O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-419 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES KONTROLĖS KOMITETO FONDĄ NR.  R-419

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komitetas (1962-12-26–1965-12-24)

Lietuvos TSR liaudies kontrolės komitetas (1965-12-25–1990-04-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1962-12-26 nutarimu „Dėl Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komiteto sudarymo“ buvo sudarytas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komitetas.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos priimtu 1965-12-25 Įstatymu „Dėl Liaudies kontrolės organų Lietuvos TSR“ Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komitetas buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR liaudies kontrolės komitetą.[2]

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtu 1990-04-05 Įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai atskaitingų valstybės organų įsteigimo“ Lietuvos liaudies kontrolės komitetas buvo panaikintas, jo vietoje įsteigtas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komitetas, Lietuvos TSR liaudies kontrolės komitetas tikrino kaip vykdomi Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai svarbiausiais liaudies ūkio klausimais, nagrinėjo valstybinių institucijų struktūros ir veiklos klausimus, kontroliavo ekonomijos režimo laikymąsi, piniginių lėšų ir materialinių vertybių naudojimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1972-04-24 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR liaudies kontrolės komiteto perėmė 296 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos partinės-valstybinės kontrolės komiteto 1963–1965 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2s.

1975-04-15 LCVA iš Lietuvos TSR liaudies kontrolės komiteto perėmė 102 1963–1967 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1975 m. apyrašas Nr. 2s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3s.

1990-08-31 LCVA iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamento perėmė 2701 Lietuvos TSR liaudies kontrolės komiteto 1966–1990 m. bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3s.

1994-04-29 apyrašas Nr. 3s peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-419 yra 3 apyrašai, 3099 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1963–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Komiteto pirmininko nutarimai ir potvarkiai veiklos klausimais, Komiteto posėdžių protokolai, nutarimų ir potvarkių rengimo dokumentai, liaudies kontrolės darbuotojų pasitarimų protokolai, informaciniai dokumentai TSRS liaudies kontrolės komitetui ir laikraščių bei žurnalų redakcijoms patikrinimo klausimais, atmintinės ir pranešimai miestų ir rajonų liaudies kontrolės komitetams, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir TSRS liaudies kontrolės komiteto pavedimai ir dokumentai apie jų įvykdymą, institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kolūkių veiklos bei vyriausybės nutarimų ir potvarkių vykdymo patikrinimo dokumentai, ataskaitos apie patikrinimų rezultatus, Komiteto ir jo skyrių darbo planai, dokumentų naikinimo aktai, žinios apie personalą,  liaudies kontrolės grupių ir profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2836 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1963–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti miestų ir rajonų liaudies kontrolės komitetų pranešimai, ataskaitos ir informacijos patikrinimų klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 102 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1963–1967 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Komiteto pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, ataskaitos, pranešimai, pažymos ir informacijos TSRS liaudies kontrolės komitetui, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, Komiteto posėdžių protokolai ir nutarimų ir potvarkių rengimo dokumentai, slaptų bylų naikinimo aktai ir bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 161 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1963–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap.2, b. 150, l. 5.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 173, l. 119 a.p.

[3] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 403.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:05