O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-763 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBĖS KONTROLĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-763

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., [1944-07-19]–1946-03-24)

Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerija (1946-03-25–1958-02-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisaras.[1]

Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Tiksli data, kada Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariatas atkūrė veiklą, nenustatyta. Pirmasis Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisaro įsakymas išleistas 1944-07-19.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministeriją.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1958-02-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Tarybinės kontrolės komisijos įsteigimo“ Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerija buvo panaikinta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerija vykdė valstybės finansų ir materialinių vertybių apskaitos, saugojimo ir panaudojimo kontrolę, atliko planines ir netikėtas revizijas, kontroliavo kaip valstybės institucijos vykdo vyriausybės nutarimus ir potvarkius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-08-20 buvo sudarytas fondo apyrašas Nr. 2, į kuri įrašytos 1271 bylos.

1952-12-30 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kuri įrašytos 37 bylos. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

1957-12-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos perėmė 1783 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, kuris archyve buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

1958-01-31 LCVA iš Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos perėmė 201 bylą, įrašytą apyraše Nr. 2, kuris archyve buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

1961 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 5, į kuri įrašytos 1305 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.        

1963-06-21 LCVA iš Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Partinės-valstybinės kontrolės komiteto perėmė 56 Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 7.

1963-08-14 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytos 3 bylos.

1964 m. archyve rastos 189 netvarkytos bylos ir 15 kg pabirų dokumentų. 1965-10-26 dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 237 bylos: į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 5, į apyrašą Nr. 2 – 12, į apyrašą Nr. 3 – 30, į apyrašą Nr. 5 – 190 bylų.

1967-12-25 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytos 7 bylos.

1976-05-14 iš kitų archyvo fondų atkėlus 21 bylą, jos papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 5 ir Nr. 3.

1979-04-27 buvo sudarytas apyrašas Nr. 6s, į kuri įrašytos 44 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1981 m. buvo nurašyti ir iš apskaitos išbraukti 25 apskaitos vienetai: apyrašo Nr. 2 –15, apyrašo Nr. 3 – 2, apyrašo Nr. 5 – 8 apskaitos vienetai.

1994-04-29 apyrašas Nr. 6s peršifruotas į apyrašą Nr. 6.

1994-09-21 ir 2001-10-30 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-763 yra 7 apyrašai, 4943apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerijos 1948–1957 m. slaptos raštvedybos dokumentų yra Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybės kontrolės komisijos fonde Nr. R-166 (apyrašas Nr. 2).

Dalis apyrašo Nr. 5 bylų mikrofilmuota.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Nacionalizacijos aktų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti privačios nuosavybės nacionalizacijos aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių ir miestų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1266 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministro įsakymai bei potvarkiai patikrinimų ir revizijų, veiklos ir personalo klausimais, Kolegijos posėdžių ir tarnybinių pasitarimų protokolai, patikrinimų ir revizijų planai bei programos, darbo ataskaitos, institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kolūkių veiklos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, etatų sąrašai, sąmatos ir finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis. Apyraše sudaryta bylų teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1825 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 201 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, nacionalizuotų įmonių revizijų aktai ir bylos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, nacionalizuotų įmonių ir jų savininkų  sąrašai, įmonių ir įstaigų veiklos patikrinimo dokumentai, įstaigų ir įmonių darbuotojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1508 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų mikrofilmuota.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptų dokumentų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, darbo planai, pranešimai apie atliktus patikrinimus ir nutarimų projektai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 44 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1952 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, kolūkių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų institucijų veiklos patikrinimo dokumentai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės ir algų žiniaraščiai, etatų sąrašai, sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 56 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1957–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

[2] LCVA. F.R-763, ap. 3, b. 2, l. 2.

[3] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[4] LCVA. F. R-758, ap.2, b. 99, l. 31.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:08