O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1165 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VARTOTOJŲ BENDROVIŲ FONDĄ NR. 1165

2011-01-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Jankų vartotojų bendrovė „Jėga“ (1919-04-23-1931-03-10)

2. Kalvarijos vartotojų bendrovė ,,Žiedas“ ([1920 m.]–1926-01-23)

3. Kauno vartotojų bendrovė ,,Parama“ (1919–1940 m.)

4. Pociūnėlių gaminamoji bendrovė (1919-10-09–1927-04-03)

Pociūnėlių vartotojų bendrovė ,,Liauda“ (1927-04-04–1931-03-25)

5. Žarėnų vartotojų bendrovė (1920-04-22–1931-03-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Jankų vartotojų bendrovės „Jėga“ įstatai 1919-04-23 buvo įregistruoti Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente, registro Nr. 23.

Bendrovės ,,Jėga“ 1930-06-01 visuotiniame susirinkime buvo nutarta bendrovę likviduoti.

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija 1931-03-10 raštu Nr. 4431 pranešė, kad Jankų vartotojų bendrovė „Jėga“, kaip nevykdanti Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymo bei savo įstatų, laikoma neveikianti ir išbraukiama iš bendrovių registro.1

2. Tiksli Kalvarijos vartotojų bendrovės ,,Žiedas“ veiklos pradžios data nenustatyta. 1920 m. kovo mėn. bendrovė jau veikė.2

1926-01-23 Kalvarijos vartotojų bendrovę ,,Žiedas“ perėmė Vilkaviškio vartotojų bendrovė ,,Žiedas“ ir įsteigė šios bendrovės Kalvarijos skyrių.3

3. Kauno vartotojų bendrovės ,,Parama“ steigiamasis susirinkimas įvyko 1919-03-08.4

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Kauno vartotojų bendrovė ,,Parama“ veiklą tęsė.5

4. Pociūnėlių gaminamosios bendrovės įstatai 1919-10-09 buvo įregistruoti Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente, registro Nr. 236.

Dokumentuose bendrovė dar buvo vadinama Pociūnėlių kooperacijos bendrove ,,Liauda“.

1926 m. buvo nutarta Pociūnėlių gaminamąją bendrovę pertvarkyti į vartotojų bendrovę ,,Liauda“. 1927-04-04 Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruoti Pociūnėlių vartotojų bendrovės ,,Liauda“ įstatai.

Pociūnėlių vartotojų bendrovės ,,Liauda“ 1927-08-07 visuotiniame narių susirinkime nutarus bendrovę likviduoti, buvo išrinkta Likvidacijos komisija.

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija 1931-03-25 raštu Nr. 5333 pranešė, kad Pociūnėlių vartotojų bendrovė ,,Liauda“, kaip nevykdanti Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymo bei savo įstatų, laikoma neveikianti ir išbraukiama iš bendrovių registro.6

5. Žarėnų vartotojų bendrovės įstatai 1920-04-22 buvo įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente, registro Nr. 349.

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija 1931-03-10 raštu Nr. 4370 pranešė, kad Žarėnų vartotojų bendrovė, kaip nevykdanti Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymo bei savo įstatų, laikoma neveikianti ir išbraukiama iš bendrovių registro.7

Vartotojų bendroves valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Bendrovių veiklą prižiūrėjo Prekybos ir pramonės ministerijos (vėliau – Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos) Kooperacijos departamentas, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, taip pat Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Jankų vartotojų bendrovė „Jėga“, Kalvarijos vartotojų bendrovė ,,Žiedas“, Pociūnėlių vartotojų bendrovė ,,Liauda“, Žarėnų vartotojų bendrovė organizavo žemės ūkio produktų supirkimą, pardavimą, savo nariams teikė kreditus ir kitokią reikalingą paramą.

Kauno vartotojų bendrovė ,,Parama“ aprūpino savo narius maisto produktais, pramonės prekėmis, turėjo maisto produktų, galanterijos krautuves, duonos ir skanėstų kepyklą Kaune. ,,Parama“ buvo Lietuvos kooperacijos banko, „Lietūkio“, „Valgio“ bendrovės ir kitų kooperacijos organizacijų narė.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Vartotojų bendrovių fondas Nr. 1165 įrašytas 1965 m. Fonde buvo 2 neaprašytos bylos ir 0,5 kg pabirų.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1966-01-26 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1969 m., 1998 m. ir 1999 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1165 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1932–1938 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: Jankų vartotojų bendrovės „Jėga“ susirašinėjimo skolų bankui gražinimo klausimais dokumentai,

Kalvarijos vartotojų bendrovės ,,Žiedas“ visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, prekių likučių sąrašas, sąskaitos, kiti finansų dokumentai,

Kauno vartotojų bendrovės ,,Parama“ narių atsiskaitymo knygelės,

Pociūnėlių vartotojų bendrovės ,,Liauda“ visuotinių susirinkimų protokolai,

Žarėnų vartotojų bendrovės narių registracijos knyga, žinios apie pajų įnašus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1932–1938 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4, b. 1166, l. 3, 91, 92, 107.

2 LCVA. F. 1165, ap. 1, b. 8, l. 1.

3 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 3053, l. 62.

4 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1960, t. 21, psl. 530.

5 LCVA. F. R-281, ap. 1, b. 287.

6 LCVA. F. 1165, ap. 1, b. 3, l. 44; F. 387, ap. 4, b. 2311, l. 3, 16, 23, 50.

7 LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 5320.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:06