O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1591 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LINKUVOS ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVO FONDĄ NR. 1591

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Linkuvos žemės ūkio draugija (1928-10-12–1931-03-16)

Linkuvos žemės ūkio kooperatyvas (1931-03-17–1944 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Linkuvos žemės ūkio draugijos įstatai 1928-10-12 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 232.1

1929-01-27 įvyko Linkuvos žemės ūkio draugijos steigiamasis susirinkimas.2

Draugiją valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugijos veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija.

Draugija buvo Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ narys.

1929-12-02 Linkuvos žemės ūkio draugijos ir Linkuvos vartotojų bendrovės valdybų posėdyje buvo nutarta susijungti.3 1930–1931 m. kovo mėn. vyko draugijos ir bendrovės sujungimo parengiamieji darbai.

1931-03-17 Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje buvo įregistruoti Linkuvos žemės ūkio kooperatyvo įstatai, registro Nr. 5.4

1931-03-27 įvyko Linkuvos žemės ūkio kooperatyvo steigiamasis susirinkimas, kuriame Linkuvos žemės ūkio draugija ir Linkuvos vartotojų bendrovė buvo sujungtos ir įsteigtas Linkuvos žemės ūkio kooperatyvas.5

Kooperatyvą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Kooperatyvo veiklą prižiūrėjo Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“.

Linkuvos žemės ūkio kooperatyvas sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu veiklą tęsė.

Tiksli data, kada 1944 m. Linkuvos žemės ūkio kooperatyvas baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. rugsėjo mėn. kooperatyvas dar veikė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Linkuvos žemės ūkio draugija organizavo žemės ūkio gaminių perdirbimą, supirkimą, pardavimą, rinko žinias apie žemės ūkį, atskiras jo šakas, teikė savo nariams kreditus ir tarpininkavimo paslaugas, padėjo įsigyti žemės ūkio mašinas, veislinius gyvulius bei paukščius, trąšas, pašarus, rengė paskaitas, kursus, ekskursijas, platino leidinius, samdė specialistus, turėjo javų valomuosius punktus.

Linkuvos žemės ūkio kooperatyvas organizavo žemės ūkio produktų supirkimą, perdirbimą, gamybą, prekybą, savo nariams bei kitiems ūkininkams padėjo įsigyti žemės ūkio mašinas, veislinius gyvulius bei paukščius, trąšas, pašarus, steigė krautuves, sandėlius, laikė valomuosius javų punktus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1961-02-10 iš Pakruojo rajoninio valstybinio archyvo perėmė 35 Linkuvos žemės ūkio kooperatyvo neaprašytas bylas.

1965-04-30 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 34 apskaitos vienetai. 1 byla buvo nurašyta.

Iš viso fonde Nr. 1591 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dokumentų apie Linkuvos žemės ūkio kooperatyvo veiklą yra Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ fonde Nr. 599.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su „Lietūkiu“, bendrovėmis, įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, prekių kainų pakėlimo ir sumažinimo, krautuvių, sandėlių, produktų patikrinimo, prekių priėmimo, gyvulių skerdimo, duonos kepimo aktai, gyvulių supirkimo pajamų-išlaidų apyskaitos, krautuvių prekių-pinigų apyskaitos,

Linkuvos žemės ūkio draugijos narių pasižadėjimai, kooperatyvo narių registracijos knyga, sąrašai, tarnautojų ir padienių darbininkų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4, b. 2143, l. 4.

2 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2143, l. 28, 44.

3 LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2143, l. 35.

4 LCVA. F. 387, ap. 8, b. 114, l. 4.

5 LCVA. F. 387, ap. 8, b. 114, l. 13 –14.

6 LCVA. F. 1591, ap. 1, b. 34.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:56