O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1756 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KOOPERATYVŲ TARYBOS FONDĄ NR. 1756

2009-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kooperatyvų taryba (1925-01-30–1940 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos kooperatyvų taryba įsteigta Petro Šalčiaus iniciatyva. Lietuvos kooperatyvų tarybos įstatai įregistruoti 1925-01-30 Kaune.1

Tarybos nariais buvo pavieniai kooperatyvai ir kooperatyvų centrinės organizacijos: Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga, Lietūkis, Pienocentras, Kooperacijos bankas ir kt.

Lietuvos kooperatyvų taryba už savo veiklą atsiskaitė visuotiniam įgaliotinių susirinkimui. Tarp visuotinių įgaliotinių susirinkimų einamuosius reikalus tvarkė tarybos valdyba, kurią rinko įgaliotinių susirinkimas vieneriems metams.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-27 nutarimu ,,Dėl Lietuvos TSR kooperatyvų centro įsteigimo“, Lietuvos kooperatyvų taryba 1940 m. rugpjūčio mėn. baigė veiklą. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos kooperatyvų tarybos uždavinys buvo skatinti ir remti kooperacijos judėjimą, plėtoti šalies ir užsienio kooperatyvų ryšius, atstovauti kooperatyvams valdžios įstaigose ir visuomeninėse organizacijose.

Lietuvos kooperatyvų taryba rengė Kooperacijos įstatymo pataisų projektus, gynė kooperatyvų interesus valdžios įstaigose, rašė vyriausybei memorandumus, atstovavo Lietuvos kooperacijai Tarptautinėje kooperatyvų sąjungoje, skelbė informaciją apie Lietuvos kooperaciją užsienio spaudoje, šaukė kooperatyvų kongresus, leido žurnalą „Talka“, laikraštį „Bendras darbas“, kooperacinę literatūrą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos kooperatyvų tarybos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Lietuvos kooperatyvų tarybos dokumentai gauti 1952 m.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9 Lietuvos kooperatyvų tarybos fondo Nr. 696 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. LCVA fondui duotas Nr. 1756.

Iš viso fonde Nr. 1756 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos kooperatyvų tarybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, žurnalo „Talka“ bendradarbiams honorarų išmokėjimo lapai, didžioji knyga.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos kooperacija 1932 m., 1934 m., psl. 525.

2 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940-10-12, Nr. 1-12.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 13:56