės kontrolės rūmų pirmininko 1922-09-06 potvarkiu apie Vilniaus apygardos valstybės kontrolės rūmų steigimą Valstybės kontrolės įstaiga Vilniuje pavadinta Vilniaus apygardos valstybės kontrolės rūmais. Rūmai kontroliavo įstaigas, veikusias Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose.[2]

Nuo 1929 m. rugpjūčio mėn. įstaiga vadinosi Vilniaus apygardos kontrolės rūmais.

Veiklą reglamentavo 1921-06-03 Valstybės kontrolės įstatymas, pagal kurį valstybės kontrolės institucija buvo prilyginta ministerijoms, nepriklausoma nuo vyriausybės, tiesiogiai pavaldi Lenkijos Respublikos Prezidentui. Vilniaus apygardos kontrolės rūmų veiklą kontroliavo Aukščiausieji kontrolės rūmai. [3]

Vilniaus apygardos kontrolės rūmai veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės kontrolės uždaviniai buvo prižiūrėti valstybės pajamas, išlaidas, turtą.

Valstybės kontrolės įstaiga prie Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniuje, vėliau – Vilniaus apygardos kontrolės rūmai tikrino valstybės įstaigų, savivaldos institucijų bei įmonių, draugijų, institucijų, kurios buvo finansuojamos, ar iš dalies finansuojamos iš Valstybės iždo arba kurios naudojosi valstybės garantijomis, finansinę ir ūkio veiklą. Buvo tikrinamos sudarytos sutartys, atlikti darbai, tiekimai, finansiniai dokumentai, atliekama kasų, sandėlių, inventoriaus ir kito valstybės turto revizija. Valstybės kontrolės tarnautojai taip pat rūpinosi valstybei padarytos žalos atlyginimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apygardos kontrolės rūmų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1949-11-18 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 15000 fondo Nr. 146 saugojimo vienetų.

1951–1955 m. buvo atrinkta naikinti 2345 saugojimo vienetai.

1967 m. sudaryti 3 apyrašai. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 5679, į apyrašą Nr. 2 – 180, į apyrašą Nr. 3 – 185 apskaitos vienetai.

1978–2005 m. į apyrašus papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 146 yra 3 apyrašai, 6063 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos, ministerijų, Aukščiausiųjų kontrolės rūmų, Vilniaus apygardos kontrolės rūmų tvarkomieji dokumentai; kontrolės rūmų pirmininkų suvažiavimų, konferencijų protokolai; įstaigų patikrinimo planai, tikrinimo dokumentai; kontrolės rūmų bei jų tikrinamų įstaigų metiniai biudžetai, finansinės apyskaitos; įstaigų sudarytų sutarčių nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 146 apyraše Nr. 1 įrašyti 5695 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pensijų ir invalidumo pensijų skyrimo, priėmimo į darbą, kt. personalo klausimais dokumentai; darbuotojų sąrašai; algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 146 apyraše Nr. 2 įrašyta 180 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 146 apyraše Nr. 3 įrašyti 188 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 20, ap. 1, b. 62, l. 2. F. 146, ap. 1, b. 27, l. 2, 4; b. 120, l. 3.

[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 75-684.

[3] DU RP, 1921, Nr. 51-314.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:50