O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1071 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS VALSTYBĖS KONTROLĖS MINISTERIJOS SPIRITO SAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYRIAUSIOJO KONTROLIERIAUS LIETUVOS SPIRITO TRESTUI FONDĄ NR. R-1071

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiasis kontrolierius Lietuvos spirito trestui (Старший контролёр государственного контроля за сохранностью и расходованием спирта по Литовскому спирто-тресту Министерства государственного контроля СССР) (1949-08-31–1951-03-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS valstybės kontrolės ministro 1949-08-31 įsakymu Nr. 2855 buvo paskirtas TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiasis kontrolierius Lietuvos spirito trestui.[1]

TSRS valstybės kontrolės ministro 1951-03-28 įsakymu Nr. 318 TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiojo kontrolieriaus Lietuvos spirito trestui įstaiga buvo panaikinta.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiasis kontrolierius Lietuvos spirito trestui kontroliavo kaip Lietuvos spirito treste ir spirito gamyklose saugomas ir naudojamas spiritas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1951-04-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiojo kontrolieriaus Lietuvos spirito trestui perėmė 110 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1– Nr. 5.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – TSRS valstybės kontrolės ministerijos Spirito saugojimo ir panaudojimo valstybinės kontrolės Vyriausiasis kontrolierius Lietuvos spirito trestui.

Iš viso fonde Nr. R-1071 yra 5 apyrašai, 110 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1951 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybės kontrolės ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, vyriausiojo kontrolieriaus potvarkiai personalo klausimais, darbo planai ir ataskaitos, revizijų ir patikrinimų programos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, spirito gamyklų revizijų ir patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1951 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybės kontrolės ministerijos tvarkomieji dokumentai finansų klausimais, finansų ataskaitos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1949 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybės kontrolės ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, vyriausiojo kontrolieriaus potvarkiai veiklos ir personalo klausimais, tvarkomieji dokumentai kontrolės organizavimo klausimais, darbo planai ir ataskaitos, revizijų ir patikrinimų programos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, spirito gamyklų revizijų ir patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1950–1951 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybės kontrolės ministerijos tvarkomieji dokumentai finansų klausimais, finansų ataskaitos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1950 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybės kontrolės ministerijos tvarkomieji dokumentai kontrolės ir finansų klausimais, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, tarnybinių pasitarimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, spirito gamyklų revizijų ir patikrinimų dokumentai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1950–1951 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-1071, ap.1, b. 8, l. 3.

[2] LCVA. F. R-1071, ap. 5, b. 13, l. 9.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:09