O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-166 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS VALSTYBĖS KONTROLĖS KOMISIJOS FONDĄ NR. R-166

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisija (1958-02-20–1961-08-22)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisija (1961-08-23–1962-12-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1958-02-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisijos įsteigimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisija.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1961-08-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisijos pertvarkymo į sąjunginį-respublikinį organą – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisiją“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisija buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisiją.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1962-12-26 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisijos panaikinimo“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisija buvo panaikinta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tarybinės kontrolės komisija, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisija tikrino kaip vykdomi Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai svarbiausiais liaudies ūkio klausimais, nagrinėjo valstybinių institucijų struktūros ir veiklos klausimus, kontroliavo ekonomijos režimo laikymąsi, piniginių lėšų ir materialinių vertybių naudojimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1963-03-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisijos perėmė 24 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2s.

1963-06-21 LCVA iš Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Partinės-valstybinės kontrolės komiteto perėmė 456 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1l.

1970-06-03 fondas buvo pertvarkytas. Panaikintas apyrašas Nr. 1l, atrinktos naikinti jame įrašytos 47 bylos. Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla. Sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašytos 5 bylos.

1970 m. fonde buvo 3 apyrašai, 439 apskaitos vienetai.

1994-04-29 apyrašas Nr. 2s peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

2004 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-166 yra 3 apyrašai, 441 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Apyraše Nr. 2 yra Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos 1948–1957 m. slaptos raštvedybos dokumentų, priklausančių Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos fondui Nr. R-763.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Komisijos nutarimai, Komisijos pirmininko įsakymai veiklos klausimais, kolūkių, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos patikrinimo dokumentai, Komisijos pranešimai Vyriausybei apie patikrinimų rezultatus, metų balansai, sąmatos, etatų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 412 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti slaptų bylų ir dokumentų priėmimo-perdavimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, bylų nomenklatūros.

Yra Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos 1948–1957 m. slaptos raštvedybos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-763.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti darbuotojų algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1959–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap.2, b. 99, l. 31.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 130, l. 122.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 150, l. 5.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 14:52