O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 32 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGOS FONDĄ NR.  32

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Valstybės kontrolieriaus įstaiga (Urząd Kontrolera Państwowego Litwy Środkowej) (1920-11-23 – 1921-02-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Valstybės kontrolieriaus įstaiga įsteigta Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretu Nr. 23. Valstybės kontrolierius buvo pavaldus tik Vyriausiajam kariuomenės vadui.[1] 

Vidurio Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas 1921-02-12 raštu Nr. 95 nurodė Valstybės kontrolieriui iki 1921-03-01 likviduoti savo tarnybą.[2] Likvidavimas baigtas 1921-02-28. [3] Likviduotos Valstybės kontrolieriaus įstaigos dokumentus 1921-06-12 perėmė Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato biuras Vilniuje.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės kontrolieriaus įstaiga kontroliavo Vidurio Lietuvos civilinių ir karinių įstaigų ūkio ir finansinę veiklą, pastebėtų trūkumų šalinimą, sprendė nesutarimus tarp revizorių ir tikrinamų įstaigų. Nesutarimų nepavykus išspręsti, Valstybės kontrolierius turėjo teisę kreiptis į Vidurio Lietuvos Laikinąją Valdymo Komisiją, o šiai nesutikus vykdyti jo reikalavimų - į Vyriausiąjį kariuomenės vadą, kuris priimdavo galutinį sprendimą. [5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Valstybės kontrolieriaus įstaigos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra. Neaprašyti Valstybės kontrolieriaus įstaigos dokumentai – 59 saugojimo vienetai – įrašyti į apskaitos dokumentus 1948 m.

1951-10-06 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 64 apskaitos vienetai, 1951-11-09 - apyrašas Nr. 2, 59 apskaitos vienetai. 1967 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Nustačius, kad dalis bylų į apyrašus įrašyta du kartus, fondas 1972 m. pertvarkytas. Apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 sujungti, sudarytas naujas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 66 apskaitos vienetai.

1979 m. apyrašas Nr. 1 pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, bylos peršifruotos. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė. Sutvarkius rastus netvarkytus dokumentus, sudaryti 27 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 32 yra 2 apyrašai, 91 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra Valstybės kontrolės įstaigos prie Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniuje veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado ir Laikinosios Valdymo Komisijos teisės aktai, Valstybės kontrolieriaus įstaigos tvarkomieji dokumentai, patikrinimų protokolai, revizorių darbo ataskaitos, susirašinėjimo dėl įstaigų patikrinimo dokumentai, statistinės žinios, tarnautojų sąrašai, algalapiai, Vidurio Lietuvos įstaigų finansinės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

 1999 m. bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fondo Nr. 32 apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Valstybės kontrolieriaus įstaigos darbuotojų asmens bylos, prašymai priimti į darbą, algalapiai.

Asmens bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka. Prašymų ir algalapių bylos susistemintos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 32 apyraše Nr. 2 įrašyti 27 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja  Laima Breslavskienė

 [1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 5, psl. 33.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 32, ap. 1, b. 36, l.2; DU TKR, 1921, Nr.9(19), psl. 125.

[3] LCVA. F. 32, ap. 1, b. 36, l. 6.

[4] LCVA. F. 32, ap. 1, b. 36, l.1.

[5] DU TKR, 1920, Nr.5, psl. 33, dekretas Nr. 23.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:27