O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1178 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINIŲ BENDROVIŲ FONDĄ NR. 1178

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Akcinė bendrovė ,,Ateitis“ (nenustatyta–nenustatyta)

2. Akcinė bendrovė ,,Højgaard ir Schultz“ (1921-06-28–nenustatyta)

3. Akcinė bendrovė restoranams laikyti (1936-11-25–1940-09-29)

4. Akcinė bendrovė „Lietuvos viešbutis“ (1924-06-11–1940 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Akcinės bendrovės ,,Ateitis“ veiklos pradžios ir pabaigos datos nenustatytos.

2. Akcinė bendrovė ,,Højgaard ir Schultz“ (,,Højgaard & Schultz Aktieselskab)“ 1921-06-28 buvo įregistruota Danijoje.1

Susisiekimo ministerija, įgaliota Ministrų Kabineto, 1927-09-06 sudarė su akcine bendrove ,,Højgaard ir Schultz“ sutartį dėl Vilijampolės ir Aleksoto tiltų Kaune statybos.2

Akcinės bendrovės ,,Højgaard ir Schultz“ veiklos pabaigos data nenustatyta.

3. Akcinės bendrovės restoranams laikyti įstatus 1936-11-25 patvirtino Finansų ministerija. 1936-12-04 įstatai įregistruoti Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijoje, registro Nr. 185.3 Bendrovė dar buvo vadinama „Akcinė bendrovė restoranams laikyti. Restoranas „Metropolis“, „Akcinė bendrovė restoranams laikyti Metropolis“.

Bendrovę valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Bendrovės veiklą prižiūrėjo Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

1940-09-29 Akcinė bendrovė restoranams laikyti buvo nacionalizuota.4

4. Akcinės bendrovės „Lietuvos viešbutis“ įstatus 1924-06-11 patvirtino Ministrų Kabinetas. 1924-06-24 įstatai įregistruoti Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 140. Bendrovė pradėjo veikti nuo 1924-07-01.5

Bendrovės steigėjai buvo Užsienio reikalų ministerija, J. Zubrickas ir L. Daukša. Bendrovę valdė narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1930-12-20 Akcinės bendrovės „Lietuvos viešbutis“ įstatai buvo pertvarkyti ir įregistruoti Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 95.6 Bendrovę valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Bendrovės veiklą prižiūrėjo Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, vėliau Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Vadovaujantis Užsienio reikalų ministerijos likvidacinės komisijos 1940-09-06 nutarimu, akcinės bendrovės „Lietuvos viešbutis“ akcijos buvo deponuotos Lietuvos banke ir perduotos Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos žinion. Akcinė bendrovė „Lietuvos viešbutis“ veiklą baigė.7

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Akcinės bendrovės ,,Ateitis“ funkcijos nenustatytos.

2. Akcinė bendrovė ,,Højgaard ir Schultz“ projektavo ir statė Vytauto Didžiojo (Aleksoto) ir P. Vileišio (Vilijampolės) tiltus Kaune, tiesė geležinkelį Telšiai-Kretinga, vykdė Klaipėdos uosto praplėtimo darbus.8

3. Akcinės bendrovės restoranams laikyti tikslas buvo steigti ir laikyti restoranus, valgyklas, užkandines, bufetus, barus, viešbučius, krautuves, rengti kulinarijos, virėjų, restorano padavėjų kursus. Bendrovė išlaikė ,,Metropolio“ restoraną, ,,Milžinų“restoraną ir viešbutį, Panemunės kurhauzo bufetą, zoologijos sodo restoraną-kavinę.

4. Akcinė bendrovė „Lietuvos viešbutis“ buvo įsteigta ,,Lietuvos viešbučiui“ praplėsti, jį įrengti ir eksploatuoti.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Akcinių bendrovių fondas Nr. 1178 įrašytas 1965 m. Fonde buvo 1 kg pabirų.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1966-01-26 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

2011 m. byla Nr. 1 nerasta.

Iš viso fonde Nr. 1178 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1933–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, čekų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Akcinės bendrovės ,,Ateitis“ tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai,

Akcinės bendrovės ,,Højgaard ir Schultz“ P. Vileišio (Vilijampolės) tilto projektai, ekspertų išvados dėl P. Vileišio tilto įtrūkimų,

Akcinės bendrovės restoranams laikyti susirašinėjimo sutarčių apmokėjimo klausimais dokumentai,

Akcinės bendrovės ,,Lietuvos viešbutis“ valdybos nutarimas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1933–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, čekų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 386, ap. 1, b. 574, l. 52, 53.

2 LCVA. F. 386, ap. 1, b. 573.

3 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 1626, l. 1. Vyriausybės žinios, II dalis, 1937 m., Nr. 458.

4 LCVA. F. R-763, ap. 2, b. 336.

5 LCVA. F. 383, ap. 7, b. 971, l. 60-67; ap. 8, b. 860, l. 73-80. F. 387, ap. 4, b. 1263, l. 1.

6 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 1262, l. 1. Vyriausybės žinios, II dalis, 1931 m., Nr. 169.

7 LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 339, l. 107, 108, 117–118; ap. 1, b. 9, l. 168.

8 LCVA. F. 386, ap. 1, b. 573, 574, 575. lt.wikipedia.org/wiki/Vytauto_Didžiojo_tiltas-, lt.wikipedia.org/wiki/Petro_Vileišio_tiltas -

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:05