O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-962 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PASIENIO VALSTYBINĖS AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS FONDĄ NR. R-962

2008-12-      Nr.SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija (1945-12-18–1947-07-06)

Respublikinė valstybinė žemės ūkio augalų karantino inspekcija (1947-07-07–1949-12-15)

Lietuvos TSR valstybinė žemės ūkio augalų karantino inspekcija (1949-12-16–1954 m. sausio mėn.)

TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinė žemės ūkio augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR (1954-sausio mėn.–1982 m. sausio mėn.)

TSRS žemės ūkio ministerijos pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR (1982 m. sausio mėn.–1985-12-31)

Lietuvos TSR pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija (1986-01-01–1991-08-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-12-18 nutarimu Nr. 735 įsteigta Lietuvos TSR valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija.[1]

Savo veiklą inspekcija pradėjo 1945 m. pabaigoje.[2] 1945 m. pabaigoje ir 1946 m. pradžioje buvo sudarytas inspekcijos valdymo aparatas, pradėtos steigti apskričių inspekcijos.

Vadovaudamasi TSRS žemės ūkio ministerijos 1947-07-01 įsakymu Nr. 629 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1947-07-07 įsakymu Nr. 271 reorganizavo Lietuvos TSR valstybinę sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekciją į Respublikinę valstybinę žemės ūkio augalų karantino inspekciją ir Sėklų kontrolės laboratoriją.[3]

1949–1954 m. dokumentuose inspekcijos pavadinimas įvairuoja. Inspekcija vadinama Valstybine žemės ūkio augalų karantino inspekcija, Lietuvos TSR valstybine žemės ūkio augalų karantino inspekcija.

Lietuvos TSR valstybinė žemės ūkio augalų karantino inspekcija buvo pavaldi TSRS žemės ūkio ministerijai ir buvo finansuojama iš sąjunginio biudžeto[4].

Inspekcija savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų įsakymais, TSRS Valstybinės augalų karantino tarnybos nuostatais ir kitais taisės aktais.

Nuo 1954 m. sausio mėn. inspekcija buvo vadinama TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybine žemės ūkio augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR.[5]

Nuo 1982 m. dokumentuose inspekcija vadinama TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybine žemės ūkio augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR, TSRS žemės ūkio ministerijos pasienio valstybine augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR.[6]

TSRS žemės ūkio ministerijos pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija Lietuvos TSR nuo 1986-01-01 tapo pavaldi TSRS valstybiniam agropramoniniam komitetui ir buvo pavadinta Lietuvos TSR pasienio valstybine augalų karantino inspekcija.

1986-1990 m. dokumentuose inspekcija vadinama TSRS valstybinio agropramoninio komiteto Lietuvos TSR pasienio valstybine augalų karantino inspekcija, Lietuvos TSR pasienio valstybine augalų karantino inspekcija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-05-29 posėdžio protokolu Nr.10 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1990-06-19 įsakymu Nr.97, patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijoje buvusių susivienijimų, įmonių ir organizacijų, kurios buvo pavaldžios Žemės ūkio ministerijai, sąrašas. Lietuvos TSR Pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija nurodyta kaip laikino sąjunginio pavaldumo įmonė.[7]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-08-16 potvarkiu Nr. 568 Lietuvos TSR pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija reorganizuota į Lietuvos Respublikos valstybinę augalų karantino inspekciją.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR valstybinė sėklų kontrolės ir augalų karantino inspekcija organizavo teritorijos apsaugą nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių įvežimo ir jų išplitimo, apskričių laboratorijos - kontroliavo sėklų kokybę.

Respublikinė valstybinė žemės ūkio augalų karantino inspekcija organizavo teritorijos apsaugą nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių įvežimo ir jų išplitimo, nustatė ir registravo augalų karantininių ligų židinius, vadovavo jų likvidavimui, vadovavo tarprajoninių augalų karantino punktų ir pasienio augalų karantino punktų, fumigacijos būrio bei laboratorijos veiklai, kontroliavo įvežamų ir išvežamų kultūrinių ir laukinių augalų sėklų, grūdų, vaisių, daržovių, augalų kokybę ir tranzitinius krovinius, rengė augalų sėklų, augalų kenkėjų, ligų nustatymo, karantininių priemonių taikymo metodikas.[8]

Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio augalų karantino inspekcijos, TSRS žemės ūkio ministerijos Valstybinės žemės ūkio augalų karantino inspekcijos Lietuvos TSR, TSRS žemės ūkio ministerijos pasienio valstybinės augalų karantino inspekcijos Lietuvos TSR funkcijos nepasikeitė.

Lietuvos TSR pasienio valstybinė augalų karantino inspekcijos pagrindinės funkcijos 1990 m. nepasikeitė. Lietuvos TSR pasienio valstybinė augalų karantino inspekcija vadovavo Alytaus, Marijampolės, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus, Utenos tarprajoniniams augalų karantino punktams, Klaipėdos, Lazdijų ir Vilniaus augalų karantino pasienio punktams, Klaipėdos fumigacijos būriui, laboratorijai.[9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-06-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos TSR pasienio valstybinės augalų karantino inspekcijos 1946–1991 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Lietuvos TSR pasienio valstybinės pasienio augalų karantino inspekcijos fonde Nr. R-962 yra 1 apyrašas, 387 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 1962 m. TSRS Valstybinės augalų karantino tarnybos nuostatai, inspekcijos įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, inspekcijos metų darbo, finansiniai, žemės ūkio pasėlių karantino priemonių, laboratorijos mokslinio tiriamojo darbo planai, inspekcijos ir laboratorijos metų darbo bei inspekcijos metų karantininio darbo ataskaitos, bulvių vėžio, bulvių nematodės ir kolorado vabalo židinių nustatymo aktai, schemos bei registracijos žurnalai, rajonų bulvių vėžio židinių suvestinės, sąrašai bei bulvių nematodės židinių karantino dokumentai, inspekcijos metų balansai ir pajamų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-962 apyraše Nr. 1 įrašyti 387 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-962, ap. 1, b. 3, l. 1 – 7.

[2] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 3, l. 9.

[3] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 1, l. 10.

[4] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 16a, l. 132.

[5] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 69, l. 1 .

[6] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 316, l. 2-3.

[7] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 213, l. 150 - 157.

[8] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 4, l. 2.

[9] LCVA. F. R-962, ap. 1, b. 381, l. 5 - 6.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:09