O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 161 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS KOOPERATYVŲ SĄJUNGŲ VILNIAUS SKYRIŲ FONDĄ NR. 161

2006-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lenkų kooperatyvų sąjungos Varšuvoje Vilniaus skyrius (Związek Spółdzielni Polskich Oddział w Wilnie) (1923 m.–1935-03-31)

2. Lenkų žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Vilniaus apygarda (Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych Okręg Wileński) (1923–1929 m.)

Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygarda (Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Warszawie Okręg Wileński) (1929 m.–1935-03-31)

3. Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjunga (Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej Okręgowy Związek w Wilnie) (1935-04-01–1939 m. rugsėjis)

4. Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje, kooperatyvo su ribota atsakomybe, Vilniaus skyrius (Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Oddział w Wilnie) (1923-07-09–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lenkų kooperatyvų sąjungos Varšuvoje Vilniaus skyrius pradėjo veiklą 1923 m. Tikslios veiklos pradžios, skyriaus įregistravimo datos nenustatytos. Veikė Naugarduko ir Vilniaus vaivadijose. Baigė veiklą 1935-03-31.

2. Lenkų žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Vilniaus apygarda pradėjo veiklą 1923 m. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Apygardą valdė valdyba, taryba, visuotinis susirinkimas. Apygardos taryba veikė nuo 1928-01-28.

Nuo 1930 m. organizacija vadinosi Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygarda. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Organizacija veikė Naugarduko ir Vilniaus vaivadijose. Baigė veiklą 1935-03-31. 1

3. Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybiniųkooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjunga pradėjo veiklą 1935-04-01. Sąjungos įstatai 1935-05-27 įregistruoti Vilniaus miesto seniūnijoje.

Sąjunga perėmė Lenkų kooperatyvų sąjungos Varšuvoje Vilniaus skyriaus ir Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos veiklos sritis ir dokumentus.2 Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, taryba ir direkcija.

Organizacija veikė Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose. Nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

4. Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje, kooperatyvo su ribota atsakomybe, Vilniaus skyrius pradėjo veiklą 1923-07-09 įgijęs verslo licenciją.3Skyrius veikė vadovaudamasis sąjungos įstatais. Skyrių valdė visuotinis susirinkimas, priežiūros taryba ir direkcija. Veikė Naugarduko ir Vilniaus vaivadijose.

Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje, kooperatyvo su ribota atsakomybe, Vilniaus skyrius veikė iki 1940 m.4 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1-3. Lenkų kooperatyvų sąjungos Varšuvoje Vilniaus skyriaus, Lenkų žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Vilniaus apygardos, Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjungos tikslas buvo propaguoti ir vystyti kooperaciją, tobulinti kooperatyvų darbą. Skyrius, apygarda, apygardos sąjunga prižiūrėjo ir tikrino taupomųjų-skolinamųjų, žemės ūkio produktų perdirbimo ir realizavimo, kaimo darbininkų, vartotojų, amatininkų kooperatyvų veiklą, kontroliavo pastebėtų trūkumų šalinimą; teikė paramą kooperatyvams ir konsultavo juos organizaciniais, teisiniais, mokesčių mokėjimo, sąskaitybos, socialinės rūpybos klausimais.

4. Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje, kooperatyvo su ribota atsakomybe, Vilniaus skyriaus tikslas buvo organizuoti ir tobulinti žemės ūkio produktų perdirbimą ir realizavimą kooperatiniais pagrindais. Skyrius rūpinosipieno, kiaušinių, medaus bei kitų žemės ūkio produktų supirkimo, pieno perdirbimo kooperatyvų steigimu, veiklos plėtra, produkcijos realizavimu, pieninių aprūpinimu įrengimais.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos kooperatyvų sąjungų Vilniaus skyrių dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyta 3000 neaprašytų saugojimo vienetų.

1952 m. į fondą buvo perkelti fondo Nr. R-163 neaprašyti dokumentai – 6000 saugojimo vienetų ir fondo Nr. R-372 neaprašyti dokumentai – 1700 saugojimo vienetų.

Tvarkant dokumentus, 1952 m. atrinkta naikinti 6700 saugojimo vienetų.

Į apskaitos dokumentus 1952-07-23 įrašyti 3 apyrašai, 1468 apskaitos vienetai.

1966–1967 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 161 yra 3 apyrašai, 1472 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje, kooperatyvo su ribota atsakomybe, Vilniaus skyriaus veiklos bylų yra Vilniaus krašto organizacijų ir bendrovių fonde Nr. 1269. Bylos įrašytos į apyrašą Nr. 5.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos tarybos posėdžių protokolai, Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos ir Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjungos revizorių konferencijų protokolai, metų ir mėnesių finansų ataskaitos, susirašinėjimo kooperatyvų steigimo, likvidavimo, veiklos kontrolės, revizorių, kooperatyvų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, socialinės rūpybos ir kt. klausimais dokumentai; kooperatyvų sąrašai, personalo dokumentai; kooperatyvų, priklausiusių Lenkų kooperatyvų sąjungai Varšuvoje, Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungai Varšuvoje ir Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungai, veiklos kontrolės bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą, kooperatyvų veiklos kontrolės bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 161 apyraše Nr. 1 įrašyti 324 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; Pienininkystės ir kiaušininkystės kooperatyvų sąjungos Varšuvoje Vilniaus skyriaus veiklos dokumentai: pieno produktų mėginių vertinimo komisijos protokolai; visuotinių susirinkimų nutarimai; skyriaus veiklos bei finansinės metų ir mėnesių ataskaitos; žinios apie supirktus pieno produktus ir kiaušinius; susirašinėjimo pieninių steigimo, aprūpinimo įranga, pieno produktų gamybos, supirkimo ir realizavimo klausimais dokumentai; kooperatyvų, pieninių sąrašai; personalo, finansų dokumentai; pieno produktų, kiaušinių supirkimo ir realizavimo, pieninių įrengimų ir kt. registravimo knygos; Lenkų žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Vilniaus apygardos ir Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjungos veiklos dokumentai: pieninių veiklos kontrolės bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, pieninių veiklos kontrolės bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 161 apyraše Nr. 2 įrašyti 647 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio kooperatyvų revizijos sąjungos Varšuvoje Vilniaus apygardos, Lenkijos Respublikos žemės ūkio, gamybinių ir negamybinių kooperatyvų sąjungos Vilniaus apygardos sąjungos veiklos dokumentai: taupomųjų-skolinamųjų kooperatyvų (Stefčiko kasų) veiklos kontrolės bylos, statistinės žinios apie taupomųjų-skolinamųjų kooperatyvų veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 161 apyraše Nr. 3 įrašytas 501 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2020; F. 161. ap. 1, b. 14, 79.

2 LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2935.

3 LCVA. F. 144, ap. 3, b. 1065, l. 1.

4 VŽ, 1940, Nr. 714-5627.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 14:54