O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-522 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS VALSTYBINIŲ PASLAPČIŲ SPAUDOJE SAUGOJIMO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-522

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji literatūros ir leidyklų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (Lietuvos TSR Glavlitas) (1940-10-01–1941 m. birželio mėn., 1944 m. liepos mėn.–1946-03-24)

Vyriausioji literatūros ir leidyklų reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1953 m. kovo mėn.)

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 11 valdyba (1953 m. kovo mėn.–1953-11-18)

Valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1953-11-19–1954-07-11)

Vyriausioji valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954-07-12–1963-10-25)

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausioji karinių ir valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba (1963-10-26–1966-09-14)

Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1966-09-15–1990-02-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-28 nutarimu Nr. 286 buvo patvirtinti Vyriausiosios literatūros ir leidyklų valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos etatai, kurie įsigaliojo nuo 1940-10-01.[1]

Valdybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Vyriausioji literatūros ir leidyklų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos atnaujino veiklą 1944 m. liepos mėn.[2] Tiksli data nenustatyta. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1945-07-16 nutarimu Nr. 364 patvirtino Vyriausiosios literatūros ir leidyklų valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuostatus.[3] Valdyba dar buvo vadinama Lietuvos TSR Glavlitu.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,[4] Vyriausioji literatūros ir leidyklų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Vyriausiąja literatūros ir leidyklų reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

1953 m. kovo mėn. Lietuvos TSR Glavlitas tapo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijai ir buvo vadinamas Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 11 valdyba.[5]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-11-19 nutarimu Nr. 885 vietoje Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos 11 valdybos įsteigta Valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[6]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-07-12 nutarimu Nr. 473 Valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadinta Vyriausiąja valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[7]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-10-26 nutarimu Nr. 630 įsteigus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinį spaudos komitetą, Vyriausioji valdyba karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įėjo į komiteto sudėtį ir buvo pavadinta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausiąja karinių ir valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba.[8]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-09-15 nutarimu Nr. 380 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausioji karinių ir valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba buvo panaikinta, vietoje jos įsteigta Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[9]

Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Vyriausiajai valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybai prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1990-02-26 nutarimu Nr. 49 Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta, vietoje jos įsteigta Spaudos kontrolės valdyba prie Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos.[10]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji literatūros ir leidyklų valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, vėliau Vyriausioji literatūros ir leidyklų reikalų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos kontroliavo spaudos leidinių, nuotraukų, paveikslų, geografijos žemėlapių bei schemų, radijo transliacijų, viešų paskaitų bei parodų atitikimą oficialioms politinėms, ideologinėms nuostatoms, valstybės karinių ir ekonominių paslapčių saugojimą.

Valdyba turėjo teisę konfiskuoti uždraustus spaudinius, leisti steigti leidyklas ir jas uždaryti, leisti spausdinti leidinius, išduoti leidimus įvežti iš užsienio bei išvežti į užsienį literatūrą, paveikslus, žemėlapius ir kitus spaudinius. Valdyba cenzūravo periodinius leidinius, radijo laidų tekstus, tikrino leidyklų veiklą, jos nurodymu iš bibliotekų, knygynų buvo išimamos ir naikinamos arba perduodamos į specialiuosius fondus uždraustos knygos.

Valdybos karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vyriausiosios valdybos karinėms ir valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, vėliau Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto vyriausiosios karinių ir valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos, Vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos uždaviniai buvo saugoti valstybines ir karines paslaptis spaudoje, televizijos ir radijo laidose, kino filmuose, koncertuose, spektakliuose, muziejų ir parodų ekspozicijose, neleisti platinti antitarybinius leidinius.

Valdyba taip pat cenzūravo paštu siunčiamus į užsienį bei iš užsienio gaunamus spaudinius, rankraščius, tekstus ir iliustracinę medžiagą, leido nurodymus dėl uždraustų leidinių išėmimo iš bibliotekų ir knygynų bendro naudojimo fondų bei leidinių grąžinimo į juos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1986-08-13 iš Vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė minėtos valdybos 104 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1-s.

1990-04-24 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas iš Spaudos kontrolės valdybos prie Lietuvos vidaus reikalų ministerijos perėmė Vyriausiosios valdybos valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 152 bylas, įrašytas į  apyrašą Nr. 1-s.

1990-09-28 Lietuvos valstybinis archyvas iš Spaudos kontrolės valdybos prie Lietuvos vidaus reikalų ministerijos perėmė 170 Vyriausiosios valdybos valstybinėms paslaptims spaudoje saugoti prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994 m. apyrašas Nr. 1-s buvo peršifruotas į Nr. 2.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Iš viso fonde Nr. R-522 yra 2 apyrašai, 426 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai, darbo planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, metiniai balansai, sąmatos, bylų nomenklatūra, dokumentų naikinimo aktai, statistikos žinios apie darbuotojus, profsąjungos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 170 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2 

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuostatai ir nuostatų projektas, valdybos viršininko įsakymai, veiklos planai ir ataskaitos, valdybos kolegijos, atestacinės komisijos posėdžių, gamybinių pasitarimų, seminarų protokolai, valdybos darbuotojų darbo su slaptais dokumentais patikrinimo aktai, ataskaitos apie cenzūruotą užsienio literatūrą, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūra, dokumentų ir leidinių sunaikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 256 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 94, 185-186.

[2] LCVA. F. R-522, ap. 2, b. 1, l. 2.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 32, l. 71-74.

[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[5] Lietuvos ypatingasis archyvas. F. V-144, ap. 2, b. 27, 28. LCVA, F. R-522, ap, 2, b. 21, l. 5.

[6] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 308, l. 247.

[7] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 338, l. 204.

[8] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 705, l. 127, 129, 137.

[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 858, l. 140.

[10] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1608, l. 60.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:07